Svědectví bývalého satanisty – John Ramirez CZ

Římanům 16:20 „Bůh pokoje brzo srazí Satana pod vaše nohy. Milost našeho Pána Ježíše Krista buď s vámi. Amen.“

Comments are closed.