Svedectvo bývalej prostitútky

Svedectvo bývalej prostitútky, ktorá upísala dušu satanovi a Ježiš ju zachránil.

Comments are closed.