• Tematické bloky

V duchovnom boji

V DUCHOVNOM BOJI – EFEZANOM 6:1-23 | Miro Tóth | 10.12.2017

V tejto kázni ukončíme našu cestu listom Efezanom. Šiesta kapitola listu Efezanom je naozaj veľmi bohatá. Jeden z kľúčových dôrazov tejto kapitoly je duchovný boj. Či sa nám to páči alebo nie každý z nás sa dennodenne nachádzame v duchovnom boji. O našu myseľ sa vedie boj, ktorý nie je viditeľný našim očiam. Avšak v Efezanom 6 nachádzame akýsi návod na to, ako obstáť v tomto boji a denne víťaziť.

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate