Konverzia srdca

V istom zmysle možno povedať, že hlavnou témou Biblie je hriech a odpustenie. Hriech a odpustenie je tiež obsahom Eucharistickej modlitby. “Večný a všemohúci Bože, tvoja moc sa prejavuje práve v milosrdenstve a odpustení…” A skutočne, mať skúsenosť Božej lásky znamená  toto poznanie – viem, že som hriešnik, ktorému bolo odpustené. Odpustenie je znakom Božej lásky.
Naše prílišné zdôrazňovanie zákonníckej stránky hriechu vedie k tomu, že chceme mať “čistý štít”, “ísť na spoveď”, mať pocit, že sme pripravení začať odznova. Dôvodom, prečo sú naše nové začiatky tak často neúspešné je to, že sme neprenikli k podstate hriechu a odpustenia.

Vnitřní zranění a uzdravení

„Každý člověk potřebuje lásku, potřebuje, aby ho lidé přijímali takového, jaký je. My se vlastním hříchem stáváme neschopnými lásky a zraňujeme druhé, a obráceně-druzí zraňují nás. A tak se stane, že člověk pro svůj vlastní hřích, i pro hříchy druhých, je neschopný žít i s Bohem. Když uvažujeme nad překážkami života s Bohem, musíme mnohdy sestoupit hluboko do minulosti, protože nás ovlivnily už události, které jsme my sami změnit nemohli. Pro život člověka je moc důležité, jestli byl od samého začátku dítětem očekávaným a chtěným. Když se maminka netěší na své dítě, tak to dítě to negativně poznamená.. Každá chvíle, ve které se postavíme proti Bohu, nás vzdaluje od lidí i od Boha,způsobuje nám vnitřní zranění. Když uvažujeme o následcích hříchu, mluvíme o tom, že člověk sám se stává neschopným lásky, propadá se do duchovní hluchoty, přestává rozpoznávat, co je dobré a co zlé.“ www.vojtechkodet.cz

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty,
kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.
Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Dve najmocnejšie Slová: Odpúšťam Ti!

Autor: Derek Prince

Formát: 105 x 168 mm

Počet strán: 56

Väzba: brožovaná

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2017

Objavenie slobody uvoľnenia tých, ktorí nám ublížili

Odpustenie je sústredené v kríži – vertikálne od Boha k človeku, horizontálne smerom k nášmu blížnemu.

Biblia jasným spôsobom hovorí, že naše zlyhanie odpustiť je zlo, ktoré umožňuje nepriateľovi legálny prístup do našich životov a môže vyvolať Boží hnev.

Ale keď chodíme v odpustení voči tým, ktorí nám ukrivdili, posilňujeme naše modlitby, búrame zábrany pre naše uzdravenie a otvárame cestu pre Božie požehnanie do našich životov.

Okús zodvihnutie bremena, keď roztrháš svoje dlžobné úpisy, ktoré prechovávaš od ľudí, ktorí ti ublížili a sklamali ťa, a povedz: ,,Odpúšťam ti!“

Čo s odpustením?

Téma odpustenia býva niekedy veľmi provokačná. Pretože odpustenie je aktom milosrdenstva a nie spravodlivosti. Okrem toho odpustenie si vyžaduje oveľa väčšiu silu ako neodpustenie. A tiež si treba uvedomiť, že negatívne emócie môžu sprevádzať proces odpustenia. Znie to teda síce paradoxne, ale pri odpustení sa má zmeniť ten, komu bolo ublížené. Aj o tomto si povieme na prednáške s názvom: Čo s odpustením?

Pokračuj v čítaní

Jak požádat o odpuštění

Požádat o odpuštění za něco, co jste provedli, není vůbec nic jednoduchého. Musíte dát najevo, že přiznáváte svoji chybu a poučili jste se z ní. Pokud chcete někoho požádat o odpuštění, musíte se dobře zamyslet nad svými činy a nad tím, jak jste jimi ovlivnili toho, komu jste uškodili. Potom tohoto člověka musíte upřímně oslovit a být ochotní připustit, že vás možná odmítne. Požádat o odpuštění není nikdy jednoduché, ale v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Zamyslete se nad tím, co jste tomu druhému provedli. Než začnete přemýšlet nad omluvou, musíte zjistit, čím jste toho druhého rozzlobili. Pokud si nejste jistí, proč se na vás ten druhý zlobí, měli byste se ho zeptat na konkrétní věci, které jste udělali špatně.

