Gaslighting – manipulatívna technika „blikajúcej plynovej lampy“

„Gaslighting“ je prepracovaná a mimoriadne zákerná technika psychologickej manipulácie, ktorá väčšinou prebieha dlhší čas. Je založená na tom, že psychopatický, ale dosť inteligentný manipulátor sa orientuje na obeť, ktorá je citlivá až hypersenzitívna a vnímavá na vonkajšie signály. Zámerom manipulátora („Gaslightera“) je vytvárať nekončiacu sériu komunikačných situácií, ktoré majú za cieľ postupne podkopať dôveru obete v jeho/jej schopnosť rozlíšiť pravdu a nepravdu, to, čo je pre obeť dobré a zlé, spochybniť či sa skutočnosť, ktorú obeť vníma, reálne deje.

Manipulátoři mezi námi

S manipulátory se setkáme všude – doma, v práci, ve škole i mezi přáteli. Zajímá Vás, jak je poznat, a jak se jim účinně bránit? Zdenka Tmějová je lektorka, psychoterapeutka a koučka. Absolvovala úspěšně Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a v oboru pracuje dodnes. Provozuje soukromou terapeutickou praxi a vede semináře zaměřené na osobní rozvoj. Je spoluautorkou knihy ONA a zároveň realizátorkou programu Od manipulace ke svobodě.
Zdroj YouTube

Psychopati v biznise alebo ako prekuknúť človeka behom pár sekúnd

Expertka na neverbálnu komunikáciu a forenzná konzultantka Nora Lauková dokáže vidieť na ľuďoch to, čo skrývajú, ale aj to, o čom sami ani netušia. Analyzovala vyše 24 tisíc ľudí s rôznymi typmi porúch a patologického správania, študovala morfopsychológiu za oceánom, dnes pomáha firmám a jednotlivcom v tých ľudsky najťažších situáciách – konfliktoch, toxických vzťahoch a závislostiach. Poodhalíme s ňou prečo sa ľudia s psychopatickými sklonmi viac vyskytujú na riadiacich pozíciách či v politike. A dokonca uvidíte Noru priamo v akcií, keď urobí analýzu dobrovoľníka behom pár sekúnd. Toto je prvá časť interview.
Zdroj YouTube

Jezabel

Bola dcérou sidonského kráľa Etbála a manželkou izraelského kráľa Achaba. Pod jej vplyvom sa v Izraeli najviac rozšírila modloslužba. Zabíjala Pánových služobníkov verných Bohu. Jezabel je silný démonický duch aktuálny aj v dnešnom svete a v Cirkvi. Preto treba poznať jej charakter, o ktorom sa dozvedáme v Prvej a Druhej Knihe kráľov.
 
 
Achabova manželka
Bola to zlá a zákerná žena. Ovládala a manipulovala manžela, aby mohla vládnuť. Slaboch Achab servilne plnil jej vôľu. Slúžil a klaňal sa Bálovi a dal mu postaviť aj chrám v Samárii, taktiež Ašere. Pre vplyv svojej manželky bol najhorším z izraelských kráľov, ktorý zviedol k modloslužbe takmer celý národ.

Obeta na Karmeli
Prorok Eliáš prostredníctvom obety na Karmeli ukázal, kto je pravým Bohom v Izraeli a dal pobiť všetkých Bálových prorokov pri potoku Kišon. Keď sa o tom dopočula Jezabel, poslala mu odkaz: „Nech mi bohovia urobia toto a toto, nech mi pridajú, ak zajtra o takomto čase neurobím s tvojím životom, ako sa stalo so životom hociktorého z nich!“ Eliáš sa naľakal a ušiel. V boji s modloslužbou bol úspešný, ale Jezabel ho dohnala na pokraj ľudských síl. Bol taký duchovne vyčerpaný, že si žiadal zomrieť. Až po Božom zásahu bol zasa schopný plniť svoje poslanie.

 
Nabotova vinica
Achab si zaumienil urobiť z vinice svojho suseda Nabota zeleninovú záhradu. Chcel ho presvedčiť, aby mu ju predal. Ale Nabot povedal: „Nedám ti dedičstvo po svojich otcoch!“ Achab bol taký zronený, že ani nejedol. Keď sa o tom dozvedela Jezabel, opovrhla ním: „Máš ty moc nad Izraelom. Vstaň, jedz a rozveseľ sa, ja ti zaopatrím vinicu jezraelského Nabota.“ Potom napísala v mene Achaba list, udrela naň jeho pečať a poslala ho starším mesta s obsahom: „Vyhláste pôst a Nabota posaďte na popredné miesto medzi ľud! Oproti nemu posaďte dvoch mužov, vyvrheľov. Oni nech dosvedčia: ,Rúhal sa Bohu a kráľovi.‘ Potom ho vyveďte a ukameňujte, nech zomrie!“ Takýto pôst sa konal, keď národ postihlo alebo mu hrozilo nejaké nešťastie. Vtedy ľudia hľadali vinníka, pre ktorého ich Boh tresce, a domnievali sa, že trest prestane, ak vinníka sami potrescú. Jezabel dobre poznala zmýšľanie ľudí, preto zosnovala pekelný plán. Predstavení mesta urobili presne tak, ako nariadila. Ona zostala v úzadí, ale použila si iných ľudí, aby dosiahla to, čo chce. Dokonalá manipulátorka a čarodejnica, pretože manipulácia je forma čarodejníctva.

Koniec Jezabel?
Keď sa Achab zmocnil vinice, Boh za ním poslal Eliáša s odkazom: „Vraždil si a zmocnil si sa dedičstva! Na mieste, kde psy lízali Nabotovu krv, budú lízať aj tvoju krv. Ale aj o Jezabel hovorí Pán: ,Psy budú žrať Jezabel na jezraelskom poli.‘“ Achab padol v boji s Amorejčanmi. Na trón nastúpil jeho syn Joram, ale prorok pomazal Jehua za nového kráľa. On mal príkaz od Pána vyhubiť celý Achabov rod, lebo stále trvali smilstvá Jezabel a jej mnohé čarodejstvá. Zabil Jorama a jeho krv vytiekla na Nabotovom poli. Keď Jehu prišiel do Jezraelu, Jezabel si namaľovala oči, ozdobila si hlavu a vyzerala von oknom. Provokatívne sa vysmievala: „Mal sa dobre, Zambri, ktorý zavraždil svojho pána?“ Posmešnou poznámkou pripomína Jehuovi, že trón získal kráľovraždou ako kedysi Zambri, ktorý panoval len sedem dní. Jehu rozkázal komorníkom zhodiť Jezabel z okna a jej krv postriekala múr i kone, a ony ju pošliapali. Keď ju neskôr chceli pochovať, našli z nej iba lebku, nohy a konce rúk. Tak sa naplnilo: „Psy budú žrať telo Jezabel na jezraelskom poli a mŕtvola Jezabel bude ako hnoj na povrchu role, takže nebude možno povedať: Toto je Jezabel.“

Charismatic Style Worship: Getting High on Music

Republished June 20, 2003 (first published March 2, 2003)
David Cloud, Way of Life Literature, P.O. Box 610368, Port Huron, MI 48061
866-295-4143, fbns@wayoflife.org

On a research visit to the large charismatic City Harvest Church in Singapore on February 8, I was reminded of the power of rock music. On Saturdays, City Harvest has two services, one at 4:30 p.m. and one at 7:30. I attended the 7:30 session. The music was pull-out-the-stops rock & roll and was the loudest I have ever heard in a charismatic church or conference, even though I have attended many of them. The music featured TWO drummers, electric guitars, a keyboard, and a powerful brass section. Several worship leaders, both male and female, swayed and pranced at the front of the stage.

The several-thousand-seat auditorium was almost full and the people were very, very exuberant. As best as I could tell from my vantage point, almost every person joined in enthusiastically during the worship time, singing, clapping, jumping, swaying to the potent music.

When I walked out of the auditorium and got away from the sound of the music, I actually felt a little lightheaded from not being accustomed to such loud music. It has been more than three decades since I last heard music that loud in an enclosed environment, and that was at a rock concert before I was saved. It was such a relief to get away from the relentless pounding.

I am convinced that if you took away the rock music, churches like this would lose their large crowds almost instantly. Rock music is a drug in itself.

