9 znaků, jak poznat manipulátora a jak se mu ubránit?

Slovo manipulace má svůj původ z latinského slova manus – ruka. Naznačuje fakt, že manipulátor degraduje okolní osoby na pouhé předměty, jimiž je možné manipulovat, tedy přesouvat a umisťovat je na žádoucí místo, tak jako je možné toto konání s neživými objekty. Manipulativní chování je do  jisté míry patologické a destruktivnosti manipulativních tendence mohou být i destruktivního rázu.

                Jak poznáte manipulátora ve vašem okolí?

  • Sám sebe obvykle označuje jako nejschopnějšího, výjimečného a pro ostatní nepostradatelného.
  • Druhé lidi s oblibou zesměšňuje a přivádí je do úzkých.
  • Snaží se druhým řídit jejich životy.
  • Nedává druhým na výběr, pouze jeho směr je ten jediný pletný a správný.
  • Je mistrem v tom najít slabiny a zranitelná místa druhých lidí a pak je využívá k dosažení svých cílů.
  • Někdy se chová jako cholerik, druzí mu pak raději vyhoví, než by s ním šli do konfliktu.
  • Svými činy dokazuje druhým svoji moc a sílu.
  • Nikdy nepřiznává chybu na svojí straně a neomlouvá se.
  • Jistou specifickou formou manipulace může být i nemoc, nemohoucnost nebo její předstírání.

U jedinců se sklony k manipulativnímu chování se tyto sklony a schopnosti stávají trvalou součástí jejich sociálních dovedností a chování vůči dalším lidem. Nejrůznější situace spouští manipulativní chování a jsou poté aplikovány zcela spontánně a bez rozmyslu. Pokračuj v čítaní

Chtít si vystačit jen sám

Člověk zaměřený jen na sebe

Opravdový vnitřní pokoj, vyrovnanost a harmonii nikdy nezakusí člověk zaměřený jen na sebe. Myslí si, že je lepší než ostatní, je plný posuzování a pohrdání. Chce si vystačit sám a žije v iluzi, že všechno umí lépe než druzí. Člověk zaměřený jen na sebe chce mít svůj život zcela pod kontrolou a chce si ho řídit sám podle toho, co považuje za nejlepší. Tím si ale zadělává na velký problém a  starosti.

Úporná snaha vypadat perfektně a bezchybně

Člověk zaměřený jen na sebe velmi dramaticky prožívá každé osobní selhání, každou situaci, která navenek ukáže jeho omezení, jeho chyby či křehkost. Proto se pořád cítí ohrožen a neustále žije v přesvědčení, že musí bránit svůj značkový sebeobraz. Má snahu ukazovat druhým perfektní a bezchybnou tvář, což je ovšem těžké břemeno.

Člověk zaměřený jen na sebe si v neustálém stresu klade otázku: „Co si o mně druzí myslí?“ Ostatní lidi totiž mnohdy považuje za rivaly nebo přinejmenším za ohrožení. Takovému člověku hrozí, že se utvrdí ve svém perfekcionismu, v nároku dělat všechno dokonale a být ve všem lepší než druzí. A to je pro něj zdrojem neustálého stresu. Perfekcionismus je jedním z úhlavních nepřátel vnitřního pokoje.

Neustálé zápolení se sebou i s druhými

Člověk zaměřený jen na sebe ale neustále s někým zápolí: Zápasí s Bohem, protože se odmítá nechat vést jako dítě a spoléhat se na Boží moudrost. Válčí i s druhými, protože na ně žárlí, vidí je jako své soupeře, případně jimi pohrdá. Pořád s ostatními soutěží a to ho velmi unavuje.

Pokračuj v čítaní

Narcizmus vzniká z nedostatku lásky

Aj v Biblii sa píše: „Miluj svojho blíŽneho ako seba samého.“ Zdravá láska k sebe a k okoliu prináša plnohodnotný a vyrovnaný Život. Ak je však potreba lásky, obdivu a uznania prehnaná, s naším zdravým vnímaním reality nie je niečo v poriadku

Patologický narcizmus (narcistická porucha osobnosti) patrí k mimoriadne rozšíreným formám psychických ťažkostí v dnešnej dobe.

Pod pojmom patologický narcizmus v prvom rade chápeme zreteľnú poruchu pocitu vlastnej hodnoty. Takmer každý človek má prinajmenšom prechodné problémy so svojím pocitom vlastnej hodnoty. Narcistická porucha osobnosti však musí ako patologická diagnostická jednotka spĺňať isté kritériá. Medzi ne patrí nedostatok schopnosti vcítenia sa, ďalej vedomie veľkoleposti, precitlivenosť na hodnotenie iných, najmä na ich kritiku. Človek s narcistickou poruchou reaguje na kritiku hnevom, prezentuje prehnaný pocit svojej hodnoty. Takýto človek potrebuje dosiahnuť pozornosť u iných tým, že do popredia stavia svoje schopnosti a nadanie alebo svoje problémy charakterizuje ako jedinečné. Človek s narcizmom prejavuje veľké nároky a očakávanie na konanie iných ľudí voči nemu a často využíva medziľudské vzťahy nato, aby dosiahol vlastné ciele.

Mnohokrát takíto ľudia prežívajú pocity závisti a nenávisti. Keďže citový život u nich pracuje plocho, prázdnota a nuda sú častými sprievodcami ich života. Ak nedostávajú sebapotvrdzovanie, dochádza k ich rozladeniu, depresívnym reakciám alebo agresívnemu správaniu.

Pokračuj v čítaní