Eliáš

Vo Svätom písme, v Sirachovcovej knihe, je celá časť (48. kapitola) venovaná Eliášovi. Karmel sa poze­rá na Eliáša ako na proroka, na Božieho priateľa, ktorý svedčí o živom Bohu a je citlivý na jeho opravdivú prítomnosť.

Je apoš­tolom jediného, opravdivého Boha. Vystupuje proti nebezpečenstvu falošných kultov. Mohli by sme sa spýtať, aká je charizma Eliáša? Biblia to vyjadruje jasne (1 Kr 17, 1): „Žije Boh, v prítomnosti ktorého stojím.“ („Žije Pán, v ktorého službe stojím.“)  Teda prvou vecou Eliášovej charizmy je uvedomenie si prítom­nosti živého Boha. Eliáš ho nachádza v hĺbke svojej existencie, keď ho Boh oslovuje: „Odíď a ostaň na hore v mojej prítomnosti.“ Vo svojej prítomnosti Boh odkrýva človeku pravdy. Prvú – aby vy­šiel zo zeme svojho bydliska, zo svojej mentality, zo svojich tú­žob, plánov, zámerov, zo svojho egoizmu, zo svojich záujmov a aby vyšiel na horu chudobný,  bezbranný, bez rozhodnutia, v celej pravde vlastnej existencie: učiť sa milovať opravdivého Boha. Tak ako Abrahám musel vyjsť zo svojej zeme, Boh aj Eliášovi hovorí to isté: Choď a vystúp na horu, pobudni v mojej prítomnosti. Boh po­zýva Eliáša, aby žil v jeho prítomnosti, v jeho čoraz väčšej priazni, aby žil len pre neho. Boh je úplne iný, odlišný od toho, ako si ho my predstavujeme, ba iný, než ako si ho predstavoval Eliáš. Vyzýva ho: Ostaň na hore v mojej prítomnosti. A Eliáš to urobí. Usiluje sa prežiť prítomnosť Boha. Prežívať prítomnosť Bo­ha pre nás znamená aj nový spôsob prežívania svojej prítomnosti v Cirkvi, vo svete, nový spôsob pochopenia samého seba, svojho miesta v Cirkvi a vo svete. Eliáš odhaľuje, odkrýva na hore úplne niečo nové: nie hrozného Boha ohňa, strašného Boha Mojžiša, kto­rého všetci kedysi pod horou Sinaj prežívali, ale odhaľuje Boha jemného vánku. Boh pozýva Eliáša, aby novým spôsobom prežil Boha a rúca v ňom všetky jeho predstavy o Bohu. “Ja nie som tým Bohom, ktorého ty poznáš. Nie som tým Bohom, v ktorého veríš. Ja som úplne iný.” To je zmysel prežívania Boha na hore.

Dar jazykov a diabolská napodobenina – Trójsky kôň v cirkvi

Úžasný fakt: Legenda hovorí, že keď sa Grékom po desaťročnom obliehaní nepodarilo dobyť mesto Trója, uchýlili sa k dômyselnému podvodu. Ich armáda predstierala, že odpláva, ale nechala za sebou obrovského dreveného koňa ako zdanlivý dar víťazom. Kôň bol však v skutočnosti dutý a plný ozbrojených bojovníkov. Grécky špión, ktorý sa nachádzal v Tróji, presvedčil Trójanov, aby koňa priviedli k mestským hradbám, a povedal, že ak to urobia, Trója sa zázračne stane neporaziteľnou. V tú noc špión vypustil vojakov ukrytých v koni, ktorí potom po zabití mestských stráží otvorili brány čakajúcemu gréckemu vojsku. Trója bola dobytá a vypálená za jedinú noc. Pozor na „dary“ od nepriateľa!
Krátko po tom, ako som sa stal kresťanom, som cestoval stopom do Los Angeles a chytil som si milú letničnú dámu v strednom veku. Veľmi ju potešilo, keď počula o mojom nedávnom obrátení, a keď sme sa viezli, spýtala sa: „Už ste prijali Ducha Svätého?“ „Áno,“ odpovedal som jej.
Jej otázka ma prekvapila; nikto sa ma na to ešte nikdy nepýtal. „No,“ povedal som opatrne, „cítil som Božieho Ducha vo svojom živote. Pomáhal mi vzdať sa drog, klamstva a preklínania.“

Falošný dar jazykov

Predpokladám, že mnohí z nás majú skúsenosti s tým, čomu sa hovorí „bláznivé zlato“. Možno ste niekedy zdvihli kameň, ktorý mal v sebe lesklú látku, a mysleli ste si, že ste našli zlato. Potom ste sa dozvedeli, že to bolo bláznivé zlato, látka nazývaná síran železnatý, ktorá vyzerá veľmi podobne ako zlato a mnohých oklamala, aby si mysleli, že našli pravé zlato. Ale hoci vyzerá ako zlato a medzi horninami je rozmiestnená spolu so zlatom, neprešla skúškami pravého zlata. Ak sa podrobí viac náročným testom ako iba povrchovej skúške, čoskoro sa to odhalí.

Nebezpečenstvo falošnej bankovky spočíva v jej veľkej podobnosti s pravou. Falošné peniaze, ktoré sú zle vytlačené, nezostávajú v obehu veľmi dlho, ale ak sú vytlačené presne, môžu niekedy spôsobiť značné škody nášmu hospodárskemu systému. Testom falošnej bankovky je jednoducho porovnať ju s pravou bankovkou. Bez pravej bankovky to však nie je možné zistiť, pretože inak nemáte základ na porovnanie ani meradlo. Nepochopenie tejto skutočnosti je jedným z dôvodov, prečo je dnes toľko zmätku v otázke glosolálie, teda v otázke hovorenia jazykmi. Venovali sme sa objavovaniu charakteristík pravého daru jazykov, aby sme mohli porovnať to, čo počujeme a vyhodnotiť to, či je to pravé alebo falošné.

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

Duch Svätý alebo klamstvo? Aké ovocie prináša zasiatie torontského požehnania? Hosťami Témy dňa boli Łukasz Malinowski a Marcin Remisiewicz, tvorcovia webovej stránky zwiedzeni.pl, ktorí v rozhovore s Ewou Pietrzak vysvetlili, ako si v Katolíckej cirkvi pripraviť bezpečnú charizmatickú cestu.
Po našom rozlišovaní môžeme povedať, že tu nie je Duch Svätý. Ak tu niekedy bol, zmizol pod vplyvom ľudskej pýchy, honby za senzáciami, evanjelia prosperity, honby za zázrakmi
povedal Marcin Remisiewicz – Evanjelium prosperity je dosť nebezpečné evanjelium, ak nevyplýva z evanjelia kríža. V predstaviteľoch hnutia blahoslavených v Toronte je veľmi málo kríža, dokonca je marginalizovaný
dodal Łukasz Malinowski Ako zdôraznil Marcin, „hlboký vzťah s Bohom, ktorý prináša ovocie v podobe chariziem alebo služby v moci Ducha Svätého, by mal byť výsledkom toho, že sa celá cesta vydá za Kristom, prejde pod krížom, zotrvá pod týmto krížom a bude pokračovať až do vzkriesenia“. Podľa neho ide o praktiky, ktoré tento kríž neuznávajú.