03. RODINA DOMÁCA CIRKEV

Ponúkame vám formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, ktoré budeme uverejňovať postupne každú prvú nedeľu. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.
sr. Dária Miezgová © Komunita Blahoslavenstiev 2020

Otcovia púšte 16, 17, 18

Jedno zlé nastavenie srdca môže znehodnotiť celý duchovný život človeka… Človek, ktorý dychtí po uznaní sa nemôže oslobodiť od zármutku…skontrolujme si srdce…

Zotrvaj vo svojej cele a cela Ťa naučí všetkému… Zmenou životných okolností je dobré si udržať rutinu modlitebného života, inak sa nám bude ťažko začínať od začiatku…odoláme tak stať sa lovcom duchovných zážitkov,…vyhľadávaniu charizmatických kazateľov… cesta nadradenosti.. cesta v klame… v takom živote nie je ovocie…

Musím podstúpiť všetky skúšky, ktoré na mňa doliehajú ? ..skúšky spôsobujú, že spoznávame nepravých bohov, ktorých sme si vo svojom srdci posadili na trón… Každá skúška môže viesť k posilneniu viery.. i pád – vedie k pokániu…

Zdroj YouTube kanál: https://www.youtube.com/channel/UC0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg