Prečo pokora nie je tým, za čo ju väčšina ľudí považuje?

Skromní ľudia majú dobrý vplyv na ľudí v svojom okolí
Skutočná pokora a autentický spôsob života človeka spôsobujú, že sa ostatní v jeho okolí cítia dobre. Vedia, že si nemusia dávať pozor na jazyk, pretože pokorní ľudia necítia potrebu sa stále obraňovať alebo vnucovať druhým. Pokorní ľudia vedia rozpoznať, keď sa mýlia, požiadať o odpustenie, vyhľadať pomoc a verejne uznať svoje chyby. Ľahko sa s nimi vychádza, pretože necítia potrebu vnútiť svoj názor alebo mať stále pravdu. Nemajú strach z kritiky, pretože nepotrebujú chrániť falošný obraz o sebe samých. Skromní ľudia sú vďační, schopní oceniť štedrosť iných, sú empatickí a vedia, ako mať súcit s nedostatkami iných ľudí.
Stručne povedané, pokora z nás určite nespraví negatívnych, nevýkonných ľudí, ktorí sami seba očierňujú a neuvedomujú si svoj potenciál. Skutočná pokora nás, naopak, robí ľudskejšími, slobodnejšími, zrelšími, súcitnejšími a vďačnejšími. 

Prevzaté z: https://zastolom.sk/preco-pokora-nie-je-tym-za-co-ju-vacsina-ludi-povazuje/

Comments are closed.