Znaky manipulačního chování


1. Navozuje pocit viny a dovolává se při tom rodinných vztahů. přátelství, profesionální zodpovědnosti, příslušenství k náboženské či jiné organizaci.

2.Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.

3.Nesděluje jasně své žádosti, potřeby či city.
Odpovídá obvykle neurčitě.

Láska a manipulácia

Od zamilovanosti k fungujúcemu vzťahu
Sympatický, očarujúci, vzdelaný, niekedy šarmantný, niekedy naopak nesmelý. Taký zväčša býva popis partnera, po akom túžime, stačí ho stretnúť a zrazu sme plní nádejí, dúfame, že práve s týmto človekom budeme po celý život šťastní. Stáva sa to každú chvíľu tisíckam dvojíc. Ale čo keď sa po čase ukáže, že vysnívaný partner je manipulátor? Že sa síce sprvu správal takmer dokonale, ale s tým, ako postupne maska padá, je tu namiesto pohodového a láskavého partnera iný človek, ktorý vás ničí, uráža, ponižuje a obmedzuje?

Manipulatívne jednanie

Nejasný kontext sdělení.
Manipulátor nechce podávat jasné a srozumitelné myšlenky, protože pro manipulaci je výhodnější používat jakousi „mlhu“, pomocí které lze kdykoliv kohokoliv tlačit do pozice „ty moje myšlenky nechápeš“. S tím bývá často spojeno jakési „skromné povznesení se nad věc“, kterým manipulátor dává skrytě najevo, že má převahu, že jeho myšlenky zůstávají u některých lidí nepochopené, dává najevo, že to přece není jeho vina.

Uhýbání přímým otázkám.
Manipulátor nemůže a nechce odpovídat na přímé otázky přímými odpověďmi, protože to mu ubírá prostor pro manipulaci a byl by nucen říct konkrétní věci, které by mohly projevit rozporuplnost jeho sdělení. Manipulátor totiž používá sdělení účelově a není pro něj důležité, co říká,ale jakého výsledku dosáhne, tudíž tvrdí to, co se mu právě hodí, ale nikdo nesmí poznat, že jsou v tom rozpory, proto na přímé otázky neodpovídá.

Jak jednat se sociopatem

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat.

Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné: [1]
Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní

Music Changes the Way You Think

Different music encourages different frames of mind

Hum the first two notes of “The Simpsons” theme song. (If you’re not a Simpsons fan, “Maria” from West Side Story will also do.) The musical interval you’re hearing—the pitch gap between the notes—is known as a “tritone,” and it’s commonly recognized in music theory as one of the most dissonant intervals, so much so that composers and theorists in the 18th century dubbed it diabolus in musica (“devil in music”).
Now hum the first few notes of Twinkle Twinkle Little Star, or, if you prefer something with a little more street cred, the “I’m sorry” part in Outkast’s “Ms. Jackson.” This is the “perfect fifth.” It’s one of the most consonant intervals, used in myriad compositions as a vehicle of resolution and harmony.

Poznejte manipulátora

Cítíte se v jeho společnosti neustále vinni anebo máte neustálý strach. Strach z toho, jak bude reagovat na vaše slova, máte strach z jeho ztráty, strach z toho, že se opět urazí, odejde, začne se vztekat. Tak vypadá život s manipulátorem. Mnozí z nás s druhými manipulují a ani o tom nevědí. V mnohem složitější situaci jsou však blízcí manipulátora, kteří ani neví, že jsou jeho obětí. Poznejte tedy manipulátora podle jeho základních charakteristik, můžete tak díky tomu konečně s jeho manipulací něco udělat!
Zásada manipulátora # 1 – Zesměšňuje ostatní
             Manipulátor rád zesměšňuje své blízké, a to hlavně na veřejnosti. Často jeho zesměšnění může vypadat jako holá legrace, avšak vás jeho chování vnitřně zabolí a necítíte se v ten okamžik dobře.

Emocionálna manipulácia: Bojovali ste už niekedy bitku niekoho iného?

Emocionálne a iné manipulácie nie sú nijaká zriedkavosť – a to dokonca ani na pracovisku. Ľudia sú rôzni – niektorí svoje ciele dosahujú vlastnou aktivitou, ďalší z nejakého dôvodu na dosahovanie svojho cieľa používajú iných. A ten dôvod nie je len jeden – aj manipulátorov je viacero typov, od nevinného „červa“, ktorý sa snaží vyhnúť nepríjemnej situácii alebo následkom vlastného zlyhania, cez „dramatickú divu“ bažiacu po pozornosti až po skrytého psychopata, ktorý manipuluje nie kvôli výsledku, ale kvôli uspokojeniu z emocionálnej frustrácie svojej „obete“.

Manipulácia v partnerskom vzťahu

Manipulácia médiami je zjavná a som presvedčená, že ju možno aj ľahšie reflektovať než manipuláciu v medziľudských vzťahoch, ktorá je zakrytá nánosmi emocionálnych vrstiev s našimi príbuznými, respektíve životnými partnermi. Samotní partneri manipuláciu ako problém alebo prvok disharmónie či nespokojnosti reflektujú len s ťažkosťami. Zvyknú si uvedomiť partnerovu dominanciu či neustále presadzovanie jeho vôle, aroganciu alebo netoleranciu. Často im ostane len pocit nespokojnosti, že sa vo vzťahu necítia príjemne. Chýba im sloboda. Tento príspevok sa prelína s niektorými dosiaľ publikovanými prácami, informuje o najrôznejších prejavoch manipulácie v partnerovi a ponúka teoretické návrhy riešení týchto situácií. Od iných publikovaných prác, s ktorými som sa konfrontovala, sa článok líši prepojením transakčnej analýzy s manipuláciou, skúmaním partnerskej komunikácie ako možným prediktorom a ukazovateľom manipulatívneho správania a rozoznávaním preferencie životných postojov, ktoré svojim pôsobením manipuláciu vo vzťahu podporujú.

