Cesta k proměně vztahu

Každý z nás chce žít ve fungujících vztazích a usiluje o to. Toto úsilí mnohdy nevede k očekávánému výsledku… Povíme si, co pro to můžeme udělat. Přednáší Jan Zajíček z Centra pro rodinu a sociální péči z.s. v Ostravě a předseda Rodinného svazu ČR, z.s. jzajicek@prorodiny.cz https://www.prorodiny.cz

09. RODINA – SPOLOČENSTVO VIERY A VĎAČNOSTI

formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, ktoré budeme uverejňovať postupne každú prvú nedeľu. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.

Prevzaté z YouTube kanála: https://www.youtube.com/channel/UCznO9E4iMXuDyTbJr5e26tg

Kurzy – Konflikt ako výzva (online) Nenásilná komunikácia I. (online)

Konflikt ako výzva (online)

Začiatok: 14. máj 2021
Ukončenie: 15. máj 2021

Kurz je vystavaný tréningovo – je zážitkový, praktický a interaktívny.
Kurz rozvíja nasledujúce schopnosti:
• ako pochopiť seba v konflikte
• ako vedieť zvládať a porozumieť svojim emóciám
• ako predchádzať vyhroteniu situácie
• ako pochopiť „spúšťače“ nášho hnevu
• ako transformovať energiu hnevu
• ako používať techniky efektívnej spätnej väzby
• ako prijať kritiku „bez ujmy“
„Najväčším zázrakom je premena vlastného zmýšľania a postojov.“

Viac informácií o tomto kurze na :
https://misionari.sk/course/169/konflikt-ako-vyzva-online

Nenásilná komunikácia I. (online)

Začiatok: 21. máj 2021
Ukončenie: 22. máj 2021
Naučili sme sa mnoho foriem „nepriateľskej komunikácie“, ktorá vedie k tomu, že sa správame a hovoríme spôsobom, ktorý zraňuje iných a aj nás samotných. Účelom víkendu je naučiť sa počúvať druhých, nezraňovať ich a rozprávať s nimi tak, aby sme navzájom dosiahli prepojenie sŕdc.

Viac o kurze: https://misionari.sk/course/171/nenasilna-komunikacia-i-online

MANIPULACE V KOMUNIKACI

Značná část manipulátorů využívá masky okouzlujícího člověka za účelem vzbudit v ostatních sympatie a navázat co nejrychleji přátelské vztahy. Jsou usměvaví, pozorní a přívětiví, uchylují se k lichotkám a poklonám. Je-li takový manipulátor v pozici klienta, snaží se dobře zapůsobit a vytvořit přátelské ovzduší, aby mohl žádat o drobné laskavosti a výhody, často pod záminkou pomoci druhým. Jestliže se však jeho požadavky stupňují nebo se stanou nepřijatelnými a je pracovníkem odmítnut, mění se ze sympatického člověka v jízlivého kritika. Manipulátor často dává najevo pohrdání těmi, kdo nemají stejné vědomosti jako on, podivuje se nad neznalostí ostatních, chová se autoritativně a nepříjemně. Jako klient se často domáhá jednání s osobou na vyšší úrovni, s nadřízeným. Ptá se na věk, vzdělání, délku praxe, aby mohl zpochybnit odbornost pracovníka, chová se povýšeně, chybí mu zdvořilost a etické cítění.
I když pracovník manipulátora rozezná, nemůže s ním přerušit kontakt či přestat komunikovat. Může ale dát najevo, že jeho taktiku odhalil, nenechat se jí ovlivnit a udržet si zdravý odstup.

Manipulátoři s oblibou používají paradoxní komunikaci, tzv. „dvojitou vazbu“ (double bind). Jedná se o vzájemně se vylučující požadavky: pokud vyhovíme jednomu, nemůžeme splnit druhý. Manipulátor se často uchyluje k omluvám, které zvyšují jeho hodnotu, nebo k záminkám, kterými se staví do pozice oběti. Typické je pro něj také přisvojování si cizích zásluh a přenášení zodpovědnosti na ostatní; nesděluje své názory, a tím se vyhýbá účasti na rozhodování. Nevyvíjí-li se situace podle jeho přání, používá manipulující klient často věty „S vámi se nedá mluvit“ nebo „O  tom se s vámi nebudu bavit“  a tím zdůrazňuje neschopnost či nekompetentnost pracovníka. Své názory sděluje jako obecně platné pravdy, svými argumenty odvádí od podstaty věci, zamlžuje, vyslovuje neúplné věty nebo myšlenky, aby přivedl protistranu k odlišné interpretaci. Často používá neurčitá, mnohoznačná slova, neznámé zkratky a nepochopitelné výrazy, jeho žádosti jsou spíše vynucováním. Neschopnost jasně a normálně komunikovat s ostatními lidmi je nejtypičtější vlastností manipulátora.
 

03. RODINA DOMÁCA CIRKEV

Ponúkame vám formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, ktoré budeme uverejňovať postupne každú prvú nedeľu. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.
sr. Dária Miezgová © Komunita Blahoslavenstiev 2020