Empatia alebo narcistické zrkadlenie?

Všetci túžime po tom, aby nám ten druhý rozumel a bol našou spriaznenou dušou. Empatiu vnímame veľmi pozitívne a má na nás dobrý vplyv. Treba však dávať pozor, aby si ju človek nezamieňal so zrkadlením.

Zrkadlenie

Zrkadlíme tomu druhému, čo hovorí a robí. Akoby sme vraveli: „Naozaj ma zaujímaš, chcem byť tvoj priateľ, som z teba paf!“ Vypytujeme sa.

Pri empatii je cieľom zrkadlenia skutočné pochopenie vnútra toho druhého,
narcistické zrkadlenie iba zbiera fakty a informácie o tom druhom.

Narcista vidí, že empatický človek je milý, láskavý a priateľský, že je to preňho potenciálny zdroj lojálneho obdivu a služby: „Tak ty by si ma chcel obdivovať? No, ja nie som proti, poďme do toho!“ Lenže po čase niektoré z tých informácií začne používať proti svojej empatickej obeti. V spoluzávislom / empatickom človeku vyvolá pocit akejsi zaviazanosti voči sebe. A ak máte šťastie a dostatok informácií o narcistoch, po čase (môže to trvať roky) sa vám otvoria oči a zistíte, že ten človek, ktorý sa vám spočiatku javil ako dokonalý, úžasný a pozorný priateľ a partner, takým nikdy nebol a nebude.

Podľa Wikipédie bol Narcis v gréckej mytológii krásny chlapec, do ktorého sa zamilovala nymfa Echo. Tá verklíkovala jeho slová a chradla, lebo jej lásku nikdy neocenil, naopak ňou pohrdol a odmietol ju. Za to ho bohovia potrestali tým, že sa zamiloval do vlastného odrazu na hladine rieky. Odvtedy je narcis(ta) synonymom človeka, ktorý je zahľadený do seba a okrem seba samého nemá rád nikoho iného.

Umíte asertivně jednat?

Máte smysluplnou odpověď na všechno? Umíte říci ne a víte jak se bránit?

Stane se vám, že neumíte rychle zareagovat? Tipy jak sebevědomě prosadit svůj názor.
A stává se vám, že vás někdo svoji osobností „přejede“?.  
Známý příklad ze života. Stojíte v řadě v řetězci rychlého občerstvení a prodavač se vás zeptá, zda chcete celé menu. Pokud máte stále problém říci ne, jste přesně náš případ. Ovšem i pokud jste schopni si obhájit, co chcete, můžete najít další zajímavé tipy.

CO JE TO ASERTIVITA/ASERTIVNÍ JEDNÁNÍ?
Je to především schopnost prosadit vlastní názor. Tedy klíčová, v životě nedocenitelná, dovednost. Dokážete díky ní čelit i manipulativnímu chování. Tedy jednáte podle sebe, ne podle toho, jak vás někdo umě navede. Následující techniky asertivní komunikace vám mohou pomoci.
Pokud je to vaše slabá stránka, je možné absolvovat kurz, který se na asertivní komunikaci specializuje. Nabídka je široká. Navštívit můžete základní jednodenní kurz, nebo dokonce i týdenní letní školy. Stačí jen trochu pohledat na internetu.

Jak být asertivní

Být asertivní znamená chovat se přesně na pomezí pasivity a agresivity. Když jste pasivní, nejste schopni své potřeby vyjádřit a když jste agresivní, vyjadřujete je příliš silně a lidé se vás bojí. Když jste asertivní, jste schopni se přesně vyjádřit a zároveň respektovat potřeby ostatních lidí. Díky tomu máte větší šanci získat to, co chcete.

Vyzařujte sebevědomí

1. Mějte sebevědomou řeč těla. Způsob, jakým se projevujete a mluvíte toho o vás řekne hodně, dokonce dlouho před tím, než vůbec něco řeknete. Držte si rovná ramena a vzpřímenou hlavu. Nevrťte se (pokud musíte, dejte si ruce do kapes) a nezakrývejte si při mluvení ústa. Dívejte se lidem do očí, abyste dali najevo, že vás nemohou jen tak přejít.
Snažte se nebýt průhlední, hlavně pokud jste nervózní nebo nejistí. Skrývejte svoji nejistotu tím, že si budete dávat pozor na ruce, na nohy a obličejové výrazy, které by tyto pocity odhalily.
Pokud neumíte s lidmi udržovat oční kontakt, zkoušejte si to se slunečními brýlemi a postupně se to učte i bez nich. Pokud se ani tak nedokážete lidem dívat do očí, dívejte se do dálky, ne do země.
I když jste nervózní nebo zmatení, můžete se stále chovat sebejistě. Za své otázky se stydět nemusíte.
 
2. Mluvte pomalu a jasně. Když budete při mluvení spěchat, ukážete tím, že si nemyslíte, že vás lidé poslouchají. Když ale budete mluvit potichu, dáte jim najevo, že stojíte za to, aby si vás poslechli. Mluvte klidným a jasným hlasem. Nemusíte křičet, ale mělo by vás být slyšet.
Pokud si vás lidé nevšímají, řekněte „s dovolením“. Neomlouvejte se, když jste neudělali nic špatně. Tím byste lidem dali najevo, že se stydíte už jen za to, že žijete.
Snažte se vyjadřovat se stručně. I ti nejsebevědomější lidé na světě přijdou o své posluchače, když nemluví k věci.
Své návrhy vyjadřujte jasně a stručně – řekněte vše, co chcete říct, ale nezabředávejte do patosu a držte se hlavních bodů.
Nepomáhejte si frázemi a zvuky. Pokud se nedokážete vyjádřit jasně, zapracujte na tom. Snažte se tyto parazitní výrazy dostat ze svého slovníku
 
3.Pracujte na svém vzhledu. Je to sice povrchní, ale lidé si často dělají první dojem na základě vzhledu. Charismatičtí a sebevědomí lidé dokážou měnit názory ostatních, ale zbytek z nás takové štěstí nemá. Když se budete oblékat jako bezdomovec nebo budete nosit tunu make-upu a vysoké podpatky, většina lidí vás nebude brát vážně. Na druhou stranu když si dáte na svém vzhledu záležet, lidé vás budou více respektovat.
Oblékat se dobře neznamená oblékat se draze nebo příliš konzervativně. Pokud jste zvyklí nosit volnočasové oblečení, klidně ho noste dál. Vždy ale choďte čistí, upravení a vyžehlení. Také se vyhýbejte tričkám s nepřístojnými nápisy.
Když půjdete do obchodu v sandálech, ponožkách, spartakiádních trenýrkách a roztrhaném roláku, budou se vám všichni smát, i když si sami budete myslet, že je to v pořádku.
Když si na svém vzhledu dáte trochu záležet, budete působit serióznějším dojmem.

Asertivita v praxi – ako zvýšiť svoju asertivitu (YouTube)

Vztahové strategie jednání – asertivita

Chutná hořce. Člověk, který ustupuje, pociťuje ztrátu vlastní hodnoty. Pasivní jednání je neúčinné. Vzdáním se toho, oč mi jde, sotva něčeho dosáhnu.

Agresivní útok a manipulace

 Vyvolává u druhých buď protiútok nebo pasivitu. Ani jedno, ani druhé není žádoucí.

Asertivita znamená:
-neodsuzuji člověka jako osobnost jen proto, že s ním nesouhlasím. I když s ním nesouhlasím, vážím si ho pro jeho vlastnosti nebo jiné parametry.
-uvědomuji si, že jsem dospělý, svobodný člověk s řadou práv a uvědomuji si, že naprosto stejní jsou i druzí lidé kolem mne. Uznávám jejich dospělost, svobodu a práva.
-nejednám na úkor druhých – nenechám druhé, aby jednali na můj úkor. Nemanipuluji s nimi a nenechám s  sebou manipulovat. Nejsem útočně ironický, uštěpačný, nevytahuji se, neponižuji druhé, přemýšlím o myšlenkách jiných lidí dříve, než vyslovím svůj úsudek. Mám právo žádat od svého okolí totéž.
 
Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.Umožňuje zachovat sebeúctu, rozvijí způsob sebevyjádření, aniž  byste museli snižovat úctu jiných. Pevně věříme, jako asertivní jedinci, že všichni lidé jsou stejně hodnotní.

Asertivita je nástroj k vytvoření větší rovnosti ve vztazích.

Techniky predchádzania manipulatívneho správania

Neasertívne správanie nazývame aj manipulatívne. Manipulatívne správanie je veľmi často neuvedomelé, osvojené vďaka výchove a z nej vyplývajúcich pocitov úzkosti, ignorancie a viny. Jeho základom je niekoľko výchovou vštepených neasertívnych povier.

Asertívne komunikačné techniky alebo asertívne komunikačné zručnosti sú formy medziľudskej komunikácie, ktoré nie sú ani agresívne ani pasívne. Ako zručnosť potom označujeme schopnosť použiť danú komunikačnú techniku v príslušnej situácii. Asertívne komunikačné zručnosti nám dodávajú nové, asertívne schopnosti komunikácie a pomáhajú predchádzať manipulácii v komunikácii.
 
Technika pokazenej gramoplatne
Princípom tejto základnej asertívnej techniky je opakujem vytrvalo, pokojne (bez vzrastania neistoty, agresivity, hnevu, úzkosti,…) – znovu a znovu – to, čo chcem dosiahnuť a to bez toho, aby som začal(a) byť nahnevaný(á), rozčúlený(á), či hlučný(á) (bez kriku). Nemusím mať pripravené žiadne argumenty, neposkytujem zdôvodnenia a ani výhovorky, trvám na svojom a od problému sa nenechám odvrátiť.
 
Technika prijateľného kompromisu
Prijateľný kompromis je asertívna komunikačná technika, jej cieľom je v prípade konfliktu záujmov dosiahnutie konsenzu. Rozhodovanie pomocou konsenzu znamená, že chceme, aby bolo rozhodnutie spoločné a nie aby zvíťazila väčšina. Preto sa nepoužíva hlasovanie, diskusia prebieha, až dokiaľ nie je s rozhodnutím každý spokojný.

Asertivita a manipulácia

ASERTIVITA
 je schopnosť (komunikačná zručnosť) primeraným spôsobom vyjadrovať svoje pocity, názory a potreby v interakcii (vo vzájomnom pôsobení) s inými ľuďmi.

Je to schopnosť komunikovať, súhlasiť, nesúhlasiť, žiadať, ale aj kritizovať bez manipulácie, agresivity alebo pasivity
-dokážeš vyjadriť svoj názor a akceptovať názory druhých, žiješ slobodne a pritom neobmedzuješ slobodu iných (dokážeš spájať svoju sebaúctu s úctou k druhým)
rešpektuješ svoje práva i práva druhých
dávaš priestor nielen svojim názorom a predstavám, ale aj názorom a predstavám druhých ľudí                        
tvoje správanie je jasné a priame, snažíš sa vyjadriť to, čo chceš, aby druhí pochopili
snažíš sa pozitívne pozerať na druhých a dokážeš počúvať.

Nevyhnutným základom asertívneho správania je primeraná sebadôvera. Využi asertívne správanie k budovaniu vzťahu a pozitívnych emócií, aby si bol často veselý a optimistický. Asertívne správanie = asertivita (dobré riešenie)
si pokojný, pôsobíš uvoľneným dojmom a z tvojho vystupovania cítiť istotu vieš, že si sám zodpovedný za svoje konanie, zo svojho neúspechu neobviňuješ druhých ľudí dokážeš hovoriť o tom, čo si myslíš, čo cítiš a ako vidíš situáciu autenticky prejavuješ svoje emócie
 –primerane hovoríš o svojich postojoch a požiadavkách, vieš presadiť svoje oprávnené požiadavky a tiež dokážeš povedať „nie“ tam, kde je požiadavka od iných pre teba neprijateľná
vieš požiadať druhých o láskavosť a sám ju poskytnúť
rešpektuješ partnera v komunikácii, neponižuješ ho, ctíš si jeho dôstojnosť (snažíš sa počúvať a zvažovať informácie)
si ochotný pristúpiť na kompromis či zmeniť svoj názor pod váhou rozumných argumentov
dokážeš vhodne začať konverzáciu a tiež ju primeraným spôsobom ukončiť
si schopný vyrovnať sa s kritikou
dokážeš druhému vyjadriť uznanie a tiež vieš prijať kompliment