• Tematické bloky

ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy

Peter Čuřík – ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy (10.2.2019)

Pastor Peter Čuřík v kázni: ÚCTA – zabudnutý kľúč pre kvalitné vzťahy. Úcta k autoritám je vyjadrením bázne pred Hospodinom. Úcta neznamená súhlas so všetkým, čo robia, ale je uznaním vážnosti a hodnoty toho, čo reprezentujú. Viete prečo Noe zlorečil Chamovi a požehnal Semovi a Jafetovi? Úctu nestačí len mať, musíme sa ju naučiť prejavovať… Dokáže zachrániť manželstvá a uzdraviť vzťahy.

Zdroj : YouTube

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate