• Tematické bloky

Duchovný boj – Derek Prince

Autor : Derek Prince

Formát: 168 x 105 mm
Počet strán: 120
Väzba: brožovaná
Jazyk : SK
  • Sprotiv sa útokom nepriateľa
  • Nepriateľ: satan a jeho banda
  • Ich stratégia: Uvaliť na veriacich pocit viny, aby nebojovali proti nim
  • Náš bojový plán: Útok!
  • Naše víťazstvo: Zaistené
  • Zbor pevnosti nepriateľa


Derek Prince vysvetľuje boj, ktorý sa teraz odohráva medzi Božou armádou a silami zla. Rozhodni sa byť pripravený tým, že spoznáš nepriateľove stratégie, aby si účinne dokázal prekaziť jeho útokom. Na našej strane máme Boha a nič nás nezadrží od víťazstva.

Spoznaj kľúč k víťazstvu proti satanovým útokom.
_______________________________________________________

OBSAH:

Predslov

Charakter vojny
Dve proti sebe stojace kráľovstvá
Satanove hlavné sídlo
Boj anjelov
Zbrane a bojisko
Základ nášho víťazstva

Naša obranná zbroj
Plná zbroj Božia
Opasok pravdy
Pancier spravodlivosti
Obuv pripravenosti evanjelia
Štít viery
Prilba spasenia
Meč Ducha
Nechránená oblasť

Útočné zbrane
Prechod do protiútoku
Zbraň modlitby
Zbraň chvály
Zbraň kázania
Zbraň svedectva

Dostupné k zakúpeniu: http://shop.mpks.sk/produkt/509-duchovny-boj-derek-prince.html

Comments are closed.

  • Preložiť – Translate