• Tematické bloky

Rozhodující změna

Máme dvě možnosti: buď žijeme v oblasti dočasné satanovy pravomoci, anebo žijeme v oblasti Boží nadvlády. Každý se může osobně rozhodnout, zda chce něco získat, nebo ztratit. Není nutné dlouho přemýšlet, abychom zjistili, že rozhodnutí pro Boha je absolutním ziskem. Máme svobodnou vůli a můžeme se rozhodnout i pro radikální změnu strany, na které chceme stát.

Ježíš je vítěz  

Je nepopiratelnou skutečností, že satan je hrozný tyran a mocný vládce. Musíme však vzít v úvahu ještě další skutečnost, a to je skutečně dobrá zpráva: Ježíš Kristus je mocnější než satan. Ježíš nad svým protivníkem už zvítězil.   Rozhodla o tom Ježíšova smrt na kříži a jeho vzkříšení. Ježíš Kristus žije! Na kříži se projevilo, jak velice nás Bůh miluje. Zástupná Ježíšova smrt je viditelnou pečetí Boží lásky ke každému z nás osobné.

Jen Ježíš Kristus je schopen nás osvobodit z násilné moci satana a zrušit i náš dluh a negativní důsledky našeho dřívějšího omylu. Přitom vůbec nezáleží na tom, jak vysokou cenu od nás satan žádá. Ať jsme poznamenáni trudnomyslností nebo strachem, prostřednictvím Ježíše Krista můžeme být zase od všech těchto problémů osvobozeni. A tato pomoc je zcela zdarma, protože to je dar Boží lásky. Každý člověk má možnost žít bez duševních i jiných zátěží, každý má možnost začít nový radostný život. Mnozí se na cestu tohoto osvobození už vydali,

Chtěl bych vás povzbudit, abyste přijali nabízenou Boží pomoc a nechali se osvobodit Ježíšem Kristem. Zamyslete se, zda si skutečně můžete dovolit odmítnout tak velkorysou nabídku. Postavte se ještě dnes na stranu Vítěze. Můžete k němu přijít bez jakýchkoliv předběžných zásluh. Prosím Boha, aby vám daroval vnitřní ochotu a sílu k tomuto důležitému kroku. Bůh vás chce povzbudit:

Boží pomoc     

 „Nebojte se a neděste se tohoto velikého množství. Boj není váš, ale Boží“ (2 Par 20,15.17).

„Dítky, ať vás nikdo neklame: Spravedlivý je ten, kdo činí spravedlnost – tak jako on je spravedlivý. Kdo však se dopouští hříchu, je z ďábla, protože ďábel od počátku hřeší. Proto se zjevil Syn Bozi, aby zmařil činy ďáblovy.“ (l Jan 3,7.8).

„Říkáme-li, že jsme bez hříchu, klameme sami sebe a pravda v nás není. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. “ (l Jan 1,8.9)

Dalekosáhlé rozhodnutí

Vaše rozhodnutí je dalekosáhlé. Jste věřící, nebo pověrčivý? Jdete cestou za satanem, nebo jste se rozhodli pro Ježíše, který vás může zbavit vaší viny a zátěže? Obě rozhodnutí mají své dalekosáhlé důsledky. Ukážeme si to na jednom moderním „podobenství“:

Vlak pověry

Představte si, že všichni čekáme na vlakovém nástupišti. Na jeho jedné straně stojí „vlak pověry“, který nabízí vzrušující jízdu. Vlak je luxusně vybaven, má pestré barvy, neónové osvětlení atd. Z jeho pootevřených oken zní rocková hudba. Každý vůz má několik oddělení, ve kterých se nabízí zábava. Lidé plni očekávání nastupují a vydávají se na cestu.

„Nebeský dopis“, který se prodává při vstupu, má zajistit bezpečnou jízdu. Koho to přestane bavit v oddělení „horoskopy“, může si nechat zaříkávat bradavice v salónu krásy a přitom sledovat magnetizéra, jak léčí migrénu. Také je možné navštívit oddělení, kde se vykládají karty a kde se věští. Kdo je zvědavý a chce vědět, jak to s ním dopadne, může si nechat vyložit budoucnost.

 

Ve vlaku je i knihovna, která nabízí vzrušující četbu.

Jsou v ní k dispozici knihy jako „Šestá a sedmá kniha Mojžíšova“, snáře a tajemné knihy kouzel. Určitě se nikdo nebude nudit tam, kde se budou lidé bavit „hýbáním stolečku“ a „hýbáním skleniček“. O kousek dál si vyměňují zkušenosti proutkaři. A nezná-li ještě někdo kyvadlo, může se zde naučit s ním zacházet. Pro zájemce je připraven kurs „Jak zabránit požáru“ a „Zázračné uzdravování“. Není vyloučeno, že by absolventi těchto kursů mohli být na čas oslavováni jako dobrodinci lidstva. Jako cestovní suvenýry se ve vlaku rozdávají různé amulety. Cestující, které by jízda přece unavila, mají možnost uvolnit se při cvičení jógy. Kdo má smysl pro nadpřirozeno, může se nechat přenést do jiného světa pomocí hypnózy. Zažije pak „dvojí cestu“. A v jiném voze se za zavřenými dveřmi konají „černé mše“ a spiritistické seance. Dokonce se zde cestujícím nabízí možnost spojení s mrtvými. Máte-li chuť, můžete vstoupit přímo do „satanovy církve“.

Cesta v tomto vlaku vede k celkovému vyčerpání až na pokraj nervového zhroucení. Posledním překvapením je setkání s „otcem lži“ – ďáblem – v cílové stanici „Údolí nářku“. Všichni jsou šokováni, protože nikdo si nepředstavoval, že „vlakvedoucí“ je tak zlý a záludný. Satan se raduje z napáchaných škod. Vzniká panika, protože jízdu uzavírá smrt. Ve skutečnosti to byla jízda do záhuby.

Souprava víry

Na druhé straně nástupiště stojí „souprava víry“. Není tak nápadná, cítíte se v ní však bezpečně a příjemně. Při nastupování pomáhají vznešení andělé a starají se o to, aby vše probíhalo klidně a spolehlivě. Během jízdy vládne všude vyrovnanost a spokojenost.

Stálým ukazatelem cesty je bible. Boží slovo. Celá cesta je tam přesně popsána. Každý se může dobře orientovat na jednotlivých životních stanicích. Pro různé situace, které během jízdy nastanou, je k dispozici útěcha a povzbuzení. Podávají se také informace o dějinném pozadí a jedinečné prorocké výpovědi poskytují úplně nový pohled na současné světové události. Denní studium bible se pro cestující stává vnitřní potřebou. Přijímají ji jako Boží „milostný dopis“, který je pro ně nevyčerpatelným pramenem síly.

Pečovatelem o cestující je Duch svatý, který je vždy a všude k dispozici. Jeho stálá přítomnost je pro každého zárukou důvěry, spokojenosti, jistoty víry a síly pro překonání životních překážek. Jeho zvláštním darem je síla k poslušnosti. Lidé touží dělat to, co působí Bohu i lidem radost.

Když se někdo cestou ušpiní hříchem, Ježíšova krev ho zcela očistí. Nikdo nemá radost z hádek a sporů. Všichni jsou vděční a spokojení. Když se projíždí nesnadnými úseky, jsou obdarováni útěchou a božskou sílou, a tak neztrácejí nikdy radost.

U cíle čeká Boží Syn, Ježíš Kristus.

Mezi všemi cestujícími za­vládne obrovská radost, když se s ním konečně mohou setkat. Boží láska, která doprovázela vlak celou cestu, je zosobněna v Je­žíši Kristu. Teď začíná to nejkrásnější. Věřící smí žít navždy v Boží přítomnosti. Není tam bolest, starost, nic špatného, žádná nemoc ani zlo – a dokonce ani smrt. Představa dokonalého života se stala skutečností. Cesta se vyplatila, cíl stál za to.

Boží přísliby   

„Co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují.“ (l Kor 2,9).

„Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. “ (Jan 10,10).

Musíme se rozhodnout     

Všichni jsme již „nastoupili“ do jednoho vlaku. Sedíte v tom správném? Zvolili jste si víru, a tím Boha, anebo jste se rozhodli pro pověru, a tím pro Božího nepřítele? Pokud jste nastoupili do špatného vlaku, nechcete ještě dnes přestoupit? Bůh ať vám k tomu dá sílu.

Celý článok tu:

https://docs.google.com/file/d/0BzLgQVb3GeO_Rnp2V196RU8yMk0/edit

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate