• Tematické bloky

NOVÁ DNA – škola kresťanského poradenstva

Mládež pre Krista – Slovensko otvára vo februári 2020 dvojročnú školu kresťanského poradenstva

Srdečne vás pozývame na nový 2-ročník školy Nová DNA, ktorý začne vo februári 2020. Bude prebiehať v rokoch 2020 – 2022. Prihlasovanie je určené pre študentov, ktorí majú záujem o štúdium na škole ako stáli študenti.

VÍZIA ŠKOLY

Prehĺbiť svoj osobný vzťah s Bohom, porozumieť otázkam vnútorných zranení a neslobody, v rôznych oblastiach života. Porozumieť procesu uzdravenia a naučiť sa za vnútorné uzdravenie a oslobodenie modliť. 

ČO JE KRESŤANSKÉ PORADENSTVO?

Kresťanské poradenstvo je služba jednotlivcom alebo párom realizovaná rozhovorom a modlitbou. Aplikuje biblické princípy pod vedením Svätého Ducha a usiluje sa pomôcť ľuďom riešiť ich problémy vo vzťahu k Bohu, k sebe a k iným ľuďom.

ŠTÚDIUM

Štúdium trvá 2 roky (blok A a B). V každom ročníku je desať víkendových stretnutí. Súčasťou vyučovania je teoretická a praktická časť, chvály, skupinky, moderovaná diskusia a osobná služba. Študenti sa delia na stálych a príležitostných.

OBSAH ŠTÚDIA

1. ročník / blok A 

 1. Uzdravenie a služba kresťanského poradenstva (22. – 23. 2. 2020)
 2. Otcovo srdce (28. – 29. 3. 2020)
 3. Riešenie citových zranení a uvoľnenie potlačených emócií (25. – 26. 4. 2020)
 4. Premena myslenia, správania – manipulácia, kontrola a súd (30. – 31. 5. 2020)
 5. Obnovenie ľudského ducha (27. – 28. 6. 2020)
 6. Vyslobodenie z moci zlého (29. – 30. 8. 2020)
 7. Hnevajte sa, ale nehrešte (3. – 4. 10. 2020)
 8. Strach, panika a fóbia (24. – 25. 10. 2020)
 9. Dôsledky nehody, šoku a traumy (28. – 29. 11. 2020)
 10. Ako slúžiť kresťanským poradenstvom (30. 1. – 3. 2. 2019) + praktická časť 

2. ročník / blok B  (rok 2019 – 2020)

 1. Prijatie vs. odmietnutie + praktická časť 
 2. Uzdravenie manželstva a rodiny  
 3. Sexualita a jej deformácie 
 4. Zneužívanie a obete zneužitia 
 5. Dôsledky generačných hriechov 
 6. Pravý, živý Boh vs. modlárstvo
 7. Stres, úzkosť a vyčerpanie 
 8. Od závislosti k slobode  
 9. Peniaze – potreba vs. mamon
 10. Vzťahy a spolužitie + praktická časť 

Viac na:  https://www.novadna.sk/nova-dna-skola

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate