• Tematické bloky

On je náš Boh

1. Pán milostivý, viem, som prikrytý milosťou, tá postačí.

Môj hriech je zmytý, opäť prichádzam, nech ma Tvoj Duch posvätí.

K Tebe prichádzam v bázni, k Tvojmu krížu v bázni, a chválim Kráľa kráľov.

2. Sám buď prítomný, na cestách mi svieť, Ježiš, svojím Slovom svieť.

Som obnovený, som zachránený, drahou krvou kúpený.

K Tebe prichádzam v bázni, k Tvojmu krížu v bázni,a chválim Kráľa kráľov.

Seba samého ponížil, obetoval sa na kríži za všetkých nás, aj kvôli mne. On je náš Boh.

Vyvýšený nad všetkými, naveky je Pán a vládne mi.

Slúžiaci Kráľ zachránil svet. On je náš Boh

Zdroj: YouTube

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate