O syndróme dobrého chlapca

Prvýkrát som o tomto syndróme počul v rádiu, kde redaktorka na základe zistení z nejakej analýzy konštatovala, že týmto syndrómom trpia mnohí mladí muži… Keď som to počul, zasmial som sa a povedal som si: ,,Ako môže niekto hovoriť na všetko áno?!“ Prišlo mi to smiešne až do chvíle, keď som si uvedomil, že aj ja som jedným z tých, ktorí radi odpovedajú na akúkoľvek prosbu áno. Áno, spravím. Áno, pôjdem. Áno, pomôžem.

Comments are closed.