Nádej

1. Ako jasný lúč Ty svietiš v tmách,
viac sa nestratím, už nemám strach.
Keď príde deň, že niečo ťažké mám,
uniesť celkom sám tú váhu nezvládam.
Kým nezistím, že v tvojich dlaniach skrýšu mám,
som závislý a v Tebe všetko mám.
R1: Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná
a inú nádej nemám, Ty si jediný.
Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží
a s Tebou všetko prečkám, aj keď cieľ nevidím.

2. Sám všetko vieš, sám rozumieš,
všetkým si prechádzal a niesol tiež.
Aj preto viem, dnes rozumiem,
bremená úzkostí sú tiažou len.
Len nech zistím, že v tvojich dlaniach skrýšu mám.
Som závislý a v Tebe všetko mám.
R2: Nádej, čo mi dávaš, tá je pevná
a inú nádej nemám, Ty si jediný.
Nádej, čo mi dávaš, tá ma drží
a s Tebou všetko prečkám,
Tvoj dotyk všetko ťažké premení.

C: Tvoj dotyk zvnútra silu dá, Tvoj dotyk zázrak prináša,
Tvoj dotyk všetko uzdraví (všetko uzdraví).
Tvoj zázrak vraví, že si Pán, Ty vládzeš, keď ja nezvládam,
Ty dávaš novú nádej všetkým nám.

Comments are closed.