o. Slavomir Kostrzewa – Ako rozlíšiť falošné zjavenia od pravých 3.časť

– Aké ďalšie znaky pre falošné zjavenia sú? Popíšme si konkrétne udalosti, ktoré sa stali. (korunka
– Popíšme prvky, ktoré v pravých zjaveniach nikdy nie sú. (spasení budú len tí, ktorí sa pomodlia 5 ružencov…)
– Čo pri zjaveniach hľadať, na čo sa sústrediť, aby nám pomáhali v našej spáse.

Ks Slawomir Kostrzewa – Ako rozlíšiť falošné zjavenia od pravých – časť 1 a 2

– Prečo máme aj falošné zjavenia? Aký je zámer?
– Držme sa schválených zjavení a posolstiev, nehľadajme senzácie, alebo ľahšiu cestu
– Zjavenia nie sú pre spásu jednotlivca potrebné. Ale ktorých zjavení by sme sa mali pridŕžať?
– Aj dnešnej dobe je veľa zjavení. Ako sa k tomu stavia Katolícka Cirkev?
– Aké prvky by sme mali rozlišovať pri vizionároch a zjaveniach?
– Ktoré znamenia sú falošné?
– Aké chyby môžu byť urobené pri skúmaní?

Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim

profil Katolickiego Instytutu Apologetycznego im. św. Tomasza z Akwinu: https://pl-pl.facebook.com/KIASwTomas…
Wykład ks. Karola Stehlina FSSPX pt. „Ruchy charyzmatyczne – Koń trojański w Kościele Katolickim“. Wykład został zorganizowany przez Katolicki Instytut Apologetyczny im. św. Tomasza z Akwinu 27 października 2012 r. w Lublinie, w hotelu Mercure Unia.

The Teaching of Joyce Meyer

In answer to a question, Hank Hanegraaff, host of the Bible Answer Man broadcast, plays an example of Joyce Meyer’s teaching and then comments on her false prosperity message and a misquotation of Scripture.
Ako odpoveď na otázku, Hank Hanegraaff, moderátor vysielania Bible Answer Man, uvádza príklad učenia Joyce Meyer a následne komentuje jej falošné posolstvo o prosperite a prekrútený citát z Písma

Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy – Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

What is the Alpha Course?

Question: „What is the Alpha Course?“

Answer: 
This article takes a very cautious view of the Alpha Course. We do recognize, however, that the Alpha Course has been a tremendous help to many Christians. Many people have come to faith in Jesus Christ through the Alpha Course. Many more have been strengthened in their faith and knowledge of God’s Word because of the Alpha Course. So, why do we give a warning about the Alpha Course? The problem is that the Alpha Course can be very different depending on the church/organization that is using it. In the hands of a solidly evangelical teacher, the Alpha Course can be excellent. In the hands of someone trying to push beliefs and practices that are biblically questionable, the Alpha Course can be used to indoctrinate and mislead. As with any course or teaching, we must be diligent and discerning. We must diligently study God’s Word on our own and reject anything that contradicts the Bible. We must be discerning in evaluating the qualifications of the person or people teaching the course.

What Is The Alpha Course? Is It Good or Bad For Learning the Bible?

The Alpha Course is sweeping the nation and the world.  Is the Alpha Course good for new Christians?  Is it good for beginners in the Bible?  Is there a hidden danger in the Alpha Course?
What is the Alpha Course?
Maybe you haven’t even heard of the Alpha Course, but you may be hearing about it soon.  This course is sweeping across America and is rapidly spreading around the globe.  Many denominations are using it to introduce new believers to the Bible and biblical doctrines.  What exactly is the Alpha Course?  It is basically an introductory course to the Christian faith.  In general, it is a fly-over and a shallow look at God and the Bible.  It was created for new believers and the brainchild of the Holy Trinity Brompton Anglican church in London in the 1980’s, so it has been around for over 30 years now.  It has been hailed as a way to explore the meaning of life and is being widely used in churches, homes, prisons, universities, and a variety of locations.  There are specific courses for specific locations and vocations, like Alpha in the Workplace, Alpha for Prisons, Senior Alphas, Student Alphas, and several others.  Today, over 35,000 courses have been offered in over 170 countries and almost 20 million people have taken the course.

Slovo života

Len nedávno som objavila váš časopis a odvtedy som sa stala aj jeho pravidelnou čitateľkou. Téma siekt a rôznych náboženských hnutí či spoločenstiev, ktoré teraz vznikajú, nie je podľa mňa v spoločnosti veľmi rozšírená a dostatočne ozrejmovaná, a preto je dobré, že sa Rozmer niečomu takémuto venuje. Človek má totiž pri dnešných možnostiach získavania informácií niekedy vo faktoch značný chaos a je ťažké rozlíšiť, ktoré zdroje informácií sú dôveryhodné a ktoré sú, naopak, zavádzajúce, prezentujúce polopravdy či lži, a ich zámerom je držať ľudí v nevedomosti alebo dokonca v klamstvách.   V tejto súvislosti mi napadla otázka ohľadom cirkvi Slovo života (SŽ). Jedna moja kamarátka mi ju totiž prezentovala ako spoločenstvo, ktoré sa snaží o náboženský život svojou vlastnou cestou: pokáním, pravidelným čítaním a výkladom Biblie atď. Nebolo by na tom nič zlé, ale živo si spomínam, ako iba minulý rok bola sama nešťastná z toho, že sú jej súrodenci spolu s jej matkou v nejakej sekte (sama SŽ takto vtedy označila, čo dnes, samozrejme, popiera) a vôbec sa s nimi nedá rozumne komunikovať, pretože im vymýva mozog a tlačí do hláv nezmysly, ktoré z nepochopiteľných príčin u nich zjavne dobre fungujú. Na internete som sa o tomto spoločenstve dočítala, že ide o sektu. To dievča je moja dobrá kamarátka a aj napriek tomu, že ju poznám už roky, neviem, čo si mám o tejto jej názorovej zmene myslieť. Na jednej strane mám pocit, akoby nechcela vidieť realitu, na druhej strane sa obávam, aby do tejto cirkvi nevstúpila časom aj ona. Mohli by ste, prosím, o SŽ priniesť viac informácií?