• Tematické bloky

Sedm „pé“, která nenávidí Jezábel

Jednou z hlavních mocností, která bojuje proti církvi a rodině je duch Jezábel.

Nesmíme tuto mocnost podceňovat a to jak v církvi tak i v našich rodinách a osobních životech. Nesmíme jí dát žádné místo a proto musíme chodit v opačném duchu. Z jejích charakteristik v Písmu (viz 1Kr 16 – 2Kr 9; Zj 2,18-25) můžeme rozeznat sedm „pé“, která nenávidí a proti kterým bojuje.

  1. Pokora – je pro ni slabostí. Pro Pána je však silou
  2. Pokání – protože ve své pýše nepotřebuje změny, nenávidí pokání.
  3. Podřízenost – nechce se nikomu podřizovat a poddávat. Je svéhlavá.
  4. Poslušnost – je svévolná, nikoho nechce poslouchat.
  5. Posvěcení – nenávidí svatost, utíká před světlem.
  6. Pomoc – žije z vlastních sil, pomoc od druhých je pro ni slabostí.
  7. Pomazání – nenávidí nadpřirozeno, které nemá ve své ruce a nemůže ho kontrolovat. Miluje nadpřirozené síly, které a skrze které může ovládat – to je však čarodějnictví. Nenávidí proroctví, která vedou k pokání a změně života. Má sice také své proroky, ale předvídatelné (zkorumpované a vypočitatelné), kteří prorokují pouze to, co chce slyšet (srov. 2Tm 4,3-4).

Lidé, kteří nepochopili podstatu a závažnost této problematiky, říkají, že zápas proti duchu Jezábel, je zaměřen proti ženám. Opak je však pravdou. Pokud je zlomena moc ducha Jezábel, ženy a muži se plně rozvíjejí ve svých rolích a povoláních. Vše může správně fungovat, protože je zde prosazen Boží řád. Když se plně poddáme Božím pořádkům v našich rodinách, církvi i ve společnosti, Bůh může plně jednat a žehnat. Je také pravdou, že ženy jsou náchylnější k postojům Jezábel a muži k postojům Achaba. Protože Bůh velmi dobře zná duši a padlou přirozenost u muže i u ženy, každému z nich dává jiné důrazy pro společné soužití v manželství (viz Ef 5,22-33).

Církev, která je svobodná od vlivu ducha Jezábel, je plná moci Království, stojí ve svém povolání, je poddána vedení Krista jako hlavy a slyší, co jí Duch říká.

Kristus se chce plně projevovat jak skrze muže, tak i skrze ženy.

Člověk, který si myslí, že je imunní vůči duchu Jezábel, je již od něho oklamaný.

Musíme být bdělí a zachovávat své srdce v upřímnosti, čistotě a pokoře. Na toto téma vám doporučuji tři materiály ke studiu: knihu Francise Frangipane: Tři bitevní pole (Ampelos Praha 1997 – kapitoly o duchu Jezábel jsou uvedeny v tomto Infu); dále přepis kázání od Dereka Prince: Čarodějnictví – veřejný nepřítel číslo jedna; a nakonec vyučování od Pavla Neústupného: Boží muži – horlivci pro Hospodina (viz www.juda.cz). Při četbě těchto materiálů se modlete k Bohu, aby vám ukázal, co máte ve svém životě změnit (tedy z čeho činit pokání), abyste mohli plně stát v Boží vůli pro váš život a v přítomné pravdě. A pak čiňte přímé kroky!

Zdroj: http://www.juda.cz/658/sedm-%E2%80%9Epe%E2%80%9C-ktera-nenavidi-jezabel/

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate