Vysvobození z okultismu

Svědectví o vysvobození z okultismu.

A.Barkóci: „Ustupme Bohu z cesty, nechejme Boha pracovat, nebraňme mu v jeho práci. Modleme se a držme půsty, aby Bůh přivedl lidi, kteří budou potřebovat pomoc, aby to dobré, co do nás Bůh vložil, aby to našlo své adresáty. Ježíš je věrný, dejme mu prostor a on je přivede a skrze naše modlitby uzdraví a osvobodí.“

Comments are closed.