• Tematické bloky

Píseň vděčnosti + To ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev

Píseň vděčnosti + To ty jsi, Pane, za mne vylil svou krev – Jiří Zmožek

/:Píseň vděčnosti Ti zpívam, Pane můj,
Ty jsi na trůnu.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj,
Boží Beránku. :/

/:Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
za Tvůj kříž.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
za Tvou krev.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj,
Pane můj, Boží Beránku. ://:Píseň vděčnosti Ti zpívam, Pane můj,
Ty jsi na trůnu.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj,
Boží Beránku. :/

/:Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
za Tvůj kříž.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj
za Tvou krev.
Píseň vděčnosti Ti zpívám, Pane můj,
Pane můj, Boží Beránku. :/

Recitativ:
Děkujeme Bohu a Otci našeho Pána Ježíše Krista
a stále se za vás modlíme,
neboť jsme slyšeli o vaší víře v Kristu Ježíši
a o lásce, kterou máte ke všem svatým,
kvůli naději, která je pro vás uložena v nebesích.
O té jste již dříve slyšeli ve slově pravdy,
v evangeliu, které přišlo k vám tak jako i na celý svět
a nese ovoce, jako je tomu i u vás
od toho dne, kdy jste je uslyšeli a poznali
Boží milost v pravdě.
Oblečte se tedy, jako Boží vyvolení,
svatí a milovaní, soucitným milosrdenstvím,
laskavostí, pokorou, krotkostí, trpělivostí.
Snášejte jedni druhé a vzájemně si odpouštějte,
má-li někdo proti někomu stížnost.
Tak jako Kristus odpustil vám,
odpouštějte i vy.
Nad to všechno se však oblečte láskou,
která je svazkem dokonalosti.
Ve vašich srdcích ať vládne Boží pokoj,
k němuž jste také byli povoláni v jednom těle;
a buďte vděční.
Ať ve vás bohatě přebývá Kristovo slovo
ve vší moudrosti.
Vyučujte a napomínejte jedni druhé žalmy,
chvalozpěvy a duchovními písněmi;
s vděčností zpívejte svým srdcem Pánu.
A všechno, cokoli děláte slovem nebo skutkem,
všechno to čiňte ve jménu Pána Ježíše a děkujte
skrze něj Bohu a Otci.

TO TY JSI, PANE, ZA MĚ VYLIL SVOU KREV

 C        G/h        Ami C/g
1.To ty jsi, Pane, Za mě vylil svou krev
  f         C/e       Dmi G7
To ty jsi,Pane, potom zapomněl na svůj hněv
  C      G/h    Ami C/g
To ty jsi,Pane, za mne umíral 
  F         C/e   Dmi G7 E7
To ty jsi,Pane, moje slzy utíral

Refr.:
  Ami        Emi    F   A7
To ty jsi,Pane, potom uslyšel mé volání
  D7               G7
To ty jsi,Pane, potom vyslyšel mé pokání
  E7                  F
To ty jsi,Pane, potom na lidské řeči nic nedal
Dmi          C
Stačilo, když jsem Tě hledal
Ami      Dmi  G7  C
Stačilo, když hledal Tvou tvář


2. To já jsem,Pane, tam pod tím křížem stál
To jsem byl já, Pane
Kdo tam s Pilátem Tě křižoval
To jsem byl já, Pane můj
Kdo s těmi vojáky Tě tam poplival
To jsem byl já, Pane
Kdo tam pod tím křížem stál

Refr.:
A ty jsi přesto potom uslyšel mé volání
A ty jsi přesto potom vyslyšel mé pokání
A ty jsi přesto potom na lidské řeči nic nedal
Stačilo, když jsem Tě hledal
Stačilo, když hledal Tvou tvář

Zdroj: YouTube

 

Comments are closed.

 • Preložiť – Translate