Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu?

Videozáznam zo septembrového stretnutia Spoločenstva Pavol na tému Prečo čítať Bibliu a ako porozumieť Božiemu slovu? Hosť: ThDr. Vladimír Šosták, PhD. Biskupský vikár pre katechézu, pastoráciu rodín a apoštolát laikov v Košickej arcidiecéze, postgraduálne študoval v Ríme na Lateránskej univerzite.

Keď sa láska stáva zbraňou

Psychická manipulácia, násilie, týranie a zneužívanie je čoraz častejším problémom našich vzťahov, rodinných, pracovných, cirkevných.
Kniha v rámci prevencie predstavuje podstatu manipulácie, jej základné znaky tak, aby sme ju dokázali včas odhaliť a bez ujmy sa vyhli osobám s manipulátorským správaním a zároveň ukazuje cestu, ako sa bezpečne vymaniť z područia manipulácie a v Kristovi uzdraviť svoje zranené city a pošliapanú dôstojnosť.

Nakladatel: Oáza Michala Archanjela
Kód: 4252351
ISBN: 978-80-89686-001

Rok vydání: 2013
Jazyk: Slovenština
Vazba: brožovaná
Počet stran: 80
Momentálne  titul vypredaný vo väčšine  e-shopov

Dostupný:
https://www.megaknihy.cz/krestanstvi/245421-ked-sa-laska-stava-zbranou.html

Isabelle Nazare-Aga: Nenechte sebou manipulovat

Jsme obklopeni manipulátory? Proč se někdo stane manipulátorem? A jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora?


Možná znáte knihu francouzské psycholožky Isabelle Nazare-Agaové „Nenechte sebou manipulovat“, v níž autorka popisuje na základě své terapeutické praxe osobnost manipulátora a návod, jak se mu bránit, jak sebou nenechat manipulovat. Přinášíme vám krátký úryvek z jejího díla, který je zaměřený na to, jaké jsou charakteristické znaky vztahového manipulátora. Autorka jich uvádí celkem třicet.

Lze určit třicet charakteristických znaků; čtyři z nich vyplývají z ostatních šestadvaceti. V jednání jedince, jehož označujeme jako manipulátora, poznáme přinejmenším deset charakteristických znaků z tohoto seznamu:
Navozuje u ostatních pocit viny a dovolává se přitom rodinných vztahů, přátelství, lásky, profesionální zodpovědnosti atd.
Přenáší zodpovědnost na druhé nebo se ze své zodpovědnosti snaží vykroutit.
Nesděluje svoje své žádosti, potřeby, city a názory.
Obvykle odpovídá neurčitě.
Mění své názory, chování a city podle situace nebo osoby, s níž je ve styku.
Své žádosti zakrývá logickými důvody.
Dává druhým najevo, že nesmějí nikdy měnit názor, musí být dokonalí, všechno vědět a reagovat okamžitě na žádosti i otázky.
Zpochybňuje kvality, schopnosti a osobnost druhých, nenápadně druhé kritizuje a soudí, hovoří o nich s despektem.
Nechává své vzkazy vyřizovat jinými lidmi nebo se uchyluje k nepřímému sdělení (místo osobního rozhovoru telefonuje, nechává vzkazy písemně).
Zašívá nešvár, podněcuje podezíravost, rozděluje, aby mohl lépe panovat, a je schopen rozvrátit manželství.
Dokáže ze sebe dělat oběť, aby ho ostatní litovali (přehání závažnost nemoci, stěžuje si na nesnesitelné lidi ve svém okolí, na pracovní přetížení apod.).
Nedbá na žádosti druhých (i když tvrdí pravý opak).
Využívá morálních zásad druhých k naplnění vlastních potřeb (k jeho oblíbeným pojmům patří lidskost, milosrdenství, rasismus, hodnocení „dobrá“ nebo „špatná“ matka apod.).
Skrytě vyhrožuje nebo zcela otevřeně vydírá.
Neomaleně mění téma uprostřed hovoru.
Vyhýbá se pracovním schůzkám a poradám, utíká z nich.
Zaměřuje se na neznalosti druhých a snaží se vyvolat dojem, že „má navrch“.
Lže.
Hlásá lež, aby se dověděl pravdu, překrucuje a interpretuje výroky druhých.
Je egocentrický.
Závidí třeba i partnerovi nebo vlastním dětem.
Nesnáší kritiku a dokáže popírat zcela zřejmá fakta.
Nedbá na práva, potřeby a přání druhých.
Velmi často žádá, vydává pokyny a nutí druhé jednat na poslední chvíli.
Jeho slovní projev zní logicky a koherentně, avšak jeho postoje, činy nebo způsob života svědčí o pravém opaku.
Užívá lichotek, aby se zalíbil, dává dárečky nebo nečekaně prokazuje drobné úsluhy.
V jeho přítomnosti se lidé cítí nepříjemně a nesvobodně.
Jde za svými cíli velmi důsledně, ale na úkor druhých.
Přiměje nás dělat věci, které bychom pravděpodobně o vlastní vůli nedělali.
Lidé, kteří ho znají, o něm stále hovoří, i když není přítomen.

