Služba osvobozování od zlých duchů

Francis MacNutt

Už takmer päťnásť rokov kniha Služba osvobodzování od zlých duchů pomáha všetkým, ktorí sa zaujímajú o oblasť duchovnej pomoci na ceste oslobodenia a uzdravenia. Teraz je tu však nová, zrekonštruovaná verzia pripravená pre ďalšiu generáciu veriacich.

Kniha odpovedá na dôležité otázky týkajúce sa oslobodenia, ako napríklad:

  • Utláčajú zlí duchovia ľudí aj dnes?
  • Môže byť kresťan napadnutý zlým duchom?

Dielo sa tiež rozprestiera nad škálou tém ako:

  • mylné predstavy o vyslobodení,
  • biblický základ pre oslobodenie,
  • zlo a moc falošného rozsudku.

Kniha ponúka rozumné vysvetlenia na mnohé z nezodpovedaných otázok o diablovi.

  • pôvodný názov: Deliverance from Evil Spirits
  • preklad: Michal Karla

Služba osvobozování od zlých duchů je tématem, které je pro naše západní myšlení výzvou. I v církevních kruzích se setkáme s mnohými, kteří existenci personifikovaného zla vůbec neuznávají, svědectví Bible a obzvláště Nového zákona chápou pouze jako symbolické vyjadřování. Francis MacNutt předkládá praktickou příručku pro pastorační službu v oblasti osvobozování (a s ním spojeného vnitřního uzdravování). Těžištěm knihy je uvedení do vlastní služby osvobozování, a to velmi konkrétní formou. Kniha vychází z četných osobních zkušeností autora a jeho spolupracovníků, je zakotvena v solidním biblickém učení o zlých mocnostech, o moci Ježíše Krista nad nimi a o pověření Ježíšových učedníků sloužit na tomto poli. Autor vysvětluje, jak rozpoznat démonickou svázanost, jaké má příčiny, s jakými kategoriemi zlých duchů se lze setkat, a přináší i praktické instrukce, jak s nimi zacházet. Rozlišuje mezi svázaností (démonizací) a posedlostí, mezi svázaností a psychickými poruchami, a dokonce i mezi svázaností a emocionálními zraněními. MacNuttův přístup předpokládá, že modlitba víry bude uplatňována ve spolupráci s medicínou a psychologickým poradenstvím.

Väzba: Brožované

Počet strán: 327

https://www.kumran.sk/duchovny-boj-sekty/7532-sluzba-osvobozovani-od-zlych-duchu.html

Comments are closed.