The Teaching of Joyce Meyer

In answer to a question, Hank Hanegraaff, host of the Bible Answer Man broadcast, plays an example of Joyce Meyer’s teaching and then comments on her false prosperity message and a misquotation of Scripture.
Ako odpoveď na otázku, Hank Hanegraaff, moderátor vysielania Bible Answer Man, uvádza príklad učenia Joyce Meyer a následne komentuje jej falošné posolstvo o prosperite a prekrútený citát z Písma

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

Pôsobenie kniežatstva Jezabel ako je popísané v Biblii

1.Príbeh kráľa Achaba a jeho ženy Jezabel

Najlepšie popisuje vlastnosti a správanie sa týchto síl temna, preto sú aj tieto sily pomenované podľa nich.
            Jezabel bola dcéra kráľa Etbála, ktorého meno znamená „Bálov človek“ alebo „ s Bálom“ (1 Kr 16:31). Kráľ Etbál vládol cez Sidon (alebo aj Zidon), v starovekom meste Kánan, na pobreží Stredozemného mora. Bolo to jedno z najstarších Fenických miest tých čias. V tých dňoch to boli králi, ktorí slúžili aj ako kňazi pre ich miestny kult. Ľudia obetovali poľnohospodárskym bohom. Celá komunita bola zasvätená ich bohu alebo kultu. Kult vlastnil celú komunitu. Ľudia sa nesťahovali, dokiaľ nenašli od ich božstva nasmerovanie, celá ich viera bola v ich božstvo.

Konfrontation mit Isebel


Autor: Steve Sampson

Inhalt ……………………………………………………………………5
Einfurung……………………………………………………………….7
1. Isebel: Fleischliche Kontrolle in Reinstform…… 9
2. Isebel in Aktion……………………………………………… 27
3. Augen auf!…………………………………………………….. 41
4. Kontrollierende und Unsicherheit………………… 55
5. Der Geist der Isebel ± seine Merkmale und
Eigenschaften……………………………………………………. 71
6. Der Geist der Isebel ± seine Wirkung durch
Autoritåtspersonen……………………………………………… 81
7. Ich denke Tag und Nacht nur an mich…………..113
8. Das Fleisch auf dem Thron…………………………..129
9. Sie kænnen auf einer hæheren Ebene leben…..153
10. Ans jenseitige Ufer çbersetzen……………………..169

Link zur web Seite:
http://profimusic.ch/catalog/data/pdf/175614.pdf

Das Buch:

AHAB SPIRIT – THE REAL PROBLEM (Duch Achaba – reálny problém )

Characteristics of Ahab
(for Biblical basis see 1Kings 16:29 through 2Kings 9:37
)


Apathetic
– has handed over responsibility and authority to Jezebel
Confused
– because he has surrendered his “manhood” and “headship” responsibilities
Defeated
– beaten down into submission
Disgusted
– totally fed up with his life and his circumstances, but powerless to do anything about it
Fearful
– Ahab fears Jezebel, but fear is the underlying need that Jezebel fulfills – a typical “double-bind”
Frustrated
– the Ahab man is constantly frustrated because his needs become secondary and only are
fulfilled if Jezebel decides to do something about it for him
Hateful
– Ahab hates himself and hates his Jezebel and, therefore, hates everything and everyone

What is the Alpha Course?

Question: „What is the Alpha Course?“

Answer: 
This article takes a very cautious view of the Alpha Course. We do recognize, however, that the Alpha Course has been a tremendous help to many Christians. Many people have come to faith in Jesus Christ through the Alpha Course. Many more have been strengthened in their faith and knowledge of God’s Word because of the Alpha Course. So, why do we give a warning about the Alpha Course? The problem is that the Alpha Course can be very different depending on the church/organization that is using it. In the hands of a solidly evangelical teacher, the Alpha Course can be excellent. In the hands of someone trying to push beliefs and practices that are biblically questionable, the Alpha Course can be used to indoctrinate and mislead. As with any course or teaching, we must be diligent and discerning. We must diligently study God’s Word on our own and reject anything that contradicts the Bible. We must be discerning in evaluating the qualifications of the person or people teaching the course.

What Is The Alpha Course? Is It Good or Bad For Learning the Bible?

The Alpha Course is sweeping the nation and the world.  Is the Alpha Course good for new Christians?  Is it good for beginners in the Bible?  Is there a hidden danger in the Alpha Course?
What is the Alpha Course?
Maybe you haven’t even heard of the Alpha Course, but you may be hearing about it soon.  This course is sweeping across America and is rapidly spreading around the globe.  Many denominations are using it to introduce new believers to the Bible and biblical doctrines.  What exactly is the Alpha Course?  It is basically an introductory course to the Christian faith.  In general, it is a fly-over and a shallow look at God and the Bible.  It was created for new believers and the brainchild of the Holy Trinity Brompton Anglican church in London in the 1980’s, so it has been around for over 30 years now.  It has been hailed as a way to explore the meaning of life and is being widely used in churches, homes, prisons, universities, and a variety of locations.  There are specific courses for specific locations and vocations, like Alpha in the Workplace, Alpha for Prisons, Senior Alphas, Student Alphas, and several others.  Today, over 35,000 courses have been offered in over 170 countries and almost 20 million people have taken the course.