• Tematické bloky

O vzťahoch, konflikte a komunikácii

O vzťahoch, konflikte a komunikácii, Vlado Žák – Nedeľné vyučovanie z kresťanského zboru Otcov dom v Bratislave.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate