Uctievať Boha a premôcť troch škodcov – lenivosť, nesústredenosť a všetečnosť

Martin Hunčár v kázni: Uctievať Boha a premôcť troch škodcov – lenivosť, nesústredenosť a všetečnosť

Zdroj: YouTube

Comments are closed.