• Tematické bloky

O silách temna

Život je boj. Kto nebojuje, už prehral. Jeden z našich protivníkov sa volá Satan. Aby sme v tomto boji zvíťazili, aby bol náš život vydarený, treba poznať svojho nepriateľa. V tomto workshope pôjde o priamu informáciu, zážitky so silami temna. Návod, ako sa chrániť pre silami temna vám predostrie Jozef Hegglín, exorcista.

TŘI BITEVNÍ POLE – dotisk

Francis Frangipane
Podrobný pohled na tři oblasti duchovního boje: mysl, církev a nebesa
Revidované a doplněné vydání (dotisk 2020)
Vydavatelství Juda 2011

ISBN 978-80-87239-20-9
Formát A5, 136 stran

Cena:179.00


V této knize najdete odpovědi například na tyto otázky: Co to jsou myšlenkové pevnosti a jak je můžeme zbořit? Jak si udržet vřelou lásku? Jak nezaměnit dar rozlišování za tělesné souzení? Jak svrhnout žalobce bratří v církvi? Jak odhalit ducha Antikrista? Jak rozpoznat a přemoci ducha Jezábel? Jak žít vítězným životem v realitě Božího království?


Pokaždé, když se na zemi opravdově projeví Duch Božího království, dojde zcela jistě ke konfrontaci s pevnostmi pekla. Vítězící církev se zapojuje do boje všude tam, kde mají zlí duchové záchytný bod nebo pevnost. Pak brány pekel nepřemohou církev, kterou buduje Ježíš. Tato kniha prozkoumává tři arény duchovního boje, kterým dospívající křesťan bude čelit: mysl, církev a nebesa. Poskytuje základ pro vhled, porozumění a rozeznání podstaty tohoto boje a také klíče potřebné k vítězství.
K zakoupení: : http://obchod.juda.cz/?112,tri-bitevni-pole-dotisk

Omyly pozitivních lidiček – Spiritual bypass, slepá ulička osobního rozvoje

Sebepoznání nepřináší jen klid, pohodu a radost až na kost. Právě naopak.

Nějaký ten pátek se pohybuju v oblasti nazývané sebepoznání. Právě procházím velmi obtížnou vnitřní krizí a čím dál víc si uvědomuji, kolik jsem na této cestě nasekal chyb, co všechno jsem opomenul a zanedbal.

Přecenil jsem vlastní vůli a schopnosti. Nechal jsem se ukolébat dosaženou úrovní, pocitem, jak už jsem daleko. Nevěnoval jsem se dostatečně tělu a hmotě obecně. A docházejí mi ještě další věci, které snad raději ani nechci říkat.

Vše se vrátilo v čase, kdy se otevřely hlubiny, zaplavily vědomí a já se v těch vodách někdy víc topím než plavu. Možná i proto píšu tento článek.

Osvícené ego

Lidé, kteří meditují a jinak na sobě vnitřně pracují, si pod vlivem úzce chápaných východních nauk často myslí, že se mají nad všechno povznést. Nad myšlení, emoce i obyčejný život. Transcendovat, překonat ego a spočívat v míru, nadhledu, klidu, nirváně.

Pak ale může dojít k násilnému či umělému oddělení se od emočního prožívání a tělesnosti, k napasování se do „duchovní formy“. Člověk pak snadno zabloudí do své představy o správném osvíceném chování, myšlení, cítění, jednání. Obecně to vychází z naší tendence vyhýbat se všemu nepříjemnému. To je pochopitelné, ovšem v rámci seberozvoje to je cesta nepříznivá.

Spiritual bypassing, jak tuto slepou uličku osobního rozvoje pojmenoval psychoterapeut John Welwood, je možné považovat za jakýsi stín sebepoznání. Závětří, kam se schováváme před bolestí a tíživými nároky života. Spiritualita je pak jen útěkem od sebe sama. Vyhýbáním se bolestivým pocitům a stavům, nezahojeným ranám, starým traumatům, problémům běžného života.