ROZMER – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu

Odporúčame do pozornosti časopis ROZMER, ktorého mottom je biblický citát:
„Nech vás nikto nezvedie prázdnymi rečami. Lebo na neposlušných synov za to prichádza Boží hnev. Nemajte s nimi nič spoločné. Lebo kedysi ste boli tmou, ale teraz ste svetlom v Pánovi. Žite ako deti svetla. Veď ovocie svetla je vo všetkej dobrote, spravodlivosti a pravde. Skúmajte, čo sa páči Pánovi a nemajte účasť na neplodných skutkoch tmy; radšej ich odhaľujte.“ (Ef 5, 6 – 11)
Štvrťročník Rozmer – časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu je vydávaný Centrom pre štúdium siekt v spolupráci s  občianskym združením Ekumenická spoločnosť pre štúdium siekt.

Zaoberá sa problematikou siekt, kultov a nových náboženských hnutí, ale i javmi, ktoré s nástupom novej religiozity bezprostredne súvisia. Jeho poslaním je na základe odborného monitoringu a analýzy súčasnej náboženskej domácej a zahraničnej scény verejnosti sprístupňovať objektívne a kvalifikované informácie a poradenstvo.

Viac informácií, odborné články a objednávky na webe časopisu:
https://sekty.sk/sk/predplatne

Uzdravenie rodových koreňov

Duchovná bieda alebo prekliatie rodiny sa môže prejavovať i viacgeneračným navŕšením rodinných vzťahov, chorobnou zúrivosťou idúcou generáciami, častými pokusmi o sebevraždu v rodine alebo tragickým úmrtiam, a tiež akoby dedičnými závislosťami alebo záhadnými nemocami Ľudia, ktorých sa to týka, majú pocit, akoby sa im zlo lepilo na päty, často sú v tom sily zla, niekedy i démonické. Niektoré z týchto záťaží postihujúce viac generácií popísal v tejto knihe anglický psychiater S. Kenneth McAll a pacientov uzdravoval skrz Božie vedenie. Knihu opatril predhovorom kňaz Vojtěch Kodet.
(https://www.zachej.sk/produkt/2152/uzdravenie-rodovych-korenov/)

Medzi dvoma osobami môže vzniknúť „syndróm spútanosti“. Jedna osoba ovláda druhú.
Spútanosť medzi ľuďmi môže pokračovať i po smrti.Keď sa jedná o intímny vzťah, také puto musí byť prerušené, lebo je deštruktívne. Georgina, 23.ročná učiteľka, diagnóza: schizofrénia. Roky mala lesbický vzťah so zdravotnou sestrou, ktorá zomrela, prichádzala s ňou i potom do kontaktu, spolu hovorili, vtedy Georgina ležala v posteli a nevnímala okolie. Šli sme spolu za kňazom, ktorý pred oltárom preťal puto tým, že poručil ovládajúcemu duchu ísť „v mene Ježiša Krista na určené miesto“ a bol pokoj.
Jeden angl. kňaz 40 rokov trpel koktavosťou a mal ekzémové vyrážky na tvári. Liečba nepomáhala. Z jeho rodokmeňu vysvitlo, že jeho brat spáchal sebevraždu a medzi príbuznými došlo k dvom úmyselným a k dvom neúmyselným potratom. Muž položil svoj rodokmeň na oltár a slúžili sme sv.omšu. Pri obetovaní darov cítil som prítomnosť Pána a on povedal: „Neúmyselne potratené deti sú v nebi, ich mama milovala a často sa za nich modlila“. Až po siedmej bohoslužbe bol muž, čo spáchal samovraždu, konečne prijatý do svetla a od tej doby bol koktavý kňaz uzdravený od koktavosti aj od ekzémových vyrážok. Koľko je treba sv.omší? Všetko záleží na tom, koľko lásky zomrelý potrebuje a koľko lásky sú mu schopní žijúci dať.

Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete – Zlorečenie, veštenie, špiritizmus, mágia…, okultné praktiky na území Slovenska…

Určite skoro všetci ste sa v živote stretli s tým, že vám pri rozprávaní o svojom živote váš priateľ z ničoho nič trikrát zaklopal na najbližšie „drevo“ s poznámkou: „Musím zaklopať, aby to ostalo tak!“ Alebo prídete niekam do rodiny, kde slovná kombinácia pri náhlej nevoľnosti niektorého člena ich rodiny znie: „Počkaj, uvarím ti uhlíkovú vodu!“ To všetko je mágia!
Táto mágia sa veľmi často praktizuje aj v našej farnosti a praktizujú ju mnohí naši „mladí“ farníci. Na podnet jednej našej farníčky sme sa rozhodli v našom farskom časopise uverejniť časť tejto problematiky z knihy „Odpoveď Cirkvi na fenomén zlého vo svete, ktorej autorom je ThDr. ICLic. PaedDr. Jozef Maretta, PhD.

Mnohí ľudia, praktizujúci bielu mágiu, o sebe a o bielej mágii tvrdia, že slúži na odvrátenie zla, zlepšenie vzťahov, uzdravuje. Čiže biela mágia má dobré ciele a praktizujú ju z lásky k blížnym. Vyzerá nevinne a práve preto môže zmiasť aj veriacich, ba aj kňazov, ak nevedia, s čím majú dočinenia.

Človek praktizujúci bielu mágiu, pri pohľade na neistého človeka povie ako prvé: „Ja nemám nič do činenia s diablom. Mám iba prirodzene‘ dary a pomocou nich vám chcem pomôcť1. Tiež sa často oháňajú slovami ako je exorcizmus, Svätý Duch, charizma a pritom mnohí z nich sa tvária ako praktizujúci kresťania. Chodia na bohoslužby a pritom sa v skrytosti venujú mágii. Pod rúškom kresťanov sa skrývajú možno vedome a možno nevedome služobníci zlého. Pán Ježiš nás varuje pred týmito ľuďmi, ktorí budú robiť aj divy, keď hovorí: „ Vystúpia falošní mesiáši a falošní proroci a budú robiť znamenia a zázraky, aby zviedli, ak je to možne‘, aj vyvolených“ (pórov. Mk 13, 22). A na inom mieste: „Dajte si pozor, aby vás niekto nezviedol. Lebo prídu mnohí v mojom mene a budú hovoriť: »Ja som mesiáš.«A mnohých zvedú“ (pórov. Mt 24, 4 – 5).
Osobitne sa chcem venovať zlorečeniu, objasniť tento pojem a typy zlorečenia, ako aj prípady, v ktorých ho Pán vypočuje a potvrdí.

„Zlorečenie“ je prianie zla inému človeku. Je to vlastne kliatba. Zlorečenie je urážkou Boha a zároveň je to hriech proti blížnemu. Človek, ktorý žije pod Božou ochranou, modlí sa a pristupuje k sviatostiam, sa nemusí báť zlorečenia. Zlorečenie skôr ubližuje človeku, ktorý zlorečí, ako tomu, proti komu je zlorečenie namierené. „Boh je darcom požehnania a nie zlorečenia. Preto nikdy nevenuje pozornosť zlorečeniu, ktoré ľudia zvolávajú na niekoho iného.

No existujú dva prípady, o ktorých hovorí aj Božie slovo, kedy by sa človek mal obávať, či ich Boh skutočne nevypočuje a nepotvrdí.

Zlorečenie zo strany rodičov:

Prvý prípad, v ktorom Pán môže zlorečenie potvrdiť, je, „keď niektorý rodič v návale zúfalstva zlorečí svojmu potomkovi. Takéto zlorečenie môže Pán potvrdiť a môže sa tak zlorečenie vyplniť aj v živote detí.
 

Pane príď mi na pomoc

Kniha   Pane, príď mi na pomoc

je užitočným sprievodcom veriacich na ceste k vnútornému uzdraveniu a oslobodeniu. Modlitby určené pre súkromnú pobožnosť otvárajú srdce veriaceho a vedú ho procesom premeny, uzdravenia a odpustenia. Prednášané modlitby nevyznievajú násilne, nie sú nátlakom na Boha, ale láskavým rozhovorom a primknutím sa k jeho srdcu.

 

Autor – exorcista učí veriacich bojovať proti temnote a okovám zranení nielen silou žalmov a svedectva života Ježiša Krista, ale tiež prostredníctvom modlitby autoexorcizmu, modlitby za vnútorné uzdravenie a oslobodenie. Publikácia a modlitby v nej akoby boli prirodzenou výpoveďou duše dychtiacej po spočinutí v pokoji a bezpečí Božej prítomnosti a môžu sa tak stať súčasťou pravidelného modlitbového života každého kresťana.

 

Možno zakúpiť: http://www.zachej.sk/produkt/23594/pane-prid-mi-na-pomoc/