Manifestacje demoniczne, zwiedzenie a charyzmatycy

Démonické prejavy, klam a charizmatici

Duch Svätý alebo klamstvo? Aké ovocie prináša zasiatie torontského požehnania? Hosťami Témy dňa boli Łukasz Malinowski a Marcin Remisiewicz, tvorcovia webovej stránky zwiedzeni.pl, ktorí v rozhovore s Ewou Pietrzak vysvetlili, ako si v Katolíckej cirkvi pripraviť bezpečnú charizmatickú cestu.
Po našom rozlišovaní môžeme povedať, že tu nie je Duch Svätý. Ak tu niekedy bol, zmizol pod vplyvom ľudskej pýchy, honby za senzáciami, evanjelia prosperity, honby za zázrakmi povedal Marcin Remisiewicz

Evanjelium prosperity je dosť nebezpečné evanjelium, ak nevyplýva z evanjelia kríža. V predstaviteľoch hnutia blahoslavených v Toronte je veľmi málo kríža, dokonca je marginalizovaný dodal Łukasz Malinowski. Ako zdôraznil Marcin, „hlboký vzťah s Bohom, ktorý prináša ovocie v podobe chariziem alebo služby v moci Ducha Svätého, by mal byť výsledkom toho, že sa celá cesta vydá za Kristom, prejde pod krížom, zotrvá pod týmto krížom a bude pokračovať až do vzkriesenia“. Podľa neho ide o praktiky, ktoré tento kríž neuznávajú.

Duch Święty czy zwiedzenie? Jakie owoce przynosi zasiew Toronto Blessing? Gośćmi Tematu Dnia byli Łukasz Malinowski i Marcin Remisiewicz, twórcy portalu zwiedzeni.pl, którzy w rozmowie z Ewą Pietrzak wyjaśniali, jak ułożyć bezpieczną drogę charyzmatyczną w Kościele katolickim.
– Po naszym rozeznaniu możemy powiedzieć, że tutaj nie ma Ducha Świętego. Jeżeli w ogóle kiedyś był, to zniknął pod wpływem ludzkiej pychy, pogoni za doznaniami, za ewangelią sukcesu, pogonią za cudami
– mówił Marcin Remisiewicz – Ewangelia sukcesu jest dosyć niebezpieczną ewangelią, jeśli nie wypływa z Ewangelii Krzyża. U przedstawicieli ruchu Toronto Blessing tego krzyża jest bardzo mało, jest wręcz zmarginalizowany
– dodawał Łukasz Malinowski Jak podkreślał Marcin, „głęboka relacja z Panem Bogiem, która owocuje charyzmatami, czy posługą w mocy Ducha Świętego powinna wynikać z podjęcia całej drogi za Chrystusem, idziemy pod krzyż, trwamy pod tym krzyżem i dalej do zmartwychwstania“. Według niego, to są praktyki, które tego krzyża nie uznają.

Ako rozlíšiť falošné zjavenia od pravých 3.časť

– Aké ďalšie znaky pre falošné zjavenia sú? Popíšme si konkrétne udalosti, ktoré sa stali.
– Popíšme prvky, ktoré v pravých zjaveniach nikdy nie sú. (spasení budú len tí, ktorí sa pomodlia 5 ružencov…)
– Čo pri zjaveniach hľadať, na čo sa sústrediť, aby nám pomáhali v našej spáse.

o. Slavomir Kostrzewa

Ako rozlíšiť falošné zjavenia od pravých – časť 1 a 2

– Prečo máme aj falošné zjavenia? Aký je zámer?
– Držme sa schválených zjavení a posolstiev, nehľadajme senzácie, alebo ľahšiu cestu
– Zjavenia nie sú pre spásu jednotlivca potrebné. Ale ktorých zjavení by sme sa mali pridŕžať?

Ks Slawomir Kostrzewa

– Aj dnešnej dobe je veľa zjavení. Ako sa k tomu stavia Katolícka Cirkev?
– Aké prvky by sme mali rozlišovať pri vizionároch a zjaveniach?
– Ktoré znamenia sú falošné?
– Aké chyby môžu byť urobené pri skúmaní?