Pokračuj v čítaní

9. Bol Ježiš asertívny?

Prvým príkladom Ježišovej asertivity je v situácií, keď sa im stratil ako dvanásťročný. V bežných situáciach bol možno jemným dieťaťom. Avšak v tomto príbehu demonštroval svoju asertivitu. Rozhodol sa zostať v Jeruzaleme. Na otázku rodičov sa neospravedlňoval, jeho odpoveď bola priama. Rodičia mu však nerozumeli. (Lk 2, 41-52).

Kľúč jeho asertivity ležal v Cykle milostí (Cycle of Grace), ktorý je postavený na Akceptácií (Mt 3, 17- milovaný Syn), Bytí (Jn 3:34, Jn 5:20, Jn 10:30 – prepojenie na Boha Otca a Ducha Svätého), Hodnotách (Jn 14, 6- vedel kým bol) a Dosiahnutí poslania – Úspešnej misií.

Ježiš nám ukázal, že milosť a Božia láska nezávisí na tom, čo sme dosiahli alebo ako sme akceptovaní spoločenstvom, cirkvou, spoločnosťou, alebo ako sme vnímaní druhými,  alebo ako sa vidíme my sami.
Ak vieme, že sme bezpodmienečne milovaní a akceptovaný taký, akými sme v skutočnosti a že sme jedineční v Božích očiach – už to by nám malo dať istotu v našom konaní a dosiahnutí Bohom do nás vloženého cieľa (AKCEPTOVANIE – HODNOTA – DOSIAHNUTIE CIEĽA)

Pokračuj v čítaní

7. Agresívna, Pasívna, Pasívno – agresívna a Asertívna osobnosť

Tri základné kategórie rozhodovania, motivácie a správania:

1. Chcem – rozhodovanie na základe osobnej preferencie (Chcem sa ísť lyžovať na hory).
2.Musím – vyplýva z predchádzajúceho, predstavuje ale rozhodovanie medzi alternatívami (Musím si zohnať lyže, musím si zistiť snehové podmienky, zaistiť ubytovanie,…)
3.Mal by som – základná manipulatívna taktika, ktorou sa jedinec zrieka dobrovoľného rozhodovania, stačí mu, aby za seba nechal rozhodovať iných (Mal b som ísť na hory, pretože v televízii hovorili, že je to zdravé)

Správanie rozdeľujeme na :

  • Agresívne
  • Pasívne
  • Pasívno-agresívne
  • Asertívne

Pokračuj v čítaní

Speaking the Truth In Love

Not totally wrong. I understood correctly the verb and the love: that hard news and rebuke should always be brought with appropriate sobriety, humility, and never with arrogance and harshness.

But I neglected to focus on the other part of Paul’s phrase: the noun and “the truth.” The context of the passage helps to explain Paul’s meaning.

Pokračuj v čítaní

Being Assertive

Matthew 5:37 ESV / 26 helpful votes

Let what you say be simply ‘Yes’ or ‘No’; anything more than this comes from evil.

James 1:19-20 ESV / 19 helpful votes

Know this, my beloved brothers: let every person be quick to hear, slow to speak, slow to anger; for the anger of man does not produce the righteousness of God.

Luke 6:1-5 ESV / 16 helpful votes

On a Sabbath, while he was going through the grainfields, his disciples plucked and ate some heads of grain, rubbing them in their hands. But some of the Pharisees said, “Why are you doing what is not lawful to do on the Sabbath?” And Jesus answered them, “Have you not read what David did when he was hungry, he and those who were with him: how he entered the house of God and took and ate the bread of the Presence, which is not lawful for any but the priests to eat, and also gave it to those with him?” And he said to them, “The Son of Man is lord of the Sabbath.”

Pokračuj v čítaní

Being Assertive Like Jesus

I know I am not a particularly assertive person but I continue to work at it. Through studying the art of assertiveness and teaching it as part of my work my interest and fascination continues to grow and my skills improve overtime…

Whole article:

 BEING ASSERTIVE LIKE JESUS _

Source:http://www.aylesford-church.org.uk/resources/Sermon%202013%3A09%3A15%20_%20BEING%20ASSERTIVE%20LIKE%20JESUS%20_%20Peter.pdf

  • Preložiť – Translate