MANIPULACE V KOMUNIKACI

Značná část manipulátorů využívá masky okouzlujícího člověka za účelem vzbudit v ostatních sympatie a navázat co nejrychleji přátelské vztahy. Jsou usměvaví, pozorní a přívětiví, uchylují se k lichotkám a poklonám. Je-li takový manipulátor v pozici klienta, snaží se dobře zapůsobit a vytvořit přátelské ovzduší, aby mohl žádat o drobné laskavosti a výhody, často pod záminkou pomoci druhým. Jestliže se však jeho požadavky stupňují nebo se stanou nepřijatelnými a je pracovníkem odmítnut, mění se ze sympatického člověka v jízlivého kritika. Manipulátor často dává najevo pohrdání těmi, kdo nemají stejné vědomosti jako on, podivuje se nad neznalostí ostatních, chová se autoritativně a nepříjemně. Jako klient se často domáhá jednání s osobou na vyšší úrovni, s nadřízeným. Ptá se na věk, vzdělání, délku praxe, aby mohl zpochybnit odbornost pracovníka, chová se povýšeně, chybí mu zdvořilost a etické cítění.
I když pracovník manipulátora rozezná, nemůže s ním přerušit kontakt či přestat komunikovat. Může ale dát najevo, že jeho taktiku odhalil, nenechat se jí ovlivnit a udržet si zdravý odstup.

Manipulátoři s oblibou používají paradoxní komunikaci, tzv. „dvojitou vazbu“ (double bind). Jedná se o vzájemně se vylučující požadavky: pokud vyhovíme jednomu, nemůžeme splnit druhý. Manipulátor se často uchyluje k omluvám, které zvyšují jeho hodnotu, nebo k záminkám, kterými se staví do pozice oběti. Typické je pro něj také přisvojování si cizích zásluh a přenášení zodpovědnosti na ostatní; nesděluje své názory, a tím se vyhýbá účasti na rozhodování. Nevyvíjí-li se situace podle jeho přání, používá manipulující klient často věty „S vámi se nedá mluvit“ nebo „O  tom se s vámi nebudu bavit“  a tím zdůrazňuje neschopnost či nekompetentnost pracovníka. Své názory sděluje jako obecně platné pravdy, svými argumenty odvádí od podstaty věci, zamlžuje, vyslovuje neúplné věty nebo myšlenky, aby přivedl protistranu k odlišné interpretaci. Často používá neurčitá, mnohoznačná slova, neznámé zkratky a nepochopitelné výrazy, jeho žádosti jsou spíše vynucováním. Neschopnost jasně a normálně komunikovat s ostatními lidmi je nejtypičtější vlastností manipulátora.
 

03. RODINA DOMÁCA CIRKEV

Ponúkame vám formačné prednášky na tému „Manželstvo a rodina“, ktoré budeme uverejňovať postupne každú prvú nedeľu. Cieľom týchto zamyslení je vyhnúť sa zbytočným chybám a ťažkostiam vo vzťahu, ale aj povzbudiť a nanovo objaviť krásu manželského a rodičovského povolania.
sr. Dária Miezgová © Komunita Blahoslavenstiev 2020

Jak jednat se sociopatem

Sociopati jsou často okouzlující a zajímaví, ale jakmile je lépe poznáte, odhalíte jejich skutečnou osobnost. Pokud znáte někoho, kdo manipuluje a lidmi a postrádá svědomí, je důležité naučit se s ním jednat, abyste si nenechali ublížit. Nemá smysl hádat se se sociopatem – nejlepší je dát najevo, že jste dostatečně inteligentní na to, abyste jeho svodům nepodlehli.

Naučte se rozpoznávat známky toho, že je člověk sociopat.

Sociopati trpí poruchou osobnosti, která způsobuje, že nejsou schopni se vcítit do ostatních lidí. Přestože často působí příjemně a přátelsky, využívají svého kouzla k tomu, aby manipulovali s ostatními lidmi.

Následující vlastnosti jsou mezi sociopaty běžné: [1]
Povrchní kouzlo – všichni je mají rádi
Inteligence – často jsou úspěšní a vzdělaní
Chybějící svědomí – když udělají něco špatně, nelitují toho
Nedostatek empatie – nedokážou se vcítit do ostatních lidí
Lhaní – nedělá jim problém lhát, necítí se provinile
Neschopnost milovat – jejich blízcí mají pocit, že ve vztahu něco chybí
Egocentrismus – když jsou středem pozornosti, jsou spokojení
Pocit nadřazenosti – často si myslí, že jsou lepší, než ostatní

Päť zákazov pre vydatú ženu, pokiaľ chce žiť v požehnanom manželstve

1. Žena má zakázané vadiť sa so svojím mužom Hádky a zvady sú v rozpore s podriadenosťou.
Hádky a zvady vyháňajú muža z domu.
2. Žena má zakázané manipulovať so svojím mužom (plačom , krikom, vždy má posledné slovo )
3. Žena má zakázané sekírovať svojho muža a zahrňať ho výčitkami.
4. Žena má zakázané znevažovať a zhadzovať autoritu muža pred deťmi a inými ľuďmi. Znevažovanie a zosmiešňovanie muža prináša to,  že muž si túto autoritu vydobíja  inými prostriedkami, napr. násilím, znevažovanie žene vracia späť a podobne .
5. Žena má zakázané vymeniť si svoju úlohu s mužom. Keď je žena inteligentnejšia, zručnejšia a múdrejšia ako muž – začína preberať úlohu muža. Ak žena dodržuje biblický princíp prináša to požehnanie – pretože nikdy jej  nebude robiť problém byť podriadená svojmu mužovi.

Žena nemá problém počúvať svojho muža, pokiaľ cíti, že ju muž miluje.
Nezabudni, že Boh má s tvojím manželstvom veľký a krásny plán, tak mu ho neprekaz .

https://grkatsp.estranky.sk/clanky/rodina-manzelstvo/pat-zakazov-pre-vydatu-zenu—pokial-chce-zit-v-pozehnanom-manzelstve.html

Desať pomôcok pre muža, aby jeho manželka prijímala jeho autoritu

1. Muž má preukazovať uznanie svojej manželke Žena potrebuje počuť , ako ju manžel uznáva, kto je , čo je? Muž má poukazovať na  hodnotu svojej manželky a nie ju  znevažovať .

2. Muž má chváliť a povzbudzovať svoju manželku. Muž by nemal byť  skúpy na pochvalu svojej manželky. Pochvala a povzbudenie od manžela je balzam na dušu pre manželku.

3. Muž má preukazovať manželke nežnosť. Nežnosť neznamená sex.
Koža je citlivejšia ako sluch, žena  potrebuje dotyky. Muži
nezanedbávajte nežnosť manželke,  buďte nežní k manželkám vždy a všade,  žena to potrebuje. (Pohladenia, bozky, objatia.)