• Tematické bloky

Sebemilování aneb sobec není borec

Káže: Bogdan Walek Biblické texty: List Koloským 3,1-17; 1. list Korintským 13,4-7; 1. list Timoteovi 6,6-10; Matouš 16,24-25

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate