• Tematické bloky

Odpustenie – Derek Prince

Derek Prince – Odpustenie

Derek Prince sa narodil v Indii anglickým rodičom. Vyštudoval gréčtinu a latinčinu na dvoch najznámejších britských vzdelávacích inštitútoch (Eton College a Cambridge University). V rokoch 1940 – 1949 postgraduálne študoval starovekú a modernú filozofiu na King´s College v Cambridge. Študoval aj hebrejčinu a aramejčinu na Cambridge University a Hebrew University v Jeruzaleme. Okrem toho ovládal niekoľko dalších moderných jazykov.

V počiatočných rokoch druhej svetovej vojny, keď slúžil v britskej armáde ako nemocničný ošetrovateľ, prežil Derek Prince osobné stretnutie s Ježišom Kristom, ktoré zmenilo jeho život. Pod vplyvom tejto skúsenosti píše: „Po tomto stretnutí som dospel k dvom záverom, ktoré som odvtedy nikdy nemal dôvod zmeniť, a to: po prvé, že Ježiš Kristus je živý; po druhé, že Biblia je pravdivá, dôležitá a aktuálna kniha. Tieto dva závery radikálne a natrvalo zmenili celý chod môjho života.“ Na konci druhej svetovej vojny zostal tam, kde ho umiestnila britská armáda, v Jeruzaleme.

Sobášom so svojou prvou manželkou, Lýdiou, sa stal zároveň aj otcom ôsmich adoptovaných dievčat z Lýdiinho detského domova. Spoločne celá rodina videla znovuzrodenie Izraelského štátu v roku 1948. Počas svojej pedagogickej služby v Keni si Derek a Lýdia adoptovali deviate dieťa, africké dievčatko. Lýdia zomrela v roku 1975 a Derek Prince sa v roku 1978 druhýkrát oženil. Jeho manželkou sa stala Rút Bakerová.

Derek Prince aj vo svojom vysokom veku spolu s manželkou Rút cestoval po svete, odovzdával zjavenú Božiu pravdu, zdielal sa s prorockým pohľadom na svetové udalosti vo svetle Písma. Rút odišla domov k Pánovi 29. decembra 1998. Naddenominačný, nesektársky prístup Dereka Princea otvoril dvere jeho vyučovania ľuďom z mnohých rozdielnych rasových a náboženských pozadí. Medzinárodne je uznávaný ako jeden z vedúcich vykladačov Biblie našej doby. Jeho každodenné rádiové vysielanie „Dnes s Derekom Princeom“ zasahuje viac ako polovicu planéty v 13 rečiach vrátane čínštiny, ruštiny, arabčiny a španielčiny.

Derek je autorom viac ako 50 kníh, 450 audio a 150 video nahrávok, z ktorých mnohé boli preložené a publikované do viac ako 80 cudzích jazykov. Od roku 1989 sa Derek výraznejšie zameral na krajiny východnej Európy a C.I.S. (krajiny bývalého Sovietskeho Zväzu), kde bolo do obehu daných viac ako milión výtlačkov jeho kníh. Derekova „Video biblická škola“ sa stala základom pre desiatky nových biblických škôl v týchto predtým nezasiahnutých častiach sveta. Derek Prince zomrel 24. septembra 2003 doma v Jeruzaleme. DEREK PRINCE MINISTRIES SLOVENSKO

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate