• Tematické bloky

Pred Tebou

LCH Live (Lamačské chvály)

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iba Ty vládneš svojou silou, v sprievode víťaznom vodíš si ma.
Za Tebou pôjdem svetlom i tmou, Veď Ty si môj Pán, hoden si chvál!”

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iného bližšieho na nebi niet, On pre mňa vydobil tisícky liet.
V Otcovom náručí, tam ma ukrýva, veď On je môj Pán, hoden je chvál!”

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Že si ma zlomil, získal si ma. Za mňa si zaplatil krvou svojou.
V Tebe som slobodná, môj Boh a Kráľ, hoden si chvál!”

Pred Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na kolená padám.
Pred Tebou, môj Kráľ a Pán, pred Tebou na tvári vyznávam:
“Iba Ty vládneš svojou silou, v sprievode víťaznom vodíš si ma.
Za Tebou pôjdem, svetlom i tmou, veď Ty si môj Pán, hoden si chvál!”

Pre Tebou, môj Pán, sa vzdám, pred Tebou na tvári vyznávam.
Pred Tebou, môj Pán a Kráľ, pred Tebou na kolená padám…

O kapele:

http://lamacskechvaly.sk/o-nas/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate