Kultúra mentality obete

Alternatívne akcie

Môžete im navrhnúť možné alternatívne kroky, ktoré by mohli podniknúť:
• „Čo môžete uskutočniť inak, ako to, čo ste doteraz urobili?“
• „Ktorú časť viny prijmete za svoju zodpovednosť?“
• „Ste ochotní akceptovať, že hráte aktívnu úlohu v tom, čo sa s vami stane a že nie všetko je výsledkom nešťastia alebo výsledkom konania druhých ľudí?“

Zbytočne nevenujte danej osobe svoj čas, ak sa táto osoba nechce zmeniť. Nezabudnite, že nemôžete obetovať svoj vlastný život, aby ste niekoho potešovali. Je dôležité im ponúknuť naše pochopenie a starostlivosť, ale to neznamená že musíte obetovať vaše blaho.
Pamätajte si, že vy nie ste vinní. Pocit viny je jednou z hlavných zbraní obete. Je bežné, že sa druhá osoba cíti vinná, keď sa nesplní želania obete. Nezabudnite, že používajú navodenie pocitu viny vo Vás, aby sa pokúsili získať to, čo chcú.
Naučte sa hovoriť „nie“. Ak nie ste ochotní niečo urobiť, povedzte „nie“, láskavo, ale jasne a pevne. Nedávajte im príliš veľa ospravedlnení, pretože obeť ich môže použiť proti vám.
Naliehajte na nich, aby vyhľadali pomoc odborníka. V prípade ľudí s chronickou mentalitou obete odporúčame, aby dostali psychologickú pomoc od špecializovaného odborníka, ktorý im môže skutočne pomôcť.
Ako vidíte, kultúra obete nás vedie k tomu, že sa často vzdávame svojich túžob a potrieb, aby sme pomohli druhým. Je dôležité, aby sme si toho boli vedomí, aby sme sa chránili a podporovali zmeny v osobe, ktorá prebrala mentalitu obete.

Prevzaté z:
https://exploringyourmind.com/the-culture-of-victim-mentality/

Comments are closed.