Svedectvo o New Age : Tretie oko – Satanský portál do ríše démonov

Mário bol v new age hnutí tiež zapeletný, nakoniec je rád že sa z toho dostal. Rovnako tak aj ja, našťastie som sa nepokúšal otvárať svoje tretie oko. Ježiš Kristus ma dostal z tohto zvodu, a ja som rád že On je ten , ktorý ma vyslobodil.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nik, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život.

Ján: 3-16

Comments are closed.