• Tematické bloky

Hosana – Ježiš, Kráľov Kráľ

Priatelia Worship – Hosana (Ježiš, Kráľov Kráľ)

Koríme sa pred Tebou, počuj nárek našich sŕdc,

Uzdrav Duchom túto zem, zošli dážď a zavlaž púšť.

Tvoj ľud sa z úctou skláňa, patrí Ti všetka sláva,

budeme hľadať Tvoju tvár, prijmi obeť našich chvál.

 

Posväť sa Tvoje meno a zbav nás zlého,

vysloboď z jarma hriechu, pút nepriateľov,

Ref: Hosana, požehnaný Pán, Hosana, Ježiš, Kráľov Kráľ,

Hosana, v ňom je spása v nebi daná nám.

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate