Život bez odsúdenia a viny

Naše chyby a zlyhania z minulosti nás dokážu veľmi dlho držať v pocite viny, hanby a neodpustenia. Tento stav má vplyv aj na kvalitu našich vzťahov a nášho života. Potrebujeme odpustiť svojmu najväčšiemu vinníkovi – samým sebe a zároveň uveriť Božiemu odpusteniu a prijať Kristovu spravodlivosť. To nás prepustí do života, v ktorom budeme prinášať úctu a dôstojnosť v prvom rade sebe, ale aj našej rodine, či ľuďom okolo nás.

Zdroj : YouTube

Viac na: www.abba.school

Comments are closed.