• Tematické bloky

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,6-8)

„Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro „zajaté“, kteří jsou zatíženi hříchem.

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ (l Jan 1,8-10)

Jakou roli hraje vyznání hříchů

První podmínkou pro Boží pomoc a osvobození je vyznání hříchů. Každý zajatec touží po svobodě. Kdo se necítí být okultním „zajatcem“ a raději chce setrvat ve svém způsobu života, pro toho nemá nabízené osvobození žádný význam.

Omilostnění jen pro viníky

Samotná Boží nabídka odpuštění nepomůže tomu, kdo nevyzná hříchy. Proč by nám měl Bůh odpouštět, jestliže jsme nevyznali  své hříchy? Takovým postojem ukazujeme, že se cítíme být v právu.viníky. Pokud jsme neudělali nic špatného, nemáme zapotřebí Božího odpuštění. Dám vám příklad: Dejme tomu, že jsem se dopustil přestupku a mám zaplatit pokutu. Když však jednoho dne dostanu milost, je to pro mě velmi dobrá zpráva. Mám z ní radost a jsem za ni vděčný. Kdybych ovšem nikdy nebyl odsouzen k peněžitému trestu, omilostnění by pro mě nemělo význam.

Ježíš Kristus zemřel za mě hříšníka a stal se tak mým Spasitelem. Tato skutečnost má však pro mě význam jen v tom případě, že své hříchy přiznám. Je nutné, abych správně poznal svou situaci, hledal pomoc, kterou potřebuji, a musím být ochoten tuto pomoc také přijmout. Duch svatý mi pomáhá pochopit, čeho jsem se dopustil, a dává mi možnost vidět můj hřích Božíma očima.

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (Jan 16,13)

Hřích Boha uráží   

Hřích je zločin proti Bohu. Hřích Boha uráží. Princip hříchu spočívá v odboji proti Bohu, ve vzpouře proti Boží vládě. Hřích není maličkost, protože stál Ježíše život.

Osvobození Ježíšem

Pro každého z nás je v Bibli dobrá zpráva

„Když jsme ještě byli bezmocní, v čas, který Bůh určil, zemřel Kristus za bezbožné. Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo dobrá odvážil nasadit život. Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.“ (Řím 5,6-8)

„Když vás Syn vysvobodí, budete skutečně svobodni.“ (Jan 8,36)

Ježíš Kristus vás miluje! Chce vás osvobodit od vašich potíží bez ohledu na to, jakou cenu od vás satan žádá.

Osvobození Ježíšem Kristem má smysl jen pro „zajaté“, kteří jsou zatíženi hříchem.

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Říkáme-li, že jsme nezhřešili, děláme z něho lháře a jeho slovo v nás není.“ (l Jan 1,8-10)

Jakou roli hraje vyznání hříchů

První podmínkou pro Boží pomoc a osvobození je vyznání hříchů. Každý zajatec touží po svobodě. Kdo se necítí být okultním „zajatcem“ a raději chce setrvat ve svém způsobu života, pro toho nemá nabízené osvobození žádný význam.

Omilostnění jen pro viníky

Samotná Boží nabídka odpuštění nepomůže tomu, kdo nevyzná hříchy. Proč by nám měl Bůh odpouštět, jestliže jsme nevyznali  své hříchy? Takovým postojem ukazujeme, že se cítíme být v právu.viníky. Pokud jsme neudělali nic špatného, nemáme zapotřebí Božího odpuštění. Dám vám příklad: Dejme tomu, že jsem se dopustil přestupku a mám zaplatit pokutu. Když však jednoho dne dostanu milost, je to pro mě velmi dobrá zpráva. Mám z ní radost a jsem za ni vděčný. Kdybych ovšem nikdy nebyl odsouzen k peněžitému trestu, omilostnění by pro mě nemělo význam.

Ježíš Kristus zemřel za mě hříšníka a stal se tak mým Spasitelem. Tato skutečnost má však pro mě význam jen v tom případě, že své hříchy přiznám. Je nutné, abych správně poznal svou situaci, hledal pomoc, kterou potřebuji, a musím být ochoten tuto pomoc také přijmout. Duch svatý mi pomáhá pochopit, čeho jsem se dopustil, a dává mi možnost vidět můj hřích Božíma očima.

„Jakmile však přijde on, Duch pravdy, uvede vás do veškeré pravdy, neboť nebude mluvit sám ze sebe, ale bude mluvit, co uslyší. A oznámí vám, co má přijít.“ (Jan 16,13)

Hřích Boha uráží   

Hřích je zločin proti Bohu. Hřích Boha uráží. Princip hříchu spočívá v odboji proti Bohu, ve vzpouře proti Boží vládě. Hřích není maličkost, protože stál Ježíše život.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate