Pokušení dnešní doby- Vojtěch Kodet

“ Největším pokušením dnešních dětí a mládeže je alkohol.

Exorcista o. Vojtěch Kodet

Do toho přičtěte ty další zábavy – bojová umění, počítačové hry, virtuální realitu , pornografii, a říkáte si, jak dlouho ta společnost může přežít? Ale na druhé straně je tu Pán Ježíš! Já sice díky své profesi se sice setkávám s lidmi nějakým způsobem zatíženými zlem, ale současně můžu vidět, jak ten Pán Ježíš těm lidem pomáhá! To, u čeho vy nejste, že Pán Ježíš měl moc osvobozovat lidi z moci démonů a že tu schopnost dal apoštolům a církvi, a že ta pomoc funguje i dnes. To je úžasné, jak potom ti lidé jsou užaslí, že to funguje. Na to jim říkám-To víš až dnes? Jak dlouho jsi křesťanem?“ “ Nojo, ale mě to nikdy nenapadlo, že by se to mohlo stávat i dnes.“ www.vojtechkodet.cz