We look at how music can manipulate characters or scenes in films.

The use of music in films is the secret weapon that producers use to manipulate our emotions and shape our responses to the story. The same footage may appear romantic, sad or even sinister through the choice of music and within these broad confines, more subtle gradations of emotion can also be engendered. A little personal reflection will confirm that a piece of music can change how we feel within seconds which is quite remarkable for a stimulus which is not found in the natural world. Though we may react emotionally to an ambient sound such as birdsong (perhaps as a consequence of the associations created by early memories) our feelings are unrelated to its real purpose or its meaning to the animal concerned.

Ako sa vyhnúť emocionálnej manipulácií počas chvál, worshipu

Chvály môžu byť veľmi emotívne. Mohutná hudba, davy ľudí, aura Božieho majestátu a obrátenie pozornosti človeka k nemu, môžu vytvárať intenzívne pocity radosti, očakávania alebo dokonca i smútku. Niektorí plačú. Niektorí ľudia sa smejú. Niektorých to ani nepohne.
I napriek rôznym postojom je to všetko v poriadku.

Problém však nastáva, ak vedúci chvál  vyvinie spoločné úsilie s hudobníkmi zmeniť emócie ľudí v snahe vynútiť si „určité správanie“. To sa nazýva „emocionálna manipulácia“ ktorá je škodlivou a ktorá kradne pravé uctievanie.

Musical Hypnosis: Sound and Selfhood from Mesmerism to Brainwashing (Hudobná hypnóza: zvuk a sebectvo od Mesmerizmu až po vymývanie mozgov)

Social History of Medicine, Volume 25, Issue 2, May 2012, Pages 271–289, https://doi.org/10.1093/shm/hkr143Published: 05 October 2011

Summary

Music has long been associated with trance states, but very little has been written about the modern western discussion of music as a form of hypnosis or ‘brainwashing’. However, from Mesmer’s use of the glass armonica to the supposed dangers of subliminal messages in heavy metal, the idea that music can overwhelm listeners‘ self-control has been a recurrent theme. In particular, the concepts of automatic response and conditioned reflex have been the basis for a model of physiological psychology in which the self has been depicted as vulnerable to external stimuli such as music. This article will examine the discourse of hypnotic music from animal magnetism and the experimental hypnosis of the nineteenth century to the brainwashing panics since the Cold War, looking at the relationship between concerns about hypnotic music and the politics of the self and sexuality.

Jak se chránit před manipulací

Prvním krokem bude zjištění, zda člověk, který nás trápí nebo sabotuje naší práci, není manipulátor.

Truchlení nad ideální komunikací s manipulátorem

Truchlení nad ideální nebo normální komunikací spočívá v přijetí skutečnosti, že se s manipulátorem „normálně“ komunikovat nedá! Avšak přesto dále chováme naději, že přimějeme dotyčnou osobu, aby se změnila. Naděje nám dodá trpělivosti, dále se pokoušíme vztah někam směrovat, ale naše snažení nám přinese jen další trápení a vztah se stává nezvladatelným stresorem. Je proto třeba, že změnu přestaneme očekávat, protože přeměny manipulativních osobností jsou nesmírně vzácným jevem. Pokud se stále držíme přesvědčení typu „nakonec snad pochopí, že takovým způsobem nás k lepší práci nemotivuje“, „je důležité dobře vycházet s kolegy“ apod., znamená to, že stále ještě doufáme v ideální vztahy a hodláme ctít své zásady za každou cenu. Řídíme se svými zásadami a ideály, nikoliv skutečností, že naše vztahy jsou naplněny utrpením.

Aké sú účinné komunikačné nástroje proti manipulácii?

Musíte klásť správne otázky
          Medzi najčastejšie používané účinné ochranné komunikačné nástroje voči manipulácii patrí správne a cielené používanie otázok. Otázky sú užitočnými pomocníkmi vo chvíli, keď sa situácia začína komplikovať alebo na scénu prichádzajú emócie. Vhodné otázky pomáhajú:
viesť rozhovor stručne,
zamedzovať, aby sa partner vyhýbal odpovediam,
podporovať partnera, aby povedal svoj názor,
získať dôležité informácie,
od začiatku zapojiť partnera do rozhovoru,
vyhýbať sa konfrontáciám a nachádzať elegantné východiská zo slepých uličiek.

Kultúra mentality obete

Počuli ste už niečo o kultúre mentality obete? Sťažujete sa alebo sa vám niekto neustále sťažuje? Viete, čo to znamená mať mentalitu obete? (Victimist – a.j., zo slova obeť – victim )

•Čo sa skrýva za komplexom mučeníka?

• Úloha a funkcia sociálneho psychológa

• Pozícia pozorovateľa v sociálnej psychológii