Křesťan a deprese 1/2

Bauer Jiří : Základy psychológie – Kresťan a depresia 1/2

Fenomén depresie. Kresťanský pohľad. Biblickí muži viery, ktorí bojovali s depresiou. Čo je depresia?  Čo zapríčiňuje depresívne stavy ? Depresívne myšlienky. Telesné prejavy depresie. Liečenie depresie. Jak si poradiť s nastupujúcou depresiou?