ROCK MUSIC IS HYPNOTIC

Timothy Leary, the ’60s LSD guru, who was an expert both in drugs and in rock music, testified: „Don’t listen to the words, it’s the music that has its own message. … I’ve been STONED ON THE MUSIC many times.“

Leary was right, of course, about the hypnotic, addictive, sensual power of rock and roll. And notice that he IS NOT TALKING ABOUT THE WORDS, but of the music itself, of the rhythm, the backbeat, the heavy relentless syncopation.

Musician Andrew Salter observes, „Rock music is an IDEAL VEHICLE FOR INDIVIDUAL OR MASS HYPNOSIS“ (Salter, cited from Pop Goes the Gospel, p. 20). Likewise, John Fuller, in his powerful book Are the Kids All Right, warned: „Rock music in particular has been demonstrated to be both powerful and addictive, as well as CAPABLE OF PRODUCING A SUBTLE FORM OF HYPNOSIS in which the subject, though not completely under trance, is still in a highly suggestive state“ (Fuller, Are the Kids All Right? 1981).

David Winter, in his book New Singer, New Song, observes: „An incessant beat does erode a sense of responsibility IN MUCH THE SAME WAY AS ALCOHOL DOES. … You feel IN THE GRIP OF A RELENTLESS STREAM OF SOUND to which something very basic and primitive in the human nature responds.“

Indeed, rock music is powerful and addictive and is capable of producing forms of hypnosis, and who is to say that this is not precisely what is happening in the charismatic and evangelical rock and roll praise sessions?

Porazte MANIPULÁTORA! Takto sa ho zbavíte – Nora Lauková, expert na neverbálnu komunikáciu.

Vyveďte manipulátora z miery. Nedovoľte mu, aby vám ubližoval a prekračoval vaše hranice. Ako sa brániť voči toxickým ľuďom slovne, ale aj vlastným telom, prezradila v TOPKY podcaste expertka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková. Aké sú typické črty manipulátora? Ako zistíte, že sa rozprávate s toxickým človekom?
Zdroj: YouTube

Jak poznat pasivního agresora

Poznat pasivního agresora není snadné. Pokud má váš partner, kamarád, kolega z práce nebo někdo z vašeho okolí snahu o manipulaci, vydírá vás, bojkotuje komunikaci a dělá naschvály, je možné, že jde právě o tento problém. Poradíme vám, jak pasivního agresora odhalit a jak si s ním poradit.
Co je potřeba
-Empatie
-Trpělivost
-Pevné nervy
Pasivních agresorů přibývá. Jde o lidi, kteří nejdou do otevřeného sporu, ale snaží se přenést svoji frustraci a pocit nepohody na druhé. I když se každý z nich projevuje podle své nátury a temperamentu, s ohledem na věk a na životní zkušenosti, přesto mají hodně společného. Co patří k nejčastějším projevům pasivního agresora?

Nemá snahu domluvit se, bojkotuje vaše vstřícné kroky. A dělá to v naprostém klidu, aby vás rozčílil.
Záměrně chodí pozdě na sjednané schůzky, pokaždé se na něco vymluví a potěší ho, když vás vyvede z míry.
Na vaše otázky odpovídá buď rovněž otázkou, nebo převede řeč mistrně jinam, aby nemusel odpovídat. Dosahuje v tom často vynikajících výsledků.
Když stojíte o komunikaci, stáhne se do sebe a nevyhoví. Pokud začnete mluvit, skáče do řeči, nenechá vás doříci větu, takže rozhovor tak jako tak není možný. Jakmile mu to vytknete, urazí se.
Jeho vtipy bývají často dvojsmyslné se skrytou snahou vám elegantně ublížit. Jestliže na to upozorníte, dotkne se ho to, úmysl ponížit vás samozřejmě popře a vás označí za viníka celé situace.
 

Metody ženské manipulace a citového vydírání

Pro své uspokojení použije proti muži všechno co je možné použít

Žena pro dosažení cíle svých emocí používá všechny existující metody citového vydírání a manipulace. Většinou žena nasadí všechny typy naráz, což ve svém výsledku působí nelogicky. Dnešní ženy jsou vychovány bez společenských konvencí, které omezují možnosti vydírání a manipulace a proto využívají všechny možnosti beze studu, pocitu viny a beze strachu. Ke všem metodám vydírání a manipulace poskytuje systém femfašistického (viac na http://digitalnivztah.cz/femfasizmus/) státu plnou mediální podporu. Této morální podpoře se říká Druhá Morálka.
Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost.
Nejzákladnější a nejúčinnější metody ženského vydírání a manipulace je neomezené urážení můžu a upozorňování na jejich neschopnost a nedostatečnost. K tomu také najde žena plnou oporu ve společenských médiích. Při podpoře v médiích pak každý ženský manipulativní argument vyzní, jako by to byla svatá a nezlomná pravda.

Metoda 1. Manipulace výsměchem za nedostatečnost, neschopnost, nemužnost. Zabírá i na silné muže.
Metody manipulace výsměchem a upozorňováním na nedostatečnost jsou pro ženy výborné v tom, že plně zaberou i na svalnatého bohatého muže. I tam může žena takového muže vydírat do nekonečna tímto způsobem.

Metoda 2. Hrané opětování neexistujícího zájmu muže. Zabírá na citlivé a zodpovědné muže.
Dále ženy vydírají předstíráním opětování neexistujících vyznání lásky od muže. Muž se cítí podvědomě trapně a tak se snaží podvědomě skutečně něco udělat, co by demonstrovalo okolí, že žena si zaslouží jeho pozornost. Kolik mladých mužů bylo donuceno koupit něco dívce jen proto, že ona si přála aby okolí vidělo!

Metoda 3. Strhávání pozornosti na své NEŠTĚSTÍ. Zabírá na čestné a pozorné muže.
Žena přirozeně nechápe emoce muže, není to její úkol. V dnešním kontextu Druhé Morálky ale vypadá její chování zrůdně. Není nic neobvyklého, když se komunikace ve “vztahu” projevuje tak, že žena neustále, každý den pořád dokola, mluví jen o svém neštěstí, nepohodlí, smutku, nespokojenosti. Kdy úplně každou větu žena otočí do myšlenky na její JÁ. Je zajímavé pozorovat jev svobodných matek, které se ani nesnaží bojovat s tím, že jejich JÁ má absolutní přednost před dětskou spokojeností.

Metoda 4. Falešné identity, využívání falešných profilů k dolování informací
Pro ženu nechanou v zoufalství absolutně bez společenské identity a bez smyslu jejího pohlaví není ŽÁDNÁ TAKTIKA MANIPULACE OKOLÍM DOSTATEČNĚ AMORÁLNÍ. Proto se prakticky žádná nemůže vyhnout pokušení zneužít internetové anonymity
Zdroj: http://digitalnivztah.cz/metody-zenske-manipulace-a-citoveho-vydirani/

Nebezpečenstvo charizmatických hnutí – svedectvo bývalého  charizmatika  2.časť

MUDr. Otakar Hunák
– môžete nám v krátkosti priblížiť svoj príbeh putovania naprieč cirkvami?
– v akých spoločenstvách ste boli?
– aké spirituality mali jednotlivé charizmatické spoločenstvá?
– čo sa potláča a čo sa preferuje v charizmatických hnutiach?
– skúste nám opísať ako funguje spoločenstvo Bethel a Toronto church
– ako sa v spoločenstvách, v ktorých ste pôsobili, kontrolovali, či overovali napr. proroctvá, ktoré tam zazneli,
– aký je pohľad evanjelikov na charizmatické hnutia?
– myslíte si, že problematické sú aj katolícke charizmatické hnutia, mali by sa ľudia zúčastňovať charizmatických akcií ako napr. Godzone?
– aký je váš názor na dary uzdravovania, jazykov, prorokovania a ďalšie v charizmatických hnutiach. Od koho podľa vás pochádzajú?
– ako rozumiete Pavlovmu 1 listu Korinťanom kap.14, 7kap. Matúšovho evanjelia?
– zriekali ste sa niekedy toho, čo ste absolvovali a čo ste propagovali?
– v čom je nebezpečenstvo ponuky týchto hnutí a pred akým nebezpečenstvom by ste chceli na záver veriacich varovať?

Spomínané video si môžete pozrieť na:
https://gloria.tv/share/9odbxnVoU2rP1zQ6HGWW313Kx

Prevzaté z YouTube
https://www.youtube.com/@Slovenskydohovorzarodinu

Link na 1. časť:

https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/wp-admin/post.php?post=13816&action=edit

Odhalená Jezabel II. – charakteristika a scenáre jej pôsobenia – myslíš, že sa Ťa to netýka?…

OVLÁDAJÚCA
Bola si bezpečná vo svojej zlobe, povedala si: „Nik ma nevidí.“ Tvoja múdrosť a tvoja veda – tá ťa zviedla; riekla si vo svojom srdci: „Ja a nikto viac!“ „(Iz 47:10)“ „Koľko sa on oslavoval a hýril, toľko mu dajte útrap a smútku. Lebo si v srdci hovorí: »Sedím ako kráľovná, vdova nie som a smútok neuzriem.“ (Zjv 18: 7)

  ÚKLADNÁ
 Môže byť jemná: Jezabel duchovia používajú mnoho prestrojení, keď sa prejavujú skrze jednotlivca.
        Tu je typický scenár pre manželstvo: medové týždne sú u konca. Pár má svoju prvú hádku. Majú už deti a situácie už nie sú na muckanie. Manžel začne odstupovať zo svojej vedúcej úlohy v rodine, pokiaľ ju vôbec mal. Pretože má svoje vlastné slabosti (nedostatok vzorov alebo ignorácia), nestal sa kňazom, prorokom alebo niekým podobným. Dokonca ani nemusí byť živiteľom, i keď by ním mal byť. Žena mu začne pripomínať, že ak mu na nej skutočne záleží, zarábal by viac peňazí. Môže to robiť rafinovane, jemne, urobením  poznámky, že mohla by mať to či ono, ale samozrejme, nemôžu si to dovoliť. Muž, ktorý sa potom začne cítiť podcenený, vzhľadom na potrebu viac peňazí, je tlačený zabezpečiť to, čo chce jeho žena. Páry sa tak často kvôli tomuto scenáru dostávajú hlboko do dlhov.

NESPOKOJNÁ
        Spravodlivého rozhorčenie stúpa: Často sa žena rozhodne ísť do práce, keď je nespokojná s poskytovaním manželovej mzdy alebo jej nesprávnym úsilím pomôcť mu. V tomto kľúčovom bode, väčšinu párov nikdy nenapadlo ísť do súladu s Božím slovom a obrátiť sa k  Pánovi o ich zaopatrenie a oslobodenie. Naopak, rozhorčenie spravodlivého  stúpa, až dôjde k prijatiu rozhodnutia. Je to v protiklade k biblickému postoju, že Boh dal mužom silný zmysel rozlíšiť, čo je správne a čo zlé. Väčšina mužov bojuje tak s ich svedomím celý svoj život, pričom bez strachu, zastrašovania a duchovnej ignorancie dávajú do ich vlastnej nespokojnosti  „slabú ženu.“ Anulovanie tohto obdarovania s prichádzajúcimi výčitkami u  mužov, žena môže  tak vyprovokovať v mužoch nikdy nekončiace boje.

Odhalená Jezabel I. – Boží poriadok a dôsledky jeho narušenia – feminizmus

„Toto je tvoj údel, časť, čo som ti nameral, hovorí Pán, lebo si na mňa zabudol a na klam si sa spoliehal. Nuž aj ja ti prehodím cez tvár vlečky, nech sa zjaví tvoja hanba. Tvoje cudzoložstvá, tvoje erdžanie, tvoje smilstvá hanebné. Na kopcoch, na poli som videl tvoje ohavnosti. Beda, Jeruzalem, neočistíš sa; ako dlho ešte?“(Jer 13:25-27)

        Existuje málo manželstiev, rodín a cirkví bez konfliktov, zapríčinených primárne nečistými duchmi, popísanými v tomto článku. Prečo je toľko manželských problémov a rozvodov? Prečo počúvame tak veľa o mužskej impotencií? Prečo existuje toľko „ženských problémov“ prevládajúcich v nemocničných oddeleniach, určených pre liečenie ženských zdravotných problémov?  Prečo je taký nárast homosexuality? Prečo je stále viac a viac párov žijúcich mimo manželstva a odmietajúci sa vzájomne spojiť manželstvom? Na príčine sú duchovné subjekty sa skrývajúce sa za generačnými vzorcami správania, tradície, rodiny, náboženstva, obchodu a ich skutkov. Bez duchovných očí nie je možné vidieť hĺbku a šírku ich aktivít v jednotlivcoch, organizáciách, cirkvách a vládach. Vzhľadom k ich skrytosti, alebo tajomstvu tejto oblasti démonickej aktivity, je naším cieľom popísať prejavy týchto duchov a vysvetliť ich skutočnú motiváciu z tohto vyplývajúceho správania. Cieľom je otvoriť dvere väzenia a uvoľniť zajatcom jarmo z týchto diabolských vecí, tak ako Ježiš prišiel zničiť diablove skutky. Prikázal všetkým svojim učeníkom, aby robili to isté. Prikázal to srdcom súcitu za každú dušu, ovplyvnenú, týranú, kontrolovanú a zviazanú týmito duchovnými subjektami, či už vnútorne alebo zvonka. Cieľom je, aby tento človek prebudil v sebe túžbu vymaniť sa z tohto démonického vplyvu a stal sa Rhema Slovom,  prinášajúce  vyslobodenie a uzdravenie čitateľa.
         Definícia
        „a nemajte účasť na jalových skutkoch tmy, radšej ich odhaľujte, (Ef 5:11)

         DÉMONICKÉ  DNI
        Posledný verš v Starom zákone nás varuje pred kľúčovým problémom  posledných dní.
„Hľa, ja vám pošlem proroka Eliáša, skôr než príde veľký a hrozný deň Pána: Aby obrátil srdce otcov na deti a srdce synov k otcom, aby som neprišiel biť krajinu prekliatím. „
        Izaiáš hovorí o Božom súde zoslaného na ľudí, ak odmietajú sa ho pridŕžať: „Dozorcami môjho ľudu sú deti a ženy nad ním panujú. Ľud môj, tvoji vodcovia sú zvodcovia a cestu, ktorou kráčaš, ničia!“(Iz 3:12).
         Božie slovo nám ukazuje, že súčasný poriadok akceptovaný väčšinou našich rodín, organizácií a zborov je v skutočnosti rozsudok, nie oslobodenie. Chronická neposlušnosť je založená na zvrátenom chápaní, že zlo je dobro a dobro je zlo.
Iz 5:20: Beda tým, čo vravia zlému dobré a dobrému zlé, robia svetlo tmou a tmu svetlom, robia horké sladkým a sladké horkým!“.
 

Duch Jezabel – majster manipulácie !

Je načase, aby bol duch Jezabel odhalený a naša generácia sa stala voči nemu odolnou! Nemôžeme  pokračovať ďalej  bez jeho vylúčenia, aby nezvádzal, „neučil“, „neprorokoval“ a nekontroloval maskovane a nespochybniteľne Cirkev alebo službu! Duch Jezabel vyhlásil proti nám vojnu a má trvalý zámer na zničení Cirkvi alebo služby a … rovnako i nášho života! Pripravte sa na vážny boj! Čím ste viac duchovnejší; tým viac rastie váš vzťah s Ježišom, Mesiášom, vo vašom živote; tým viac smerujete hlbšie do hĺbky a božskej múdrosti Boha; stávate sa tým otvorenejším a poslušnejším Duchu Svätému, aby ste vykonali to, čo od vás chce a o to viac sa stávate citlivejší i na ducha Jezabel a jeho zvodné dielo!

Nestačí mať „pekné“, „úžasné“ stretnutie kresťanského zboru, „výkon pomazaného chválového  vedúceho“ a tak každý tlieskajúc rukami  zo sedadiel vyhlasuje „Aleluja Ježiš“, vydajúc zo seba umocnené  „ste tak požehnaný“!?; … nie je to ani v špecifickej homílií, ktorá má rozhodujúce duchovné prostredie, aby ste rozlíšili duchovnú atmosféru, ktorá panuje vo vašej cirkvi, službe, na vašom území, vo vašom meste…!
Na to, aby ste to rozlíšili, potrebujete mať skutočnú agresivitu; vášnivú; vytrvalú; nekompromisnú; byť duchovne vyzretý s rozlišujúcou schopnosťou; viesť víťaznú bitku proti duchu Jezabel!!! To znamená stať sa skutočnou hrozbou pre nepriateľa! Iba to ho vystraší! Prestaňte sa hrať hru na Božích vzácnych ľudí Jeho cirkvi; skončite s  kompromismi! Ak vašu cirkev narovnáte a postavíte ju na svoje pôvodné miesto, pripravíte sa o to lepšie na vážnu bitku! Duch Jezabel sa stáva v týchto posledných dňoch jedným z najväčších nepriateľov Cirkvi!

Negatívne skúsenosti s charizmatickými hnutiami – Svedectvo. 1.časť

Skúsenosti s charizmatickými hnutiami dvíhajú varovný prst pred duchom posledných čias. Duchom Antikrista.
Človek od počiatku túži byť ako Boh. Dary, charizmy, viditeľné prejavy od tzv. „Ducha Svätého“,… byť výnimočný, uzdravovať, vyháňať démonov, prorokovať, …atď. V srdci človeka sa tak udomácňuje nebadane, nepozorovane slovíčko „Ja,ja,ja…“ Svet sa točí okolo mňa, som výnimočný, mám dary, stal som sa dôležitým, …

Skúmal niekto z charizmatikov, kresťanských charizmatických denominácií pôvod darov ? Skúma každý charizmatik ovocie svojich darov? Vykladá niekto dar jazykov? – Nebezpečenstvo je reálne, nakoľko i satanisti hovoria darom jazykov. Akú majú kresťania istotu, že sa nejedná o dar jazykov pochádzajúci od satana? Že sa nejedná o veštenie a tým i o manipuláciu? Alebo slová prekliatia voči Bohu?
„Ak niekto hovorí jazykmi, nech hovoria dvaja alebo nanajvýš traja, jeden po druhom, a jeden nech vysvetľuje.“(Kor 14:27)

Je ovocím týchto charizmatických darov budovanie alebo deštrukcia? Rozpad rodiny? Odcudzenie? Sebaláska ? Samospravodlivosť? Útok na akúkoľvek autoritu? Ovocie z darov nedozrie hneď ..až po čase…po desiatich…dvadsiatich rokoch…
„Vypestujte dobrý strom a bude dobré aj jeho ovocie, alebo zasaďte zlý strom a bude zlé aj jeho ovocie. Lebo strom možno poznať po ovocí“ (Mt 12:33)

Diabol je Božia opica. Napodobňuje pravé charizmy Ducha Svätého a pretože je otcom lži, klame i vyvolených, aby ich zviedol.
„Vaším otcom je diabol a vy chcete plniť túžby svojho otca. On bol vrah od počiatku a nezotrval v pravde, lebo v ňom pravdy niet. Keď luhá, hovorí zo seba, lebo je luhár a otec lži.“ (Jn 8:44
„Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol filozofiou a prázdnym mámením, založeným na ľudských obyčajoch a na živloch sveta, a nie na Kristovi!“ (Kol 2:8)
Lebo vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možné, aj vyvolených. (Mk 13:22)

Taktiež hudba hraná počas chvál, s dlho sa opakujúcimi textami, napr. Jesus, znejúce dokola ktorá možno znie nádherne, kresťansky, s nádhernými emocionálnymi zážitkami má svoje pozadie, je v podstate hypnotizujúca. Málokto si uvedomuje, že sa môže jednať o cielenú hudbu naviesť u poslucháčov podvedomú manipuláciu s podsúvaním myšlienok, ktoré môžu byť v rozpore s učením katolíckej Cirkvi a to najmä ak speaker nie je kňazom. Môže dôjsť k rôznym emocionálnym zážitkom, ktoré nemusia pochádzať od Boha ale od diabla. Dochádza tak k vnemom, ktoré vedú k daľšiemu rozdeleniu cirkvi ako napr. k vzniku rôznych hnutí -Hnutie prosperity, Hnutia viery,…ktoré sú v rozpore s pravým učením Ježiša Krista.

Ako sme už povedali, aj teraz znova hovorím: Ak by vám niekto hlásal iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty! (Gal 1:9)

Apoštol Ján nás varuje:
„Milovaní, neverte každému duchu, ale skúmajte duchov, či sú z Boha; lebo do sveta vyšlo mnoho falošných prorokov.“ (Jn:1)

Človek – charizmatik: Zastav sa, stíš sa ! Skúmaj sa a zatiahni na hlbinu! Zhodnoť ovocie svojich darov z dlhodobého hľadiska: ovocie v svojej rodine, práci, Cirkvi – ovocie po dlhšom čase, keď strom vyrastie a mal by priniesť ovocie…po rokoch…a zamysli sa, neboj sa byť sebakritický! Otvor svoju bublinu, názory svojich tzv. priateľov neber v úvahu (hrozí lichotenie, podlizovanie,..).
Nezabúdaj, že žiješ len raz a diabol je klamár od večnosti. Teraz je ešte čas, kedy si môžeš uvedomiť svoje chyby a smer, ktorým kráčaš, môžeš ešte zmeniť smer svojej cesty, ak si vošiel na širokú cestu vedúcu do zatratenia.
Vyhni sa duchovnému narcizmu a duchovnému bypasu ( vysvetlenie nájdeš na našom webe).

Osobné, negatívne svedectvá s charizmatickým hnutiami, videá o manipulácií, hypnóze kresťanskou hudbou charizmatických spoločenstiev, si môžete pozrieť, vypočuť na:

https://gloria.tv/share/9odbxnVoU2rP1zQ6HGWW313Kx

https://svetkrestanstva.postoj.sk/94436/odidenci-hovoria-o-tajomnej-sekte-cirkvi-varuju-odbornici-volia-opatrnejsi-ton
http://www.katolik.cz/otazky/ot.asp?ot=2923
https://slovenskydohovorzarodinu.sk/clanky/online-special-28-11-o-2100-otazky-a-odpovede/
bod 6

https://www.youtube.com/watch?v=QP1PMtK_uMM
https://www.youtube.com/watch?v=XoaknMByfRs
https://www.youtube.com/watch?v=EBKw1lBWDGE
https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/wp-admin/post.php?post=10492&action=edit
https://www.manipulacia-carodejnictvo.sk/wp-admin/post.php?post=6184&action=edit

Jak se bránit manipulaci?

Manipulátor se nám snaží vnutit pocit viny, využívá lstí, citového vydírání, vyhrožování. Plníme pak jeho přání a příkazy, nehledě na to, co to znamená pro nás. Jsme zbaveni vůle. Než se ze zajetí manipulátora vymaníme, trvá to někdy celé roky. Psychologové ale znají několik způsobů, jak se před manipulativním chováním účinně bránit. Několik rad nám dal odborník na komunikační strategie Preston Ni.
Vždy mějte na paměti svá základní a nezcizitelná práva
Máte právo, aby vás druzí lidé respektovali
Máte právo vyjadřovat své pocity, svá přání a svá mínění
Máte právo stanovit si své vlastní priority
Máte právo říkat „NE“ bez pocitu viny
Máte právo dostat to, za co jste zaplatili nebo co jste si vybojovali
Máte právo vyjadřovat své názory, ačkoli se liší od názorů jiných lidí
Máte právo bránit se před fyzickými, morálními i emocionálními hrozbami
Máte právo žít v souladu se svým chápáním štěstí
To jsou hranice vašeho osobního prostoru. Manipulátoři tyto hranice hrubě narušují, nerespektují a nerozumí těmto právům. Ale pouze my, nikdo jiný, jsme zodpovědní za svůj život.

Udržujte si odstup
Manipulátor při komunikaci neustále převléká masku. S jedním člověkem je úžasně zdvořilý, s druhým vyzývavě hrubý, v jedné situaci se chová zoufale a bezmocně, a v další se chová agresivně. Pokud u někoho zpozorujete takové extrémní změny přístupů, držte si toho člověka raději daleko od těla a nenavazujte s ním kontakt, pokud to není nezbytně nutné.
Nejčastějším důvodem pro takové chování jsou hluboce zakořeněné zážitky z dětství. Pamatujte, převychovat nebo zachránit manipulátora, to není vaše práce ani povinnost.