• Tematické bloky

Modlitba za odpuštění

Pane, rád bych teď v síle Tvého svatého Ducha odpustil každému, kdo mě v mém životě zranil.

Prosím Tě,
pronikni nyní i do těch oblastí mého nitra,
které ještě nejsou naplněny silou Tvého odpuštění.
Zříkám se pokušení ospravedlňovat se
a hledat důvody, pro které mi bylo ublíženo.
Zříkám se každé touhy po pomstě a odplatě pro ty,
kteří mě zranili.

Ve Tvé síle odpouštím všem,
každé jednotlivé zranění,
jež mi kdo způsobil.
Chci přijmout všechny své bližní
jako bratry a sestry před Tvou Tváří
i s jejich chybami a slabostmi
a odpouštím jim každé slovo i čin,
všechno, čím mě kdy zranili
nebo mi způsobili jakoukoli bolest.

Dve najmocnejšie Slová: Odpúšťam Ti!

Autor: Derek Prince

Formát: 105 x 168 mm

Počet strán: 56

Väzba: brožovaná

Jazyk: slovenský

Rok vydania: 2017

Objavenie slobody uvoľnenia tých, ktorí nám ublížili

Odpustenie je sústredené v kríži – vertikálne od Boha k človeku, horizontálne smerom k nášmu blížnemu.

Biblia jasným spôsobom hovorí, že naše zlyhanie odpustiť je zlo, ktoré umožňuje nepriateľovi legálny prístup do našich životov a môže vyvolať Boží hnev.

Ale keď chodíme v odpustení voči tým, ktorí nám ukrivdili, posilňujeme naše modlitby, búrame zábrany pre naše uzdravenie a otvárame cestu pre Božie požehnanie do našich životov.

Okús zodvihnutie bremena, keď roztrháš svoje dlžobné úpisy, ktoré prechovávaš od ľudí, ktorí ti ublížili a sklamali ťa, a povedz: ,,Odpúšťam ti!“

Čo s odpustením?

Téma odpustenia býva niekedy veľmi provokačná. Pretože odpustenie je aktom milosrdenstva a nie spravodlivosti. Okrem toho odpustenie si vyžaduje oveľa väčšiu silu ako neodpustenie. A tiež si treba uvedomiť, že negatívne emócie môžu sprevádzať proces odpustenia. Znie to teda síce paradoxne, ale pri odpustení sa má zmeniť ten, komu bolo ublížené. Aj o tomto si povieme na prednáške s názvom: Čo s odpustením?

Pokračuj v čítaní

Odpuštění

V modlitbe Otče náš sa modlíme aj tieto slová:…a odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame …

Veľa ľudí ani nie je ochotných pripustiť, že by niekomu ublížili. Potrebujeme vôbec odpustiť? Veľakrát konáme  skutky, veci, hovoríme slová, ktorými ani netušíme a neuvedomuje si, že by mohli niekomu ublížiť. To platí nielen smerom  od nás k druhým, ale i opačne, smerom k našej osobe. Či sme veriaci alebo nie sme.

Čo znamená odpustiť?

Odpustiť znamená:

  • vedieť, že nám bolo ublížené,
  • uvedomiť si, čo sa stalo a prečo
  • rozhodnúť sa odpustiť ( to znamená vzdať sa nároku na náhradu škody)
  • vnímať človeka, ktorý nám ublížil so súcitom ( je to tiež len človek)
  • uzatvoriť daný problém
  • snaha o zmier ( závisí na oboch stranách)

Odpustenie je akt rozhodnutia. Uzdravenie zranených emócii je však časový proces. Motiváciou pre každého kresťana by mal byť fakt, že nám Boh odpustil skrze  Ježiša Krista,  ktorý zaplatil všetok dlh za nás. Preto máme rovnako činiť i my. Cenu odpustenia vidíme na cene, ktorú za nás zaplatil Ježiš.

Kresťanstvo je o odpustení. Potrebujeme odpúšťať ale i odpustenie.

Nech sa naša viera prenáša cez naše skutky tu na zemi.

Zdroj:  YouTube

Čo je odpustenie?

Čo je odpustenie? | Jack Richards | 19.3.2017

Keď Ježiš zomieral na kríži povedal sedem veľmi dôležitých vecí. Úplne prvá vec, ktorú Ježiš visiac na kríži povedal sa týkala odpustenia. Čo je to odpustenie? Každý z nás má z času na čas problém odpustiť iným. Práve toto nás Ježiš učí v jeho posledných slovách. Započúvajme sa do kázne od pastora BIF (Bratislava International Fellowship), Jacka Richardsa.

Jak požádat o odpuštění

Požádat o odpuštění za něco, co jste provedli, není vůbec nic jednoduchého. Musíte dát najevo, že přiznáváte svoji chybu a poučili jste se z ní. Pokud chcete někoho požádat o odpuštění, musíte se dobře zamyslet nad svými činy a nad tím, jak jste jimi ovlivnili toho, komu jste uškodili. Potom tohoto člověka musíte upřímně oslovit a být ochotní připustit, že vás možná odmítne. Požádat o odpuštění není nikdy jednoduché, ale v tomto článku se dozvíte, jak na to.

Zamyslete se nad tím, co jste tomu druhému provedli. Než začnete přemýšlet nad omluvou, musíte zjistit, čím jste toho druhého rozzlobili. Pokud si nejste jistí, proč se na vás ten druhý zlobí, měli byste se ho zeptat na konkrétní věci, které jste udělali špatně.

  • Příklad: Ztrapnil jsem svého kamaráda, protože jsem na jeho večírku ztropil scénu.
  • Příklad 2: Byl jsem nepříjemný na svého partnera a celý den jsem se choval podrážděně.

Pokračuj v čítaní

Imunologie Odpuštění v žitém životě, I. část

MUDr. Jan Šula – Imunologie Odpuštění v žitém životě, 28. 2. 2018 Městská knihovna v Praze

Další inspirující přednáška MUDr. Jana Šuly zabývající se odpuštěním v žitém životě s názornými scénkami a návodem, jak odpouštět. Odpuštění je největší uzdravující síla. Můžete se těšit na další inspirující a motivující videa v následujících měsících…

Odpuštění a smíření- Vojtěch Kodet

Boží milosrdenství je nám nabízeno naprosto zdarma – ale může je přijmout jenom ten, kdo sám toto milosrdenství prokazuje. A to je pro nás někdy velmi obtížné. Jsme denně zraňováni chováním lidí kolem nás, tím, čím nám druzí ubližují. Teoreticky víme, že máme odpouštět, ale v praxi je to pro nás velký problém. Ale na prvním místě je to vždycky Bůh, který nepočítá naše provinění, který beze zbytku odpouští – a právě jen zkušenost odpuštění z Jeho strany je pro nás zdrojem schopnosti odpouštět druhým. Když vy odpustíte, Bůh odpustí! My jsme správci těch dluhů, kteří mají v rukou lidé vůči nám a vůči Bohu. Pán domu nepoctivého správce pochválil za to, že smazal dluhy těch lidí, a k tomu jsme povoláni! My si často myslíme, že odpuštěním schvalujeme to, co ten člověk udělal. Ale je to přesně naopak. Právě odpuštěním dáváme najevo, že se stalo veliké zlo, které prostě jinak než odpuštěním nelze odstranit.

Kniha Odpustenia

Štyri kroky k uzdraveniu seba samých a celého sveta. Každým odpustením, či už malým alebo veľkým, získavame zdravie. Odpustením prinášame mier sebe aj celému svetu. Arcibiskup Desmond Tutu, držiteľ Nobelovej ceny, sa stal svedkom najhorších zločinov, aké sú ľudia schopní spáchať. Preto všade kam ide, mu ľudia kladú rovnakú otázku. Jeho odpoveďou je táto kniha, ktorú napísal spolu so svojou dcérou Mpho, reverendkou anglikánskej cirkvi. Vo svojej knihe načrtli jednoduché, avšak veľmi hlboké pravdy o zmysle odpúšťania; o tom, ako to celé funguje; prečo každý z nás potrebuje vedieť, ako odpúšťať a prijať odpustenie a prečo je odpúšťanie najväčším darom, ktorý si môžeme dať, keď nám niekto ublíži.

Akt odpúšťania vysvetľujú v štyroch krokoch – vyrozprávanie príbehu, pomenovanie bolesti, odpustenie a obnovenie alebo ukončenie vzťahu. Kniha je doplnená o meditácie, cvičenia a modlitby, ktoré budú čitateľov po celý čas usmerňovať správnym smerom. Táto kniha nám nielen prináša spôsob, ako nájsť cestu k uzdravovaniu seba samých, ale pomáha nám znovu nadobudnúť rovnováhu tela, mysle aj ducha.

Podrobnosti:

Väzba:tvrdá
Jazyk: slovenský
Rok vydania: 2015
Počet strán: 224
Formát: A5

 

 

Pokračuj v čítaní

Sila odpustenia – Alexander Barkoci

Alexander Barkoci,

narodený 1955, žije v meste Komárno na Slovensku s manželkou Zuzanou a šiestimi deťmi. Vyrastal v kresťanskej rodine. Vo veku 15 rokov sa rozhodol nasledovať Pána Ježiša. Prežil odpustenie svojich hriechov a zasvätil svoj život Bohu. V 70-tych rokoch mu nebolo na Slovensku umožnené teologické štúdium, preto sa začal vzdelávať v oblasti strojárstva, kde si našiel uplatnenie. Okrem iného pracoval ako majster odborného výcviku a mal na starosti niekoĺko dielní. V roku 1988 bol povolaný do kazaťelskej služby v Baptistickej cirkvi na Slovensku. Túto službu zastával 15 rokov. V tomto období absolvoval teologický seminár v Budapešti. Boh ho obdaroval schopnosťou slúžiť tiež v Maďarskej reči.

Pokračuj v čítaní

Odpustenie a riešenie konfliktov -Michal Kevický

Lukáš 17:3

Dajte si pozor! Ak sa tvoj brat previní, pokarhaj ho; a ak učiní pokánie, odpusť mu. 4 A čoby sa sedem razy cez deň previnil proti tebe a sedem razy vrátil by sa k tebe a povedal by: Kajám sa! – odpusť mu. 5 Tu apoštolovia povedali Pánovi: Prispor nám viery! 6 Odpovedal Pán: Ak máte vieru ako horčičné zrno a poviete tejto moruši: Vytrhni sa s koreňom a presaď sa do mora! – poslúchne vás.

  • Preložiť – Translate