• Tematické bloky

Výchova – kde je dôležitejší vzťah ako poslušnosť

Ako veľmi nás ovplyvnila výchova založená na bezpodmienečnej poslušnosti? Aký vplyv má takéto rozmýšľanie na naše deti, vnúčatá a ich budúcnosť a ďalšie vzťahy? Aký vplyv má takáto výchova na chápanie Boha ako nášho Otca?
Prečo dnes ľudia riešia svoje problémy alkoholom, pornografiou, peniazmi či zostávaním v práci?

 

Prevzaté z  YouTube – Abba school)

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate