• Tematické bloky

POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO 6

JEŽIŠ JE HODEN NAŠICH CHVÁL! Modli sa naživo s kapelou ESPÉ a chváľ spolu s nami víťazstvo Ježiša Krista! Slovom nás dnes povzbudí Pavol Strežo.�

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate