Nie je krv ako krv – Pavol Strežo

Najdrahšia krv, aká kedy bola preliata, bola krv Krista. Ale táto životodarná tekutina je aj jedným z dvoch najdôležitejších nástrojov zlého. Pozor na miesta, ktoré si nesú dedičstvo pohanských dôb!

Comments are closed.