• Tematické bloky

POD OCHRANOU NAJVYŠŠIEHO

Poď sa spolu s kapelou ESPÉ modliť za Slovensko, za Európu, za svet. Vyvýšme spolu meno Ježiš nad každou chorobu, strachom, finančnou krízou alebo čímkoľvek iným, a vyhlásme že sme pod ochranou Najvyššieho.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate