• Tematické bloky

Riešenie konfliktov a budovanie dôvery v manželstve

-Ako riešiť konflikty a problémy Božím spôsobom v manželstve a udržať si jednotu v manželstve
-Čoho sa chrániť a vyvarovať
-Budovanie dôvery
-Pokora, odpustenie
-Piliere manželstva
-Vzťah s Bohom
-Vôľa meniť sa

 

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate