Výklad jevů, výběr dnů a čtení z ruky

K oblasti věštectví patří také výklad některých jevů. Jak se to projevuje a co se tím myslí? Snad postačí několik příkladů: Převrácená solnička znamená hádku. Když upadnou nůžky nebo nůž a zapíchnou se špičkou do země, znamená to neštěstí. Když svědí nos, pravá ruka nebo na hlavě, dozvíte se nějaké překvapení. V novém kostele vyslovit třikrát své přání, aby se splnilo. Udělat tři kříže nad dveřmi nebo nad oknem…

Nešťastné znamení

Číslo 13 je nešťastné číslo. Omylem si obléci něco obráceně přináší neštěstí.

Volba dnů

V určitých dnech – např. v úplňku – se nemá nic sázet, cestovat nebo mít svatbu. Mezi vánocemi a Novým rokem nesušit na zemi žádné prádlo…

Nebezpečná závislost

V tomto výčtu bychom samozřejmě mohli pokračovat. Výklad určitých jevů a znamení je velmi rozšířený. Vědomě nebo nevědomě lidé připisují různým jevům nebo událostem určitý význam. Tím se velmi rychle dostávají do nebezpečné závislosti. Hledáním „skrytého významu“ jevů či událostí dávají najevo, že jim přisuzují větší význam než skutečnost, že nad nimi bdí živý Bůh.

Bůh ve skutečnosti nemá pevně v rukou jen dějiny tohoto světa, ale je také Pánem našich životů. Každý z nás smí svůj život svěřit tomuto všemocnému a laskavému Bohu. Bůh zná všechny naše potřeby. Všichni toužíme mít jistotu, že se o nás Bůh věrně stará.

Důvěřovat Bohu je nejlepší rozhodnutí. Vše, co nás věřící v životě potká, musí nejprve projít Božím schválením. Dopustí jen to, co slouží našemu dobru. Chce nám pomoci a poskytnout svou ochranu. Apoštol Pavel vyznává:

„Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha…“ (Řím 8,28)

Je tedy rozumné, když místo toho věnujeme pozornost sporným výkladům některých jevů? Dovolíme, aby náš život byl závislý na pověrách a okultních praktikách? O tom, jaké rozhodnutí je lepší, přece nemusíme vůbec pochybovat: není nad to, vědomě se svěřit do Boží ochrany, nenést na sobě vinu za hřích věštění a nemuset za něj ve svém životě platit negativními důsledky.

Čtení z ruky

K věštění patří rovněž čtení z ruky. Mnozí to považují za neškodné. Na některých tržištích si můžete nechat vyčíst z ruky budoucnost za pár korun. Tak proč by to člověk jednou nemohl zkusit? Je to přece jen legrace! Ovšem také v tomto případě bude ďábel za zvědavost a prokázané služby požadovat nějakou cenu.

Nemožné zapomenout          

Žádný způsob předpovídání budoucnosti – ať je to věštění,   vykládání karet, čtení z ruky či další podobné praktiky – nemůže nikomu přinést pravé uspokojení. Je to zvláštní, ale člověk na takové proroctví nikdy nezapomene. \ když to považoval jenom za „hloupost“, i když jednal jen ze zvědavosti anebo si chtěl jen ukrátit dlouhou chvíli, stále musí myslet na jeho význam.

Opice s rudým obličejem              

Vypráví se příběh o jednom indickém fakírovi, který přišel do  vesnice, aby lidem ukázal, jak se vyrábí zlato. Netrvalo dlouho a už měl kolem sebe množství zvědavých lidí, kteří pozorně přihlíželi, jak do velkého sudu nalil vodu, pak přidal trochu barviva a za neustálého mumlání a zaříkávání tu směs míchal. V jednom nestřeženém okamžiku, kdy pozornost diváků odvedl jinam, nepozorovaně vhodil do vody kousky zlata. Potom ještě chvilku míchal a nakonec nechal vodu scedit. Na dně kotle leželo slíbené zlato. Vesničané s úžasem sledovali celé fakírovo představení. Jeden obchodník mu nakonec nabídl za recept 500 rupií. „Jistě, prodám ti můj recept. Ovšem na jedno tě musím upozornit. Úspěch je podmíněn tím,“ vysvětloval fakír, „že během míchání nebudeš myslet na opici s rudým obličejem. Když si na ni vzpomeneš, nikdy zlato nedostaneš.“ Obchodník slíbil, že dá pozor a že učiní vše, aby na opici s rudým obličejem zapomenul. Je ovšem jasné, že i když se o to sebevíce snažil, opici s rudým obličejem z paměti vytlačit nemohl. Podmínku tedy nesplnil pochopitelně také zlato nikdy nezískal.

Kdykoli budete chtít zapomenout na předpovědi budoucnosti, prožijete něco podobného. Proč se tedy zatěžovat odhalováním budoucnosti, které nabízejí věštci nebo slibují jiné okultní praktiky? Věřte, že s tím nebudete nikdy ani spokojení, ani šťas­tní. Za své informace o budoucnosti budete muset zaplatit vy­sokou cenu.

Comments are closed.