Overtonovo okno – čiže od extrému k záväznému úkonu

Ako zničiť voľnú súťaž a tým aj konkurenciu
Posúvanie Overtonovho zahŕňa aj ekonomické problémy. Môže viesť k radikálnej zmene kľúčových vnútroštátnych pravidiel. Voľná súťaž je jedným z najdôležitejších prvkov amerického spoločenského kréda. Zahŕňa presvedčenie, že neefektívne podniky upadajú, čo pomáha vyčistiť trh. Toto sú pravidlá hry. Riziko nesie vlastník a štátna pomoc pre upadajúce podniky sa považuje za absurdnú.
Správna propaganda však dokáže zmeniť verejnú mienku. V niektorých prípadoch sú spoločnosti ochotnejšie prijať riešenia, ktoré sa v bežných časoch považujú za absurdné. Napríklad v čase koronavírusovej krízy. Spanikárená verejnosť rýchlo akceptovala predtým neprijateľné dotovanie veľkých podnikov z vreciek daňovníkov. V dôsledku toho „v Spojených štátoch v roku 2020 nebol najmenší problém začať poskytovať úvery pre veľké spoločnosti za extrémne nízke úrokové sadzby (nákup podnikových dlhopisov zo strany FED-u a zároveň ničiť malé podniky prostredníctvom lockdownov),“ konštatuje independenttrader.pl.

Lockdowny a zdravotné pasy
Ďalším príkladom sú koronavírusové obmedzenia. Keby ste niekomu ešte pred dvoma rokmi povedali, že budeme nosiť masky, merať odstupy od okoloidúcich a že otvorenie reštaurácie bude považované za trestný čin, klepal by si na čelo. Ak by takýto návrh predložil politik, bol by považovaný za pomäteného a jeho strana by neprekročila jednu stotinu percenta hlasov. Teraz sa však strana zodpovedná za takéto riešenia teší verejnej podpore a vyhráva voľby. A tak je to takmer všade vo vyspelom svete. Overtonovo okno sa v dôsledku pandémie, strachu, ktorý je s ňou spojený a medializácie posunulo v nepredstaviteľnej miere. Sme schopní uznať za normu to, čo by ešte nedávno bolo považované za absurdné ohrozenie slobody. Nariadenia, ako sú očkovacie pasy, ktoré sa donedávna považovali za absurdný vedecko-fantastický výmysel, sa vo verejnej diskusii stávajú populárnym názorom. Pravdepodobne čoskoro získajú štatút záväzného právneho predpisu. Sinizácia Západu postupuje.

Kresťanstvo
Samozrejme, nie všetky príklady posunu Overtonovho okna majú pochmúrnu odozvu. Existuje aj príklad časovo vzdialený od súčasnosti, ale napriek tomu o nič menej dôležitý posunu Overtonovho okna odhodlanou menšinou. Reč je o kresťanstve. Spočiatku bola viera v Krista v Rímskej ríši veľmi prenasledovaná. Potom však v roku 313 Konštantín Veľký vyhlásil Milánsky edikt, ktorým sa kresťanom priznali práva analogické s právami vyznávačov iných náboženstiev. V roku 380 ho Theodosius vyhlásil za štátne náboženstvo. Takže kresťanstvo sa zo zakázaného kultu stalo hlavným náboženstvom ríše.
Príklad prvých kresťanov nás napĺňa nádejou. Katolícka ortodoxia sa v západnom svete stáva menšinou, čo však neznamená jej porážku. Pomery sa môžu meniť v priebehu storočí, desaťročí a možno aj niekoľkých rokov. Najmä preto, že Kristovi nasledovníci majú nielen PR, technológiu a talenty mnohých veriacich, ale predovšetkým sa môžu spoľahnúť na Božiu milosť.
Takže majme na pamäti – Overtonovo okno možno opäť posunúť správnym smerom!

Zdroj: https://www.christianitas.sk/overtonovo-okno-cize-od-extremu-k-zavaznemu-zakonu/

Comments are closed.