Komunitný narcista: príznaky, príklady a ako sa s tým vyrovnať

Komunitný narcizmus je formou grandiózneho narcizmu: sú extrovertní, majú nadnesený pohľad na seba a veria, že ich schopnosti a vlastnosti sú nadradené, ale v komunitnej oblasti.
Komunitní narcisti sa prezentujú ako altruistickí, starostliví a mimoriadne komunitní.
Komunitný narcista hľadá obdiv a potvrdenie prostredníctvom svojho vnímaného prínosu pre druhých, komunitu alebo spoločnosť.

Keď narcisti nájdu niečo, čo uspokojuje ich základné motívy (grandióznosť, oprávnenosť, moc, úcta), neúnavne sa o to usilujú.
Grandiózny narcista sleduje egoistické ciele individuálnych úspechov a dominancie, napríklad: „Som múdrejší a atraktívnejší ako všetci ostatní.“
Komunitný narcista to dosahuje prostredníctvom „komunitných“ alebo moralistických prostriedkov, napríklad: „Som najpomáhajúcejší, najstarostlivejší, najdôveryhodnejší a najdobrotivejší človek, aký existuje.“

Čierna ovca a zlaté dieťa v narcistických rodinách

V narcistických rodinách sa často vyskytuje dynamika, v ktorej je jedno dieťa označené za „zlaté dieťa“, zatiaľ čo druhé je považované za „čiernu ovcu“. Zlaté dieťa je často to, ktoré rodičia uprednostňujú a považujú ho za „dokonalé“ dieťa. Môže sa mu dostávať osobitného zaobchádzania a môže byť uprednostňované. Na druhej strane, čierna ovca je často vyvrheľ, ktorý je považovaný za „problémové“ dieťa. Môže byť kritizované, znevažované a obviňované zo všetkých problémov v rodine.
Keď sa čierna ovca a zlaté dieťa dostanú do konfliktu, môže to byť pre obe strany ťažká a bolestivá situácia.

Zlaté dieťa sa môže cítiť ohrozené vzdorovitosťou čiernej ovce a môže sa ju snažiť podkopať alebo v nej vyvolať pocit viny za jej správanie. Na druhej strane čierna ovca môže pociťovať nevôľu voči privilegovanému postaveniu zlatého dieťaťa a môže sa hnevať.

Duchovní narcisti: 12 znakov a ako sa s nimi vysporiadať

Duchovný narcizmus je jednou z najzamotanejších a najzákernejších foriem narcizmu, s akými sa možno stretnúť. Duchovní narcisti sa chvália svojimi duchovnými úspechmi, akoby dosiahnutie pocitu duchovného spojenia s ostatnými bolo súťažou. Je užitočné pripomenúť si, že duchovný rozvoj nie sú preteky a nemá zmysel zúčastňovať sa na imaginárnej súťaži, ktorú nikto nemôže vyhrať.

Kto je to duchovný narcista?

Tak ako narcisti veria, že sú lepší ako ostatní, aj duchovní narcisti veria, že ich duchovná múdrosť a rozvoj sú nadradené ostatným voči ostatným veriacim. Duchovní narcisti sa chvália svojimi duchovnými alebo náboženskými snahami vrátane praktík, ako sú joga, modlitba, meditácia alebo znalosť duchovných textov. Ich domnienka nadradenosti ich vedie k tomu, že sa k ostatným správajú povýšenecky. Manipulujú druhými prekrúcaním princípov založených na viere, systémov viery alebo používajú „odpustenie“ ako zbraň voči tým, ktorí spochybňujú ich presvedčenie.

17 VAROVNÝCH SIGNÁLŮ, které vám VYHMÁTNOU NARCISTU dřív, než to bude bolet (Díl 1)

Jste si jistí, že narcistu „přece poznáte“?
Nebo že potom, co to máte za sebou, „už víte a dalšímu narcistovi nenaletíte“?
Můžu Vám téměř zaručit, že NE. Narcistických jedinců je tolik druhů a projevujou se kolikrát tak protikladně, že rozpoznat jeden druh ještě zdaleka neznamená, že vzápětí neskočíte na vějičku narcistovi jinýho typu. Spíš je to dost předprogramovaný, že ano.

Každej narcista má totiž velmi spolehlivej radar. A empatickou duši, navíc sladce předchroustanou, pozraňovanou (a navíc, co si budeme povídat – i vycvičenou) jiným narcistou cítí na dálku jako žralok čerstvou krev.

Všichni narcisti mají ovšem ve svým počínání určité společné jmenovatele. A navíc – ty společné jmenovatele LZE pozorovat (pokud je CHCEME VIDĚT) HNED OD ZAČÁTKU. V podstatě od PRVNÍHO KONTAKTU. V prvním dílu povídání o oněch společných jmenovatelích – indiciích, jak včas rozpoznat narcistu – si budeme povídat z celé sedmnáctky o prvních šesti 😉

Zdroj YouTube

ÚČINNÝ TRIK, jak rozeznat manipulativního empata od narcisty

Chová se neuvěřitelně sebestředně až narcisticky, sleduje jenom svoje zájmy až Vám to ubližuje, manipuluje Vámi jen to duní, a jako kdyby vůbec neslyšel, co mu říkáte.

Nebo mu na Vás vůbec nezáleželo. A jindy se zase projevuje úplně jinak. Reálně empaticky, emocionálně plnohodnotně a opravdově láskyplně. A pak zase znovu … Je to tedy narcista nebo ne?

Nebo jste to dokonce Vy, kdo se chová tímhle narcisticko-nenarcistickým způsobem? Ve videu Vám proto napovím jeden velice účinný trik, jakým rychle rozeznáte, jestli máte čest s manipulujícím empatem a jeho pouze-naučenými vzorci chování, se kterými lze a má cenu postupně pracovat, nebo skutečně s narcistickou osobností, kde už je dílo zkázy dokonáno a nezbývá než vzít nohy na ramena a utíkat co nejrychleji co nejdál.

Zdroj YouTube