• Tematické bloky

POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 3

Vyvýšme spolu Ježiša a jeho víťazstvo nad každou chorobou, strachom, finančnou krízou a čímkoľvek čo nás trápi. On je víťaz! A my sme pod ochranou Najvyššieho.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate