Ako obmedziť moc diabla, satanizmu, nenávisti a prekliatia

diabol schopnosť vnímať naše myšlienky?
Ako možno rozlíšiť, že nejaká myšlienka je od diabla?
Ako môžeme vypozorovať pôsobenie diabla?
Môže nás negatívne ovplyvniť stretnutie so zlom?
Ako môžeme cítiť urieknutie alebo prekliatie?
Čím alebo kým je obmedzená moc zla?
Má pôsobenie diabla nejakú logiku?

Som Lucifer – Exorcista otec Amorth bojuje ďalej – časť 1

1. Pripomeňme si, kto bol o. Amorth a jeho rady, ktoré nám dal aj skrze túto knihu.
2.Práca exorcistu je boj v prvej línii – O čom je teda práca Exorcistu?

1.Prečo sa rozhodol páter Amorth pre takýto názov knihy a ako to súvisí s nevierou biskupov či kardinálov v existenciu diabla?
2.Máme dva prístupy k téme exorcizmu – popíšme si ich a ktorý by sme mali použiť?
3.V závere dostávame informácie ako vyzerá reálne exorcizmus, ako v tomto prípade vyzeralo oslobodenie človeka a aké ponaučenie si máme zobrať.