  • Příklad: Ztrapnil jsem svého kamaráda, protože jsem na jeho večírku ztropil scénu.
  • Příklad 2: Byl jsem nepříjemný na svého partnera a celý den jsem se choval podrážděně.

Pokračuj v čítaní

Imunologie Odpuštění v žitém životě, I. část

MUDr. Jan Šula – Imunologie Odpuštění v žitém životě, 28. 2. 2018 Městská knihovna v Praze

Další inspirující přednáška MUDr. Jana Šuly zabývající se odpuštěním v žitém životě s názornými scénkami a návodem, jak odpouštět. Odpuštění je největší uzdravující síla. Můžete se těšit na další inspirující a motivující videa v následujících měsících…

Odpuštění a smíření- Vojtěch Kodet

Boží milosrdenství je nám nabízeno naprosto zdarma – ale může je přijmout jenom ten, kdo sám toto milosrdenství prokazuje. A to je pro nás někdy velmi obtížné. Jsme denně zraňováni chováním lidí kolem nás, tím, čím nám druzí ubližují. Teoreticky víme, že máme odpouštět, ale v praxi je to pro nás velký problém. Ale na prvním místě je to vždycky Bůh, který nepočítá naše provinění, který beze zbytku odpouští – a právě jen zkušenost odpuštění z Jeho strany je pro nás zdrojem schopnosti odpouštět druhým. Když vy odpustíte, Bůh odpustí! My jsme správci těch dluhů, kteří mají v rukou lidé vůči nám a vůči Bohu. Pán domu nepoctivého správce pochválil za to, že smazal dluhy těch lidí, a k tomu jsme povoláni! My si často myslíme, že odpuštěním schvalujeme to, co ten člověk udělal. Ale je to přesně naopak. Právě odpuštěním dáváme najevo, že se stalo veliké zlo, které prostě jinak než odpuštěním nelze odstranit.

Kniha Odpustenia

Štyri kroky k uzdraveniu seba samých a celého sveta. Každým odpustením, či už malým alebo veľkým, získavame zdravie. Odpustením prinášame mier sebe aj celému svetu. Arcibiskup Desmond Tutu, držiteľ Nobelovej ceny, sa stal svedkom najhorších zločinov, aké sú ľudia schopní spáchať. Preto všade kam ide, mu ľudia kladú rovnakú otázku. Jeho odpoveďou je táto kniha, ktorú napísal spolu so svojou dcérou Mpho, reverendkou anglikánskej cirkvi. Vo svojej knihe načrtli jednoduché, avšak veľmi hlboké pravdy o zmysle odpúšťania; o tom, ako to celé funguje; prečo každý z nás potrebuje vedieť, ako odpúšťať a prijať odpustenie a prečo je odpúšťanie najväčším darom, ktorý si môžeme dať, keď nám niekto ublíži.

Akt odpúšťania vysvetľujú v štyroch krokoch – vyrozprávanie príbehu, pomenovanie bolesti, odpustenie a obnovenie alebo ukončenie vzťahu. Kniha je doplnená o meditácie, cvičenia a modlitby, ktoré budú čitateľov po celý čas usmerňovať správnym smerom. Táto kniha nám nielen prináša spôsob, ako nájsť cestu k uzdravovaniu seba samých, ale pomáha nám znovu nadobudnúť rovnováhu tela, mysle aj ducha.

Podrobnosti:

Väzba:tvrdá
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Počet strán: 224
Formát: A5

Pokračuj v čítaní

Odpustenie – Cesta k Bohu, 1.časť

 Čo hovorí Božie Slovo o odpustení  človeka človeku:
Mt 5:23-26:       „23 Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, 24 nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar. 25 Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. 26 Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“
Mt 6:14-15    14.Lebo ak vy odpustíte ľuďom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. 15.Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy. 
Mt 18:35       Tak aj môj nebeský Otec urobí vám, ak neodpustíte zo srdca každý svojmu bratovi.“
Mk 11:26          Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy.
Lk 6:37        Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám.
Jn 20:23        Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“
2Kor 2:10      Komu vy niečo odpustíte, tomu odpustím aj ja. Lebo čo som aj ja odpustil, ak som niečo odpustil, potom kvôli vám v zastúpení Krista,