Chceme o tom hovoriť: Drogy – Mäkké drogy sú mýtus. Rozhodujúca je závislosť

Mladí ľudia počas dozrievania často experimentujú a drogy nie sú výnimkou. Pre svoju diskrétnosť sa už aj medzi školákmi stali populárne tzv. nikotínové vrecúška. Ako funguje dynamika závislosti na drogách a ako postupovať, keď spozorujeme, že dieťa užíva drogy, vysvetlí Barbora Kuchárová, klinická psychologička pracujúca v oblasti redukcie požiadavky po droge.

Vo videopodcaste sa dozviete:
– Prečo najčastejšie ľudia siahajú po drogách?
– Prečo je užívanie drog pre mladých nebezpečnejšie ako u dospelých?
– Podľa akých znakov rozpoznáme, že dieťa užilo drogy?
– Ako netraumatizujúco komunikovať na stretkách s deťmi na tému závislosti?
– Čo môžu rodičia robiť, ak zistia, že ich dieťa je závislé alebo experimentuje s drogami?

Prevzaté z YouTube https://www.youtube.com/watch?v=iRs5eSOxp80

MUDr. Mária MARTINOVE, PhD – Spoluzávislosť

Prednáška zo 16. sympózia Kruciaty oslobodenia človeka v Levoči.
Bližšie informácie nájdete na webovej stránke www.kruciata.sk
So svojou prednáškou vystúpila MUDr. Mária MARTINOVE, PhD., primárka z Odborného liečebného ústavu psychiatrického na Prednej Hore. V prednáške s názvom „Spoluzávislosť“ rozobrala z lekárskeho a odborného pohľadu problematiku spoluzávislosti. Vychádzala zo skúseností z praxe a interpretovala ich výsledky z pohľadu pacienta na rodinu, spolupacientov a terapeuta, z pohľadu terapeutov a rodiny na pacienta a využitia výsledkov v praxi najmä pre rodinu závislého. Jej odborný výklad obohatil prítomných a poskytol im širší pohľad na problematiku spoluzávislosti.