Niekoľko zaujímavých a pravdivých informácií o Halloween – má i dôsledky?

Na tomto mieste vám ponúkame niekoľko liniek, kde sa môžete dočítať o histórii, zameraní a dôsledkoch Halloweenu, zvlášť na deti.

Zdroje:
1. Katolícke noviny č. 43 v r. 2011

2. Prečo by kresťania nemali oslavovať Halloween – článok z kresťanského portálu Christ-net
http://www.christ-net.sk/node/244

 

 

Comments are closed.