Umučenie drahého – JKS 176 Srdce puká od žalosti – JKS 174 K večeri sa zbližujte – JKS 185

Nahraté 24.2.2018 v kaplnke katedrály sv. Emeráma v Nitre. Spievajú bohoslovci kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre: Andrej Krekáč, Zdenko Mravec, Dominik Ondriaš, Lukáš Behan.

Comments are closed.