Prijmi tieto naše dary Pane

Prijmi tieto naše dary, Pane,
ukry sa vo víne a v chlebe.
Nech sa naša túžba skutkom stane,
tieto dary nesieme z lásky ku tebe.

Táto obeť je obetou všetkých,
ktorí chcú svoj život obnoviť.
Podľa tvojich príkazov vždy chcú žiť,
teba, Pane, nemôže nikto nahradiť.

Comments are closed.