Pôst – Ako sa úspešne postiť

Ježiš nepovedal: „Ak sa postíš…“ ale „Keď sa postíš…“ Pri čítaní biblického vyučovania Dereka Princa na tému „Pôst“ objavíš odpovede na otázky ako:

  • Prečo by som sa mal postiť?
  • Čo sa deje počas pôstu?
  • Aké sú odmeny pôstu?
  • Ako dlho by som sa mal postiť?
  • Ako by som mal ukončiť pôst?

OBSAH:

Pôst
Hlavný význam pôstu
Novozmluvné príklady pôstu
Ako nás pôst mení
Pôst môže zmeniť dejiny
Predohra k jarnému dažďu

Ako sa úspešne postiť
Čo je pôst?
Majú sa postiť všetci kresťania?
Ako sa mám pripraviť na pôst?
Aký je účel pôstu?
Ako dlho sa mám postiť?
Čo sa deje počas pôstu?
A čo nežiadúce telesné reakcie?
Ako môžem získať z pôstu čo najviac telesného úžitku?
Existujú rozdielne druhy pôstu?
Sobota a pôst?
Ako mám ukončiť pôst?
Zhrnutie

Dostupné k zakúpeniu:

http://www.derekprince.sk/post—ako-sa-uspesne-posti-.php

https://www.christbook.sk/-tovar-/1496-post-ako-sa-uspesne-postit.html#

 

 

Comments are closed.