03. RODINA DOMÁCA CIRKEV

Ponúkame vám formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, ktoré budeme uverejňovať postupne každú prvú nedeľu. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.
sr. Dária Miezgová © Komunita Blahoslavenstiev 2020

Jak jednat se sociopatem

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat.

Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné: [1]
Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní

Päť zákazov pre vydatú ženu, pokiaľ chce žiť v požehnanom manželstve

1. Žena má zakázané vadiť sa so svojím mužom Hádky a zvady sú v rozpore s podriadenosťou.
Hádky a zvady vyháňajú muža z domu.
2. Žena má zakázané manipulovať so svojím mužom (plačom , krikom, vždy má posledné slovo )
3. Žena má zakázané sekírovať svojho muža a zahrňať ho výčitkami.
4. Žena má zakázané znevažovať a zhadzovať autoritu muža pred deťmi a inými ľuďmi. Znevažovanie a zosmiešňovanie muža prináša to,  že muž si túto autoritu vydobíja  inými prostriedkami, napr. násilím, znevažovanie žene vracia späť a podobne .
5. Žena má zakázané vymeniť si svoju úlohu s mužom. Keď je žena inteligentnejšia, zručnejšia a múdrejšia ako muž – začína preberať úlohu muža. Ak žena dodržuje biblický princíp prináša to požehnanie – pretože nikdy jej  nebude robiť problém byť podriadená svojmu mužovi.

Žena nemá problém počúvať svojho muža, pokiaľ cíti, že ju muž miluje.
Nezabudni, že Boh má s tvojím manželstvom veľký a krásny plán, tak mu ho neprekaz .

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/rodina-manzelstvo/pat-zakazov-pre-vydatu-zenu—pokial-chce-zit-v-pozehnanom-manzelstve.html

Desať pomôcok pre muža, aby jeho manželka prijímala jeho autoritu

1. Muž má preukazovať uznanie svojej manželke Žena potrebuje počuť , ako ju manžel uznáva, kto je , čo je? Muž má poukazovať na  hodnotu svojej manželky a nie ju  znevažovať .

2. Muž má chváliť a povzbudzovať svoju manželku. Muž by nemal byť  skúpy na pochvalu svojej manželky. Pochvala a povzbudenie od manžela je balzam na dušu pre manželku.

3. Muž má preukazovať manželke nežnosť. Nežnosť neznamená sex.
Koža je citlivejšia ako sluch, žena  potrebuje dotyky. Muži
nezanedbávajte nežnosť manželke,  buďte nežní k manželkám vždy a všade,  žena to potrebuje. (Pohladenia, bozky, objatia.)

Manipulácia v partnerskom vzťahu

Manipulácia médiami je zjavná a som presvedčená, že ju možno aj ľahšie reflektovať než manipuláciu v medziľudských vzťahoch, ktorá je zakrytá nánosmi emocionálnych vrstiev s našimi príbuznými, respektíve životnými partnermi. Samotní partneri manipuláciu ako problém alebo prvok disharmónie či nespokojnosti reflektujú len s ťažkosťami. Zvyknú si uvedomiť partnerovu dominanciu či neustále presadzovanie jeho vôle, aroganciu alebo netoleranciu. Často im ostane len pocit nespokojnosti, že sa vo vzťahu necítia príjemne. Chýba im sloboda. Tento príspevok sa prelína s niektorými dosiaľ publikovanými prácami, informuje o najrôznejších prejavoch manipulácie v partnerovi a ponúka teoretické návrhy riešení týchto situácií. Od iných publikovaných prác, s ktorými som sa konfrontovala, sa článok líši prepojením transakčnej analýzy s manipuláciou, skúmaním partnerskej komunikácie ako možným prediktorom a ukazovateľom manipulatívneho správania a rozoznávaním preferencie životných postojov, ktoré svojim pôsobením manipuláciu vo vzťahu podporujú.

Toxické vztahy: Můžu z nich jako křesťan bez výčitek odejít?

Toxické vztahy. Už jejich výmluvné pojmenování nám dává tušit, že bychom se jim měli spíše vyhnout. Jak se s nimi ale vypořádat, pokud jsme křesťané a láska k bližnímu by pro nás měla být jednou z nejvyšších hodnot?
Podívejme se nejprve na to, co toxické vztahy vůbec jsou. O žádnou „oficiální“ definici se odborníci zatím zřejmě nepokusili, lze však říci, že toxický vztah je takovým vztahem, který nás připravuje o energii a radost. Ať už se jedná o vztah s někým z rodiny, přítelem, přítelkyní či kamarádem, po nějaké době můžeme mít pocit, že do něj investujeme jen my, a že jen my jsme těmi, kteří dávají, ale na oplátku nic nepřijímají. Po setkání jsme spíšeunavení a demotivovaní.